Przejdź do serwisu tematycznego

WAŻNE!

Wkrótce zmiany w ustawie o broni i amunicji

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została opublikowana informacja o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji. Jako powód dokonywanych zmian podana jest konieczność implementacji przepisów dyrektywy Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L. 137 z 24.05.2017) oraz sprostowanej w dniu 22 lipca 2017 r. (Dz. Urz. UE L 191/13 z 22.07.2017.

Niektóre z tych przepisów zostały już wprowadzone do polskiego systemu prawnego podczas nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214). Są to m.in uregulowania w zakresie nabywania tłumików oraz znakowania broni palnej. Ustawa ta wprowadziła też m.in. możliwość użyczenia broni przez sprzedawcę posiadaczowi pozwolenia, celem zapoznania się z konstrukcją przed zakupem (Próby i testy broni przed jej zakupem w sklepie? To możliwe, legalne i proste!).

W ramach wprowadzanych zmian zapowiadane są m.in:

 • ustalenie nowych kategorii broni palnej: A, B i C, gdzie kategoria A to broń szczególnie niebezpieczna;
 • wprowadzenie zasad, na bazie których broń kategorii A może być posiadana m.in. przez sportowców oraz do celów obrony narodowej;
 • wprowadzenie zakazu nabywania (z wyjątkiem posiadaczy pozwolenia na broń kategorii A) oraz zakaz posiadania wraz z bronią mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej;
 • ograniczenie dostępności broni samoczynnej przerobionej na samopowtarzalną;
 • zwiększenie restrykcji  (tj. wprowadzenie zakazu posiadania) dotyczących broni kat. A przerobionej do strzelania ślepą amunicją oraz na broń gazową, a także samopowtarzalnej broni długiej ze składaną kolbą;
 • powyższe zakazy mają nie dotyczyć przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu ochrony osób i mienia;
 • wprowadzenie obowiązku przechodzenia badań lekarskich przez posiadaczy broni co 5 lat;
 • wydłużenie okresu od uzyskania uprawnień związku sportowego do uzyskania pozwolenia na broń do 12 miesięcy;
 • ograniczenie organizacji proobronnych, którym wydawane są świadectwa broni kat. A, do tych, które koordynują swoją działalność z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • zapowiedziany jest przegląd dotychczas wydanych pozwoleń pod kątem spełniania wymogów nowej ustawy;
 • zostanie wprowadzony okres przejściowy dla obecnie wydanych pozwoleń;

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wskazany jako II kwartał 2021 r.

 

Analiza
W chwili obecnej nie jest znany jeszcze tekst projektu ustawy, a co za tym idzie szczegóły zmian, jednak należy się spodziewać zwiększenia restrykcji, mimo iż część przepisów (jak wymóg rejestracji broni palnej pozbawionej cech bojowych – tak zwanej deko) już jest wymagany obecnie obowiązującymi przepisami.

Wspominana dyrektywa PE i Rady UE wzbudziła duże zaniepokojenie w środowisku strzeleckim, głownie ze względu na przepisy ograniczające pojemność magazynków do 10 szt. amunicji w przypadku broni długiej i 20 szt. amunicji w przypadku broni krótkiej. Co istotne, przepisy zakazują nie posiadania takich magazynków, a jedynie podpinania ich do broni palnej. Dyrektywa umożliwia krajom członkowskim, zniesienie tego ograniczenia dla sportowców. Jednocześnie zapowiedziano cofanie pozwoleń posiadaczom broni kat B, którzy podłączą do niej magazynek o wyższej pojemności niż wcześniej wymienione. Co istotne, broń sportowa samopowtarzalna, wg. przepisów dyrektywy jest bronią kategorii B, a przez samo podłączenie do niej magazynka o wyższej pojemności staje się bronią kategorii A. Ten przepis budzi zrozumiałe kontrowersje, zwłaszcza iż magazynek można wyprodukować w warunkach domowych, korzystając z drukarki 3D i sprężyn dostępnych w powszechnym obrocie. Należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do Republiki Czeskiej (Czeska druga poprawka), polskie przepisy nie wykorzystają wszystkich furtek zostawionym parlamentom krajowym w ramach Dyrektywy.

Ponieważ komunikat KPRM zapowiada powiązanie pozwolenia na broń kategorii A z dyscyplinami, w których startuje dany zawodnik, rodzi się pytanie o posiadanie broni przez strzelców, którzy startują w dyscyplinach (w tym w zawodach międzynarodowych) w konkurencjach nie przewidzianych regulaminami uznawanymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ci mogą mieć problem z dostępem do broni im potrzebnej, a niewykorzystywanej w czasie krajowych zawodów.

Jednocześnie, sformułowanie o “aktywnym przygotowaniu do zawodów”, które jest wymogiem utrzymania pozwolenia, może zostać uznane za konieczność udziału w treningach (lub startu w zawodach), a nie jedynie posiadania aktualnej licencji zawodniczej. A przecież przez aktywne przygotowanie do zawodów można także rozumieć, szczególnie np. w przypadku osoby po ciężkiej chorobie lub wypadku, uczęszczanie na siłownię czy basen i odbudowę (lub budowę) formy fizycznej, a nie tylko trening strzelecki w wąskim znaczeniu.

Ograniczenie dostępności broni samoczynnej przerobionej na samopowtarzalną, obejmie m.in. praktycznie całą broń długą bloku wschodniego z okresu zimnej wojny. Są to zarówno karabinki AK i pokrewne (jak np. polski Tantal), jak konstrukcje starsze (np. słynna pepesza). Obecnie bardzo wiele takich egzemplarzy znajduje się w prywatnych kolekcjach i rodzi się pytanie o ich los, czy zostaną utrzymane prawa nabyte.

Jednak, dla oceny dokładnego wpływu nowelizacji na sporty strzeleckie, społeczność kolekcjonerską, a także rynek broni palnej, należy poczekać, aż będzie możliwość zapoznania się z pełnym tekstem projektu ustawy.

Przeczytaj więcej o zmianach w prawie:

Zmiany w ustawie

MSWiA odstępuje od zmian

Projekt ustawy zatwierdzony

Druk sejmowy nr 1692: Projekt nowej ustawy o broni i amunicji

Próby i testy broni przed jej zakupem w sklepie? To możliwe, legalne i proste!

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Czechy: Nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni

Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało do dyskusji rządowi nowy projekt ustawy o prawie do posiadania broni.

Samoobrona część 2

Szczęście, ale przede wszystkim trening W poprzednim numerze Magazynu Militarnego MILMAG rozpocząłem cykl artykułów związany z szeroko rozumianą samoobroną. Poruszyłem wówczas aspekt…

Przeczytaj sugerowany następny artykuł

Broń Polityka Prawo

Czeska druga poprawka

Czeska Izba Poselska przegłosowała projekt zmian aktu konstytucyjnego mającego ułatwić Czechom nabywanie, noszenie i użycie broni palnej w sytuacjach zagrożenia

przejdź do artykułu

Komentarze (1)

 • Zmiana w ustawie dotycząca broni historycznej z obecnego 1885 r. na 1900r. w praktyce nic nie zmienia i nie stanowi poszerzenia uprawnień dla posiadaczy broni czarnoprochowej bo w tym okresie konstrukcje jakie powstawały były przystosowane na nowszy rodzaj prochu lub/i na pociski scalone. Uważam, że ustawa jest tak zapisana, aby wprowadzić dodatkowe ograniczenia bo może również wymagać obowiązku rejestracji broni historycznej oraz obowiązku wykonania badań lekarskich, więc wprowadzi jedynie dodatkowe ograniczenia.

Dodaj komentarz

X