8 listopada Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformowała o kilku podpisanych zamówieniach na dostawy 251 pistoletów samopowtarzalnych (107 pełnowymiarowych, 114 kompaktowych i 30 subkompaktowych) i 30 maszynowych oraz amunicji. Całkowita wartość zamówienia to 1 656 570 zł brutto.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie kupiła dużą partię pistoletów samopowtarzalnych i maszynowych oraz amunicji 9 mm x 19 za ponad 1,6 miliona złotych. Broń dostarczą spółki UMO, BUOS i Zbrojownia, amunicję Magnum i Cenzin / Zdjęcie: KAS

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie kupiła dużą partię pistoletów samopowtarzalnych i maszynowych oraz amunicji 9 mm x 19 za ponad 1,6 miliona złotych. Broń dostarczą spółki UMO, BUOS i Zbrojownia, amunicję Magnum i Cenzin / Zdjęcie: KAS

Do Izb Administracji Skarbowej (IAS) w Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze trafi 107 pełnowymiarowych 9-mm pistoletów samopowtarzalnych (z czego 10 w opcji). Kryterium udzielenia zamówienia była w 60% cena, w 30% czas gwarancji i w 10% czas naprawy. Z pięciu nadesłanych ofert wybrano propozycję spółki UMO o wartości 167 079,51 zł brutto. Przedsiębiorstwo z Zielonki dostarczy pistolet Beretta APX (Beretta APX dla Policji, 2019-10-08; Haenel w miejsce HK416, 2019-09-07).

Do tych samych IAS mają trafić też 114 pistolety kompaktowe (z czego 14 w opcji). Kryteria udzielenia zamówienia były identyczne. Złożono cztery oferty, z czego wybrano także propozycję spółki UMO. Dostarczy broń za 142 803 zł brutto.

Do Izb Administracji Skarbowej w Białymstoku i Warszawie zamówiono 30 (z tego 5 w opcji) pistoletów kieszonkowych (subkompaktowych). Przyjęto identyczne kryteria wyboru. Broń dostarczy warszawska spółka BUOS. Jej propozycję o wartości 59 704,20 zł brutto wybrano spośród trzech innych (CBA i pistolety: Finał, 2019-07-05; BUOS europejskim dystrybutorem DD, 2018-03-17).

IAS w Białymstoku, Wrocławiu i Zielonej Górze zamówiły 30 pistoletów maszynowych do amunicji 9 mm x 19. Przyjęto takie same kryterium wyboru: w 60% cena, w 30% czas gwarancji i w 10% czas naprawy. Nadesłano tylko jedną ofertę – broń dostarczy spółka Zbrojownia. Do IAS trafią zatem pistolety maszynowe CZ Scorpion EVO3A1. Wartość zamówienia to 135 359,90 zł brutto (Kolejne P-10C dla SG, 2019-08-16; CZ uzbroi Straż Graniczną, 2018-07-20; CZ P-07 dla Kopalni Soli Wieliczka, 2017-12-13).

Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu mają otrzymać 612 tysięcy (z czego 70 tys. w opcji) nabojów pełnopłaszczowych 9 mm x 19, pakowanych w pakiety po 50 sztuk (10 840 plus 1400 w opcji). Przysłano dwie oferty, najkorzystniejsza okazała się Magnum Andrzej Ozorowski z Poznania. Dostarczy naboje pistoletowe o wartości 451 656 zł brutto.

Dostawa 212 700 (z czego 10 tys. w opcji) nabojów 9 mm x 19 TFMJ (całopłaszczowych) ma trafić do IAS w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Także mają być dostarczane w opakowaniach po 50 sztuk amunicji (4054 i 200 w opcji). Zgłosiło się dwóch chętnych, wybrano ofertę spółki Cenzin o wartości 170 074,92 zł brutto (Cenzin na EUROPOLTECH 2019, 2019-05-07; Policja kupuje amunicję , 2019-04-05; Oferta Cenzin dla SW, 2019-03-29).

Cenzin tak samo wygrał postępowanie na dostawę amunicji 9 mm x 19 JHP z pociskami w wgłębieniem wierzchołkowym. Poszukiwano 3000 sztuk amunicji pakowanych po 50 nabojów. Koszt dostawy to 3247,20 zł brutto.