25 maja Dowództwo wsparcia (Logistiikkalaitos) fińskich sił zbrojnych (Puolustusvoimat) podpisało w swojej siedzibie w Tampere z przedsiębiorstwem SAKO (spółka wchodząca w skład włoskiej Beretta Defence Technologies) list intencyjny w sprawie opracowania rodziny broni precyzyjnej do amunicji 7,62 mm x 51 NATO.

Fińskie siły zbrojne i spółka SAKO podpisały list intencyjny w sprawie opracowania systemu broni precyzyjnej nazwanego K22. W jego skład mają wejść dwa samopowtarzalne karabiny do amunicji 7,62 mm x 51 NATO – snajperski i wyborowy Broń ma trafić do uzbrojenia w 2022 roku. / Zdjęcie: SAKO

Fińskie siły zbrojne i spółka SAKO podpisały list intencyjny w sprawie opracowania systemu broni precyzyjnej nazwanego K22. W jego skład mają wejść dwa samopowtarzalne karabiny do amunicji 7,62 mm x 51 NATO – snajperski i wyborowy Broń ma trafić do uzbrojenia w 2022 roku. / Zdjęcie: SAKO

Zgodnie z zapisami porozumienia, fińskie wojsko ma dostarczyć dokładne wymagania i charakterystyki nowych konstrukcji strzeleckich. Dla Finów jest to pewna rewolucja, gdyż zamierzają wprowadzić do służby broń precyzyjną do amunicji 7,62 mm x 51 NATO. Do tej pory stosowali radzieckie naboje lub ich lokalne mutacje.

W skład nowej rodziny broni określanej mianem K22 mają wejść dwie konstrukcje. Pierwszą jest samopowtarzalny karabin snajperski przeznaczony dla sekcji snajperskich. Drugi model to samopowtarzalny karabin wyborowy dla strzelca wyborowego działającego w ramach drużyny piechoty (Zmodyfikowane RK62M, 2019-05-03; FN SCAR w Finlandii, 2018-12-01; Micro T-2 dla Finów, 2017-11-24; Finowie naprawiają M134D, 2017-10-07).

Podpisanie listu intencyjnego to element wieloletniego programu rozwoju broni precyzyjnej fińskich sił zbrojnych. Od lat wojsko współpracuje z SAKO przy rozwoju konstrukcji snajperskich. Inspektor Piechoty pułkownik Rainer Peltoniemi, od 2019 roku odpowiedzialny za szkolenie i rozwój uzbrojenia Puolustusvoimat, poinformował że system K22 ma być opracowany bardzo szybko i gotowy do produkcji seryjnej w roku 2022. Opracowano już harmonogram prac rozwojowych, prób polowych oraz badań kwalifikacyjnych.

Karabin snajperski ma być cięższy i kompletowany z dłuższą lufą, odmiana przeznaczona dla strzelców wyborowych ma charakteryzować się krótszą lufą i mniejszą masą. W obu przypadkach nacisk ma zostać położony na poprawę celności, ergonomii i funkcjonalności konstrukcji. Broń ma charakteryzować się wyższą szybkostrzelnością, niż dotychczas używane modele. Konstrukcje rodziny K22 mają być dostosowane do mocowania celowników optycznych i optoelektronicznych (w szczególności do strzelania w nocy) oraz innych akcesoriów.

Liczymy na to, że cała produkcja nowej broni będzie odbywała się lokalnie w Finlandii. Oprócz pozytywnych skutków związanych z zatrudnieniem, poprawia to bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Cała wiedza i rozwiązania techniczne dotyczące ważnych z punktu widzenia obronności konstrukcji pozostają krajowe, ponadto zyskujemy dzięki temu możliwość wytwarzania, remontów, napraw i modernizacji broni w Finlandii, wyjaśnia Inspektor Piechoty Rainer Peltoniemi, odpowiedzialny za szkolenie i rozwój uzbrojenia.

Celem projektu jest uzupełnienie a w dalszej perspektywie zastąpienie w służbie obecnie używanych powtarzalnych karabinów snajperskich 7.62 Tarkkuuskivääri 85 (7,62 TKIV 85, to zmodyfikowane w latach 1984-1985 przez spółkę Valmet i warsztaty uzbrojenia Asevarikko 1 w Kuopio karabiny Mosin-Nagant) do fińskiej amunicji 7,62 mm x 53R. Nowa broń ma też całkowicie wyprzeć z uzbrojenia samopowtarzalne karabiny wyborowe 7.62 Tarkkuuskivääri Dragunov (7.62 TKIV Dragunov, czyli rosyjskie SWD) do rosyjskiego naboju 7,62 mm x 54R.

Co ciekawe, o ile opracowanie K22 jest projektem ściśle fińskim, to jednak przedstawiciel sił zbrojnych podkreśla, że możliwe jest zaangażowanie innych państw w rozwój broni. O ile tylko charakterystyki poszukiwanych przez nie nowych konstrukcji strzeleckich będą podobne oraz jeżeli plany wprowadzenia do uzbrojenia samopowtarzalnych modeli karabinów będą pokrywały się z fińskimi.