Zgodnie z informacją Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej dotyczącą najbliższych planów finansowych, do 2020 kwota 938 277 574 RUB (54 mln zł) zostanie przeznaczona na wydłużenie  eksploatacji trzech typów międzykontynentalnych rakietowych pocisków balistycznych: RT-2PM2 Topol-M, UR-100NUTTH i R-36M2 Wojewoda.

Rosja modernizuje i unifikuje strukturę Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego, które w przyszłości prawdopodobnie będą złożone z międzykontynentalnych rakietowych pocisków balistycznych RS-24 Jars i RS-28 Sarmat. W ostatnim czasie wstrzymano rozwój pocisków typu RS-26 Rubież i RS-24 Barguzin. /Zdjęcie: Witalij W. Kuźmin

Rosja modernizuje i unifikuje strukturę Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego, które w przyszłości prawdopodobnie będą złożone z międzykontynentalnych rakietowych pocisków balistycznych RS-24 Jars i RS-28 Sarmat. W ostatnim czasie wstrzymano rozwój pocisków typu RS-26 Rubież i RS-24 Barguzin. /Zdjęcie: Witalij W. Kuźmin

Zgodnie z informacją, resort obrony uruchomił przetarg ograniczony na przedłużenie cyklu żywotności strategicznych kompleksów rakietowych poprzez wprowadzenie modyfikacji, przeprowadzenie zadań technicznych i remontów w przedsiębiorstwach obronnych. Ujawniona kwota jest maksymalną, początkową wartością i została podzielona na kolejne lata budżetowe: 345,4 mln RUB (19,88 mln zł) w 2018, 246,6 mln RUB (14,19 mln zł) w 2019 i ponad 344 mln RUB (19,93 mln zł) w 2020. Wykonawcy zostaną wybrani 10 grudnia 2018, a umowy muszą zostać wykonane do listopada 2020.

Analiza
RT-2PM2 Topol-M (w kodzie DIA/NATO SS-27 Sickle-B, indeks GRAU 15Zh62) jest dalszym rozwinięciem systemu RT-2PM Topol (SS-25 Sickle, 15Zh58), który zostanie całkowicie wycofany z eksploatacji w 2021. Ma to związek z wdrażaniem wielogłowicowego RS-24 Jars (SS-27 Mod 2, 15Zh67), który w przyszłości także zastąpi Topol-M (jak dotąd rozmieszczono ponad 50 Jarsów). W 2017 w służbie pozostawało 122 Topoli, a także 78 Topol-M (z czego 60 bazowania stacjonarnego i 18 mobilnego), które podlegają 27. Gwardyjskiej odznaczonej Orderem Czerwonego Sztandaru Witebskiej Armii Rakietowej we Włodzimierzu (JW 43176).

W służbie pozostaje także około 50 pocisków UR-100NUTTH, zwanych też RS-18B (SS-19 Mod 3 Stiletto, 15A30), zgrupowanych w bazie Tatiszczewo podporządkowanej 60. Dywizji Rakietowej. W niedalekiej przyszłości, u schyłku swojej służby operacyjnej, pociski otrzymają nowe głowice bojowe, tj. hipersoniczne pociski szybujące Awangard, które będą testowane na nich (Rosja zawiesza kolejny program rakietowy, 2018-03-24).

R-36M2 Wojewoda (SS-18 Mod 5 Satan, 15A18M) jest ostatnim pociskiem balistycznym z rodziny ciężkich pocisków R-36, pozostającym w służbie Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego (RWSN). Obecnie w gotowości operacyjnej pozostaje 46 pocisków, z czego 18 jest zgrupowanych w bazie Dombarowskij (miasto zamknięte ZATO Komarowskij) podporządkowanej 13. Dywizji Rakietowej (JW 68545) w obwodzie orenburskim oraz 28 pocisków w Użur-4 (62. odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Dywizja Rakietowa, JW 32441) w Kraju Krasnojarskim. W 2020 resurs tych pocisków ma się wyczerpać, w planach pozostaje przebudowanie ich do cywilnych rakiet nośnych Dniepr. R-36M2 mają zostać zastąpione w przyszłości przez ciężkie pociski RS-28 Sarmat (SS-30 Satan 2, 15A28) (Prototyp RS-28 Sarmat, 2018-03-02).