14 sierpnia Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 1870 policyjnych masek przeciwgazowych pełnotwarzowych w zestawie wraz z trzema filtropochłaniaczami (Granatniki jednostrzałowe dla Policji, 2020-08-04).

Warszawska spółka Mildat dostarczy Polskiej Policji 1870 masek przeciwgazowych pełnotwarzowych Metel Safety SGE 400/3 w zestawie wraz z trzema filtropochłaniaczami. Wyposażenie trafi prawdopodobnie do Oddziałów Prewencji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji w całym kraju. Są przeznaczone do zabezpieczania oczu i dróg oddechowych funkcjonariuszy przed zagrożeniami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi oraz nuklearnymi). / Zdjęcie: Metel Safety

Warszawska spółka Mildat dostarczy Polskiej Policji 1870 masek przeciwgazowych pełnotwarzowych Metel Safety SGE 400/3 w zestawie wraz z trzema filtropochłaniaczami. Wyposażenie trafi prawdopodobnie do Oddziałów Prewencji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji w całym kraju. Są przeznaczone do zabezpieczania oczu i dróg oddechowych funkcjonariuszy przed zagrożeniami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi oraz nuklearnymi). / Zdjęcie: Metel Safety

Postępowanie w tej sprawie zostało rozpoczęte 29 maja br. i było realizowane procedurą otwartą przyspieszoną. Termin składania ofert minął 12 czerwca o godz. 10.00. Kryteriami wyboru oferty była cena (60%), gwarancja dla maski na okres użytkowania (18%) i przechowywania (18%) oraz gwarancja dla filtropochłaniacza na okres użytkowania (2%) i przechowywania (2%). 

W przypadku okresu gwarancji, najwięcej punktów przewidziano za 9 lat dla maski na okres użytkowania, 19 lat dla maski na okres przechowywania, 36 miesięcy dla filtropochłaniacza na okres użytkowania i 14 lat dla filtropochłaniacza na okres przechowywania (Zagłuszarki fal radiowych dla Policji, 2020-08-02). 

Termin realizacji zamówienia przewidziano pierwotnie na 22 czerwca – 18 grudnia 2020. Jednak otwarcie ofert nastąpiło dopiero 26 czerwca, co najpewniej będzie skutkowało wydłużeniem terminu dostaw. Budżet zamówienia wynosi 2 750 000,00 zł brutto. 

Do oddziałów prewencji trafią maski dostarczone przez spółkę Mildat z Warszawy za równowartość 2 039 900 zł brutto. Oferta uzyskała 98 pkt: udzielono 9-letniej gwarancji na użytkowanie i 228 miesięcy na przechowywanie masek, 12 miesięcy na użytkowanie filtropochłaniaczy i 14 lat ich przechowywania. 

Jedyną kontrofertę złożyła spółka Pagacz i Synowie z Torunia o wartości 2 748 619,50 zł brutto, uzyskując 84,53 pkt za 9 lat gwarancji na użytkowanie i 228 miesięcy na przechowywanie masek, 36 miesięcy na użytkowanie filtropochłaniaczy i 14 lat ich przechowywania (Hełmy high cut dla Policji, 2020-07-24). 

Zgodnie z wymogami, przedmiotowe maski muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN-136:2001, w kolorze czarnym (elementy gumowe), ze złączami z gwintem Rd 40 x 1/7”, pojedynczym wizjerem panoramicznym o wysokiej odporności i komorą foniczną. Maska powinna umożliwiać szybki montaż kasku ochronnego MO5006 MSA Gallet, dostarczanego przez spółkę MSA Safety. Każda maska z zestawem trzech filtropochłaniaczy, systemem mocowania do kasku policyjnego 3S-H-A i dodatkowym regulowanym nagłowiem (do noszenia bez kasku) musi być dostarczona w torbie transportowej (Straż Graniczna zamawia maski, 2018-06-28).

Zgodnie z informacją, jaką przekazała redakcji Magazynu Militarnego MILMAG spółka Mildat, przedmiotowymi maskami są SGE 400/3 produkowane przez spółkę Metel Safety i wyposażone w trzy porty filtropochłaniaczy standardu NATO 40mm DIN 3283.