Przejdź do serwisu tematycznego

Jesienna ofensywa GRUPY WB

WARMATE 2 i nowy TOPAZ

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) rokrocznie gromadzi wszystkich najważniejszych producentów sprzętu zaopatrujących Siły Zbrojne RP. Od lat w Kielcach swoje premiery mają najważniejsze konstrukcje opracowywane z myślą o potrzebach Wojska Polskiego. W 2018 wśród wystawców nie zabraknie największego prywatnego producenta – Grupy WB.

Ożarowska spółka GRUPA WB specjalizuje się w systemach łączności, dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. Jest największym krajowym producentem platform bezzałogowych różnych klas i infrastruktury do ich eksploatacji. Prócz Wojska Polskiego dostarczyła swoje wyroby również siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Węgier i Malezji oraz innym.

Współpraca z PFR

20 listopada 2017 GRUPA WB podpisała umowę z kontrolowanym przez Skarb Państwa Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Porozumienie zakładało, że PFR stanie się nowym akcjonariuszem przedsiębiorstwa z Ożarowa Mazowieckiego. Polski Fundusz Rozwoju objął 2,4 mln akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym WB Electronics (spółka dominująca dla grupy kapitałowej WB). W ramach inwestycji o wartości 128 mln zł fundusz zarządzany przez PFR zapewnił udział w kapitale WB Electronics na poziomie 24%. Większościowymi akcjonariuszami pozostają twórcy i założyciele WB Electronics: Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz.
Dzięki rozwiązaniom GRUPY WB znacznemu przyśpieszeniu mogą ulec prowadzone przez podmioty zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ) prace nad narodowym systemem zarządzania polem walki i nową generacją bezzałogowców. Jest to również szansa, aby prywatne podmioty mogły wraz z PGZ brać udział w kluczowych programach zbrojeniowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na uniknięcie konieczności pozyskiwania przez Polską Grupę Zbrojeniową kluczowych technologii od dostawców zagranicznych.

Prócz Wojska Polskiego ożarowska spółka dostarczyła swoje wyroby również siłom zbrojnym USA, Ukrainy, Słowacji, Szwecji, Węgier i Malezji

WARMATE w WP

WARMATE to rozwijany przez Grupę WB od 2015 system amunicji krążącej, oparty na kompozytowym górnopłacie klasy mikro bsl z usterzeniem w układzie motylkowym. W zależności od charakteru zadania może zostać uzbrojony w różnego typu głowice: szkolne, ćwiczebne, bojowe burzące, odłamkowe, termobaryczne lub przeciwpancerne. Głowice zostały opracowane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU). Są produkowane, na podstawie licencji podpisanej we wrześniu 2017 podczas kieleckiego MSPO, przez zakłady BZE Belma.
20 listopada 2017 w Ożarowie Mazowieckim w centrali GRUPY WB został podpisany kontrakt na dostawy zestawów amunicji krążącej dla Wojska Polskiego. Reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej pułkownik Mirosław Krupa, dowódca Jednostki Wojskowej Nil (JWN) i prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski złożyli swoje podpisy pod umową zakupu tysiąca bezzałogowców. Wartość kontraktu wyniosła ponad 100 mln złotych i objęła także pakiet szkoleń oraz zestawy treningowe. Wojsko Polskie zamówiło 100 zestawów bojowych bezzałogowych systemów latających klasy mikro. W skład każdego z nich wchodzi 10 platform WARMATE. Nowa broń trafi w ręce żołnierzy Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych.

Amunicja krążąca dla WOT

W Siłach Zbrojnych RP wprowadzono do eksploatacji pierwszą generację amunicji krążącej produkowanej przez Grupę WB. 25-26 kwietnia 2018 dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego zostało certyfikowanych jako operatorzy Amunicji Krążącej WARMATE. Pięciu z nich pełnią służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Certyfikaty uzyskali po dwutygodniowym szkoleniu poligonowym prowadzonym przez przedstawicieli spółki WB Electronics. Kulminacyjnym etapem szkolenia była certyfikacja podczas, której operatorzy realizowali misje naprowadzania WARMATE z głowicami bojowymi.
Nowa broń ma zasilić Brygady Obrony Terytorialnej (BOT), gdzie ma zostać zintegrowana i z innymi systemami rażenia wykorzystywanymi przez Siły Zbrojne RP. Zdolności WOT w zakresie użycia systemu WARMATE są rozwijane czteroetapowo, zgodnie z koncepcją budowy formacji. Oznacza to, że pierwszymi jednostkami, do których trafi uzbrojenie będą brygady na ścianie wschodniej: 1., 2. i 3. BOT. Siły Zbrojne RP jako jedne z pierwszych w NATO rozpoczęły wdrażanie tego typu systemu uzbrojenia.


W kwietniu 2018 dziewięciu żołnierzy zostało certyfikowanych jako operatorzy Amunicji Krążącej WARMATE. Siły Zbrojne zamówiły 100 zestawów pierwszej generacji / Zdjęcie: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

WARMATE 2 - ewolucja amunicji krążącej

WARMATE 2 jest rozwinięciem pierwotnego projektu. Celem konstruktorów było zwiększenie siły rażenia, żywotności i zasięgu. Nowa wersja została wyposażona w kolejną generację głowic bojowych. WARMATE 2 ma 2,5 m długości, a rozpiętość skrzydeł to 2,5 m. Maksymalna masa startowa wynosi 30 kg. Prędkość amunicji krążącej waha się między 50 a 150 km/h przy pułapie operacyjnym 200-500 m. Maksymalna długość lotu to 120 minut. WARMATE 2 może przenosić do 5 kg ładunku. Start wymaga automatycznej wyrzutni. Lot sterowany jest za pomocą zamontowanej na pojeździe stacji kierowania i kontroli.
WARMATE 2 może zostać wyposażona w głowica treningowe, przeciwpancerne (pozwalające na przebicie do 400 mm jednorodnego pancerza RHA) i odłamkowe (zawierające do 3 kg ładunku wybuchowego, o 100 metrowym polu rażenia).


WARMATE 2 jest konstrukcją o większych osiągach i z silniejszą głowicą bojową w porównaniu do poprzednika. Do jego obsługi i eksploatacji konieczny jest specjalistyczny pojazd, nosiciel systemu

WARMATE 2 jest konstrukcją znacznie rozbudowaną w porównaniu do swego poprzednika. Dlatego do obsługi i eksploatacji amunicji krążącej wymagana była integracja z pojazdami specjalistycznymi. Zgodnie z zapewnieniem producenta nosicielem systemu może być większość typów wozów bojowych. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane tak, aby działały w wersji mobilnej. Dzięki temu całość może być z łatwością transportowana, a wystrzelenie i komunikacja odbywa się z poziomu pojazdu. Każdy bezpilotowiec jest przechowywany i transportowany w specjalnie zaprojektowanej obudowie, pozwalającej na ładowanie baterii pokładowej bez konieczności wyjmowania systemu z pojemnika.


Nosicielem WARMATE 2 jest bsl o długości 2,5 m, rozpiętości skrzydeł 2,5 m i długotrwałości lotu 120 minut

W skład komponentu naziemnego wchodzi stacja kierowania i kontroli ze wzmocnionym ekranem dotykowym (umożliwia sterowanie lotem i odbiór sygnału video z głowicy obserwacyjnej bezzałogowca), cyfrowe dwukierunkowe urządzenie nadawczo-odbiorczego i naziemny terminal danych GDT (Ground Data Terminal). Ten ostatni pozwala na bezpieczną transmisję współrzędnych lotu ze stacji kierowania kontroli do platformy bezzałogowej. Zastosowane rozwiązania mają pozwolić na niezakłóconą łączność w zasięgu do 20 kilometrów.


Amunicja krążąca WARMATE 2 została wyposażona w kolejną generację głowic bojowych, przenoszących do prawie 5 kg ładunku bojowego

TOPAZ w nowej odsłonie

Podczas tegorocznych targów na swoim stoisku GRUPA WB zaprezentuje nową generację zintegrowanego systemu zarządzania polem walki TOPAZ. Najnowsza wersja powstała w wyniku uwzględnienia doświadczeń z eksploatacji zestawu w polskich Siłach Zbrojnych. Wnioski żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych w Iraku i Afganistanie pozwoliły na zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb współczesnego pola walki.
TOPAZ był rozwijany pierwotnie jako zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem artyleryjskim. System wyewoluował w aplikację umożliwiającą kompleksowe zarządzanie wszystkimi środkami prowadzenia działań niezbędnymi na współczesnym polu walki. Począwszy od systemów rozpoznawczych, przez systemy łączności i dowodzenia C4I, aż po środki uderzeniowe i kierowania ogniem oraz wsparcia logistycznego.
TOPAZ został rozbudowany o funkcjonalności związane z rozpoznaniem z wykorzystaniem różnorodnych sensorów optoelektronicznych, rozpoznania pasywnego i radarów. Pozwala na połączenie z systemami dowodzenia, zabezpieczenia logistycznego i kierowania uderzeniami amunicji krążącej. Równie ważna jest możliwość wpięcia TOPAZ w sojusznicze systemy zarządzania polem walki. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu go w szereg rozwiązań́ i protokołów interoperacyjnych.


TOPAZ umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi niezbędnymi na współczesnym polu walki środkami prowadzenia działań: od systemów rozpoznawczych, przez łączność i C4I, aż po środki uderzeniowe i kierowania ogniem oraz wsparcie logistyczne

TOPAZ zaprojektowano nie tylko jako rozwiązanie modułowe, jest również systemem skalowalnym Dzięki temu może wspierać proces dowodzenia na każdym szczeblu. Jest również zintegrowany ze wszystkimi wyrobami oferowanymi przez GRUPĘ WB, w tym systemem łączności FONET zabudowanym na kołowych bojowych wozach piechoty Rosomak, jak też wykorzystywanych przez amerykańskie wojska lądowe.
TOPAZ może być integrowany z systemami oferowanymi przez innych producentów. Pozwala to na zapewnienie pododdziałom na szczeblu drużyny czy plutonu świadomości sytuacyjnej na poziomie dotychczas niedostępnym. Nie do przecenienia jest również fakt, iż dowódcy na każdym szczeblu mogli by wykorzystywać tą samą platformę wymiany informacji i zarządzania polem walki.


TOPAZ to uniwersalna platforma wymiany informacji i zarządzania polem walki mająca zapewnić świadomość sytuacyjną dowódcom na każdym szczeblu

Budowa

TOPAZ w najnowszej wersji umożliwia zarządzanie, dowodzenie i reagowanie na wykryte zagrożenia, zgodnie z zasadą cyklu OODA (Observation Orient Decide Act). Całość składa się z kilku kluczowych modułów.
TOPAZ Reccon to funkcja pozwalająca na analizę informacji z systemów obserwacyjno-rozpoznawczych w czasie rzeczywistym. Obejmuje to zarówno bezzałogowe systemy powietrzne, jak naziemne sensory: radary pola walki czy głowice optoelektroniczne.


Zintegrowany system zarządzania polem walki TOPAZ może być zintegrowany ze wszystkimi wyrobami GRUPY WB, w tym systemem łączności FONET

TOPAZ Tactics umożliwia automatyczne dowodzenie i zarządzanie podległymi pododdziałami. Dodatkowo, dzięki integracji z systemami łączności cywilnej, funkcja ta pozwala na komunikację jednostek wojskowych ze służbami reagowania kryzysowego oraz formacjami mundurowymi służb bezpieczeństwa wewnętrznego.
TOPAZ Strike to funkcja umożliwiającego dowódcy oddziału dokonania precyzyjnego ataku na wykryte cele za pomocą znajdujących się w powietrzu środków uderzeniowych w postaci systemów amunicji krążącej.


TOPAZ w najnowszej wersji umożliwia zarządzanie, dowodzenie i reagowanie na wykryte zagrożenia, zgodnie z zasadą cyklu OODA

TOPAZ Logistics pozwala dowódcy na bieżące monitorowanie zapasów amunicji oraz stanu technicznego sprzętu wojskowego w podległych pododdziałach.
TOPAZ Fire to moduł kierowania ogniem, przeznaczony zarówno do wykorzystania na wozach dowodzenia, jak i na środkach ogniowych różnorodnych typów: 155-mm samobieżnych armatohaubicach, 120-mm samobieżnych moździerzach, 40-mm wyrzutniach rakietowych. Moduł realizuje obliczenia balistyczne zgodnie z NABK, jak również przeznaczony jest do obsługi środków ogniowych i amunicji byłego Układu Warszawskiego: 122-mm i 152-mm samobieżnych haubic i armatohaubic. Moduł może występować także jako odrębny produkt w postaci uniwersalnego kalkulatora artyleryjskiego.

Na podstawie materiałów GRUPY WB


TOPAZ zaprojektowano nie tylko jako rozwiązanie modułowe, jest również systemem skalowalnym

 

Artykuł został pierwotnie opublikowany w MILMAG 05/2018

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu P-18PL

Stacja radiolokacyjna P-18PL to jedna z najnowszych konstrukcji spółki PIT-Radwar. W grudniu zeszłego roku zakończyły się z wynikiem pozytywnym badania kwalifikacyjne, co otworzyło drogę…

Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy Waran 4×4 w Wojsku Polskim

Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy Waran 4×4 został opracowany przez wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Hutę Stalowa Wola we współpracy z czeską spółką Tatra Export.…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X