5 stycznia w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja Firearms United Network (FUN) dotycząca strzelectwa w Polsce i Europie, a także zmian nadchodzących wraz z implementacją dyrektywy Komisji Europejskiej nr 91/477/EWG. W spotkaniu wzięło udział pięciu prelegentów, szerokie grono przedstawicieli klubów strzeleckich, byłych i obecnych oficerów Wojska Polskiego w tym Wojsk Specjalnych oraz wielu członków środowiska strzeleckiego.

Po krótkiej inauguracji Tomasz Stępień, prezes i założyciel FUN przedstawił cele statutowe organizacji. Następnie mikrofon przejął Bartosz Saramak, który wypowiedział się na temat poziomu implementacji dyrektywy do polskiego prawa. Poruszył także temat negatywnego stosunku przedstawicieli polskich władz do posiadania broni przez cywili (Zmiany w ustawie, 2018-08-11).

Kolejny ciekawy temat zaprezentowali Jarosław Walczuk i Jacek Lech. Przedstawili oni portret polskiego strzelca w postaci paczki statystyk pokazujących jak różnorodne środowisko stanowimy. Z prezentacji wynika jednak jasno, że większość posiadaczy broni w Polsce to osoby dobrze wykształcone i zaangażowane w życie społeczne.

Po powyższym wystąpieniu przed zebranymi stanął ponownie Tomasz Stępień prezentując plany na przyszłą walkę z próbami ograniczenia dostępu praworządnych obywateli do broni palnej. Omówiony został też szereg rażących nieprawidłowości pojawiających się podczas procedowania dyrektywy przez Komisję Europejską (Czeska druga poprawka, 2017-07-01). Wysoce niepokojącą informacją było doniesienie o wpływie władz krajów europejskich na lokalnych producentów broni, mającym wprowadzić do zaniechania ich wsparcia dla Firearms United Network.

Na koniec ppor. rez. Paweł Moszner zaprezentował patriotyczno-obronną inicjatywę legalnych posiadaczy broni w Rzeczpospolitej, mającą polegać na wykorzystaniu broni strzeleckiej w rękach obywateli na rzecz obronności państwa w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. Wystąpienie było okraszone szeregiem anegdot, które nieco rozluźniły atmosferę po ponurych informacjach zaprezentowanych przez poprzednika.

Następnie, zebrani udali się na strzelnicę Bunkier gdzie współorganizatorzy konferencji i właściciele obiektu Paweł Zbierski oraz Dariusz Cieślak przedstawili jego infrastrukturę oraz zaprosili do zapoznania się z bronią docenianej marki Lewis Machine & Tool prezentowaną przez polskiego dystrybutora – przedsiębiorstwo Mex-Armory (MSPO 2018: Karabinek LMT CSW, 2018-09-10).

/Zdjęcia: Jarosław Lis

/Zdjęcia: Jarosław Lis

Redakcja Militarnego Magazynu MILMAG, dziękuje organizatorom za zaproszenie i samo stworzenie okazji do owocnego spotkania. Pełna relacja wideo w dwóch częściach znajduje się w profilu MILMAG na portalu Facebook.