2 stycznia PGZ Stocznia Wojenna, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformowała o rozpoczęciu strategicznego partnerstwa z kanadyjską spółką OSI Maritime Solutions w zakresie dostawy zintegrowanych systemów nawigacyjnych i taktycznych nawyposażenie okrętów Marynarki Wojennej RP.

W ramach pierwszej umowy partnerskiej, dzięki wsparciu technologicznym OSI Maritime Solutions, PGZ SW zaprojektuje, zbuduje, dostarczy i zainstaluje na dwóch niszczycielach min 258 Kormoran II (przyszłych OORP Albatros i Mewa) systemy Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego i Nawigacji Taktycznej / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

W ramach pierwszej umowy partnerskiej, dzięki wsparciu technologicznym OSI Maritime Solutions, PGZ SW zaprojektuje, zbuduje, dostarczy i zainstaluje na dwóch niszczycielach min 258 Kormoran II (przyszłych OORP Albatros i Mewa) systemy Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego i Nawigacji Taktycznej / Zdjęcie: Marynarka Wojenna RP

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna, Konrad Konefał poinformował, że zawarcie porozumienia z kanadyjską spółką jest elementem szerszego planu związanego z odbudowywaniem w stoczni Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki. Partnerstwo ma pozwolić na osiągnięcie wyższego poziomu technologicznego i zwiększenie zakresu oferowanych usług. Z kolei Ken Kirkpatrick, prezes i dyrektor generalny OSI Maritime Solutions uważa, że położenie geograficzne polskiej stoczni jest atutem biznesowym. Dodał, że odbiorcą kanadyjskich technologii będzie Marynarka Wojenna RP.

Podpisano pierwszy, wieloletni kontraktu, w ramach programu budowy niszczycieli min projektu 258 Kormoran II. Dzięki temu na obecnie budowanych jednostkach: przyszłym ORP Albatros (pozostający w fazie doposażania) i ORP Mewa (19 czerwca 2019 odbyło się palenie blach) zostaną zainstalowane systemy pokładowe oferowane przez Kanadyjczyków. Zgodnie z warunkami umowy, PGZ SW wraz z OSI Maritime Solutions zaprojektuje, zbuduje, dostarczy i zainstaluje na obu niszczycielach min systemy Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego i Nawigacji Taktycznej (Wodowanie Albatrosa, 2019-10-10).

Ponadto, umowa zakłada szkolenie personelu PGZ SW w ośrodkach OSI Maritime Solutions, tak aby  polska stocznia, po wyposażeniu okrętów docelowo osiągnęła samodzielną zdolność do serwisowania i naprawy systemów przez cały okres ich eksploatacji, dzięki przeniesieniu pełnych kompetencji w tym zakresie do Polski. Ponadto, obie strony zobowiązały się do wspólnego poszukiwania nowych zamówień, a PGZ SW będzie jedynym przedstawicielem kanadyjskiej spółki na terenie kraju.

Systemy nawigacyjne i taktyczne zaprojektowane przez OSI Maritime Solutions jest użytkowane ponad 20 marynarek wojennych państw członkowskich NATO w zakresie sił obrony przeciwminowej. OSI Maritime Systems jest dostawcą tych rozwiązań od ponad 20 lat, zarówno dla okrętów nawodnych, jak i podwodnych. Do tej pory powyższe systemy zostały zainstalowane na ponad 600 okrętach państw NATO i sojuszników. Spółka jest pionierem technologii okrętowego zobrazowania mapy cyfrowej i informacji nawigacyjnej (Warship Electronic Chart Display and Information System, WECDIS).