9 września rzeczniczka prasowa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CS WOT) Sumita Mira Morzyńska poinformowała, że od 5 do 6 września na podwarszawskim poligonie w Skubiance odbył się egzamin podoficerski SONDA prowadzony przez mobilny zespół szkoleniowy z CS WOT (Cztery przysięgi żołnierzy WOT, 2020-09-05).

30 godzinny wysiłek fizyczny i psychiczny, wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, szybkie i trafne podejmowanie decyzji, zmęczenie, brak snu, zmagania z własnymi ograniczeniami – to tylko niektóre elementy, które należy przejść i zaliczyć, aby zostać podoficerem WOT

30 godzinny wysiłek fizyczny i psychiczny, wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, szybkie i trafne podejmowanie decyzji, zmęczenie, brak snu, zmagania z własnymi ograniczeniami – to tylko niektóre elementy, które należy przejść i zaliczyć, aby zostać podoficerem WOT

Tym razem do egzaminu przystąpiło 51 żołnierzy WOT, którzy przeszli kurs podoficerski SONDA w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego (6. MWOT). Aby zdobyć stopień podoficerski, kadeci musieli przejść pozytywnie pisemny sprawdzian z wiedzy teoretycznej oraz zmierzyć się z pętlą taktyczną w wymiarze dzienno-nocnym. Po zaliczeniu egzaminu zdobędą stopień kaprala i zostaną wyznaczeni na dowódców sekcji, ale aby to osiągnąć zostali wystawieni na próbę (WOT: Szkolenie instruktorów strzelców wyborowych, 2020-08-31).

St. chor. szt. marynarki Klaudiusz Walendziak z CS WOT powiedział, że to wyjątkowo trudny egzamin: Żołnierze poruszają się po pętli taktycznej w sekcjach, każdej z sekcji towarzyszy tzw. DUCH, czyli instruktor z CS WOT, którego zadaniem jest wyznaczanie dowódców w sekcji do poszczególnych zadań. Każdy z egzaminowanych musi się odznaczać cechami przywódcy. Sprawdzamy skuteczność podejmowania decyzji w trudnych warunkach natury psychologicznej, dodatkowym utrudnieniem dla wszystkich uczestników egzaminu jest to, że sprawdzian odbywa się w ciężkich warunkach terenowych. Wysiłek fizyczny, brak snu powoduje szybkie wyczerpanie organizmu. Zaliczanie poszczególnych punktów egzaminacyjnych, gdzie należy wykazać się znajomością elementów taktyki, szkolenia strzeleckiego, łączności czy terenoznawstwa sprawia, że dowodzenie przy tak dużej dynamice działań nie jest proste. Im dłużej egzamin trwa, tym trudniejsze jest podejmowanie trafnych decyzji.

Do egzaminu przystąpiło 51 żołnierzy WOT, którzy przeszli kurs podoficerski SONDA w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej / Zdjęcia: WOT

Do egzaminu przystąpiło 51 żołnierzy WOT, którzy przeszli kurs podoficerski SONDA w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej / Zdjęcia: WOT

Nowością wprowadzoną do dziewiątej już edycji egzaminu podoficerskiego jest test psychologiczny, czyli sprawdzenie reakcji na pozorowane trudne i ekstremalne sytuacje tj. demotywacja, stres, panika czy agresja. Przywództwo i ukierunkowanie odpowiednio sekcji w tego typu momentach odgrywa tu kluczową rolę. Dziewiąty egzamin podoficerski jest zamknięciem pewnego etapu w historii  kształtowania się kursu SONDA. Jest to ostatni egzamin prowadzony w tej formie przez CS WOT. Kolejne egzaminy organizowane będą przez Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu, która ma wziąć na siebie główny ciężar szkolenia podoficerów WOT, a także wesprzeć szkolenie żołnierzy wojsk operacyjnych.

Pierwsze szkolenia w Szkole Podoficerskiej SONDA rozpoczęto na początku czerwca br. Oprócz kursów stacjonarnych w Zegrzu i Toruniu, dla żołnierzy zawodowych Szkoła nadzoruje szkolenie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) na kaprala w Brygadach OT, w których na koniec każdego przeprowadzi egzamin. Szkoła Podoficerska SONDA rozpoczęła formalnie działalność 1 października 2019. Została zlokalizowana w Toruniu (pierwotnie profil: szkolenie piechoty) i Zegrzu (łączność, informatyka i cyberbezpieczeństwo). Później jednak ujednolicono programy szkoleniowe (Szkolenie w Szkole Podoficerskiej SONDA, 2020-06-04).