Przejdź do serwisu tematycznego

WAŻNE!

Wkrótce zmiany w ustawie o broni i amunicji

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została opublikowana informacja o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji. Jako powód dokonywanych zmian podana jest konieczność implementacji przepisów dyrektywy Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L. 137 z 24.05.2017) oraz sprostowanej w dniu 22 lipca 2017 r. (Dz. Urz. UE L 191/13 z 22.07.2017.

Niektóre z tych przepisów zostały już wprowadzone do polskiego systemu prawnego podczas nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214). Są to m.in uregulowania w zakresie nabywania tłumików oraz znakowania broni palnej. Ustawa ta wprowadziła też m.in. możliwość użyczenia broni przez sprzedawcę posiadaczowi pozwolenia, celem zapoznania się z konstrukcją przed zakupem (Próby i testy broni przed jej zakupem w sklepie? To możliwe, legalne i proste!).

W ramach wprowadzanych zmian zapowiadane są m.in:

 • ustalenie nowych kategorii broni palnej: A, B i C, gdzie kategoria A to broń szczególnie niebezpieczna;
 • wprowadzenie zasad, na bazie których broń kategorii A może być posiadana m.in. przez sportowców oraz do celów obrony narodowej;
 • wprowadzenie zakazu nabywania (z wyjątkiem posiadaczy pozwolenia na broń kategorii A) oraz zakaz posiadania wraz z bronią mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej;
 • ograniczenie dostępności broni samoczynnej przerobionej na samopowtarzalną;
 • zwiększenie restrykcji  (tj. wprowadzenie zakazu posiadania) dotyczących broni kat. A przerobionej do strzelania ślepą amunicją oraz na broń gazową, a także samopowtarzalnej broni długiej ze składaną kolbą;
 • powyższe zakazy mają nie dotyczyć przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu ochrony osób i mienia;
 • wprowadzenie obowiązku przechodzenia badań lekarskich przez posiadaczy broni co 5 lat;
 • wydłużenie okresu od uzyskania uprawnień związku sportowego do uzyskania pozwolenia na broń do 12 miesięcy;
 • ograniczenie organizacji proobronnych, którym wydawane są świadectwa broni kat. A, do tych, które koordynują swoją działalność z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • zapowiedziany jest przegląd dotychczas wydanych pozwoleń pod kątem spełniania wymogów nowej ustawy;
 • zostanie wprowadzony okres przejściowy dla obecnie wydanych pozwoleń;

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wskazany jako II kwartał 2021 r.

 

Analiza
W chwili obecnej nie jest znany jeszcze tekst projektu ustawy, a co za tym idzie szczegóły zmian, jednak należy się spodziewać zwiększenia restrykcji, mimo iż część przepisów (jak wymóg rejestracji broni palnej pozbawionej cech bojowych – tak zwanej deko) już jest wymagany obecnie obowiązującymi przepisami.

Wspominana dyrektywa PE i Rady UE wzbudziła duże zaniepokojenie w środowisku strzeleckim, głownie ze względu na przepisy ograniczające pojemność magazynków do 10 szt. amunicji w przypadku broni długiej i 20 szt. amunicji w przypadku broni krótkiej. Co istotne, przepisy zakazują nie posiadania takich magazynków, a jedynie podpinania ich do broni palnej. Dyrektywa umożliwia krajom członkowskim, zniesienie tego ograniczenia dla sportowców. Jednocześnie zapowiedziano cofanie pozwoleń posiadaczom broni kat B, którzy podłączą do niej magazynek o wyższej pojemności niż wcześniej wymienione. Co istotne, broń sportowa samopowtarzalna, wg. przepisów dyrektywy jest bronią kategorii B, a przez samo podłączenie do niej magazynka o wyższej pojemności staje się bronią kategorii A. Ten przepis budzi zrozumiałe kontrowersje, zwłaszcza iż magazynek można wyprodukować w warunkach domowych, korzystając z drukarki 3D i sprężyn dostępnych w powszechnym obrocie. Należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do Republiki Czeskiej (Czeska druga poprawka), polskie przepisy nie wykorzystają wszystkich furtek zostawionym parlamentom krajowym w ramach Dyrektywy.

Ponieważ komunikat KPRM zapowiada powiązanie pozwolenia na broń kategorii A z dyscyplinami, w których startuje dany zawodnik, rodzi się pytanie o posiadanie broni przez strzelców, którzy startują w dyscyplinach (w tym w zawodach międzynarodowych) w konkurencjach nie przewidzianych regulaminami uznawanymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ci mogą mieć problem z dostępem do broni im potrzebnej, a niewykorzystywanej w czasie krajowych zawodów.

Jednocześnie, sformułowanie o “aktywnym przygotowaniu do zawodów”, które jest wymogiem utrzymania pozwolenia, może zostać uznane za konieczność udziału w treningach (lub startu w zawodach), a nie jedynie posiadania aktualnej licencji zawodniczej. A przecież przez aktywne przygotowanie do zawodów można także rozumieć, szczególnie np. w przypadku osoby po ciężkiej chorobie lub wypadku, uczęszczanie na siłownię czy basen i odbudowę (lub budowę) formy fizycznej, a nie tylko trening strzelecki w wąskim znaczeniu.

Ograniczenie dostępności broni samoczynnej przerobionej na samopowtarzalną, obejmie m.in. praktycznie całą broń długą bloku wschodniego z okresu zimnej wojny. Są to zarówno karabinki AK i pokrewne (jak np. polski Tantal), jak konstrukcje starsze (np. słynna pepesza). Obecnie bardzo wiele takich egzemplarzy znajduje się w prywatnych kolekcjach i rodzi się pytanie o ich los, czy zostaną utrzymane prawa nabyte.

Jednak, dla oceny dokładnego wpływu nowelizacji na sporty strzeleckie, społeczność kolekcjonerską, a także rynek broni palnej, należy poczekać, aż będzie możliwość zapoznania się z pełnym tekstem projektu ustawy.

Przeczytaj więcej o zmianach w prawie:

Zmiany w ustawie

MSWiA odstępuje od zmian

Projekt ustawy zatwierdzony

Druk sejmowy nr 1692: Projekt nowej ustawy o broni i amunicji

Próby i testy broni przed jej zakupem w sklepie? To możliwe, legalne i proste!

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Samoobrona część 2

Szczęście, ale przede wszystkim trening W poprzednim numerze Magazynu Militarnego MILMAG rozpocząłem cykl artykułów związany z szeroko rozumianą samoobroną. Poruszyłem wówczas aspekt…

Posiadanie broni w Polsce w okresie międzywojennym

Po zakończeniu I wojny światowej w rękach ludności cywilnej w Polsce znajdowało się wiele różnego rodzaju broni i amunicji. Odziedziczone po zaborcach różne systemy prawne powodowały…

Przeczytaj sugerowany następny artykuł

Broń Polityka Prawo

Czeska druga poprawka

Czeska Izba Poselska przegłosowała projekt zmian aktu konstytucyjnego mającego ułatwić Czechom nabywanie, noszenie i użycie broni palnej w sytuacjach zagrożenia

przejdź do artykułu

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X