29 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) poinformował o podpisaniu 6 maja 2020 roku umowy ze spółką Partner Systems z Człuchowa na dostawy przenośnych filtrów wody FPW-50 i FPW-350. Urządzenia wykonano zgodnie z Dokumentacją Techniczną będącą własnością MON.

Przenośny filtr wody FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne, ponadto można za jego pomocą przepompowywać wodę z pominięciem układów oczyszczania / Zdjęcie: IU MON

Przenośny filtr wody FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i radioaktywne, ponadto można za jego pomocą przepompowywać wodę z pominięciem układów oczyszczania / Zdjęcie: IU MON

Łączna wartość umowy to 3 564 000 zł brutto. Dostawa 60 filtrów FPW-50 ma kosztować budżet państwa 1 080 000 zł brutto (18 tys. zł sztuka), a 60 FPW-350 – 2 484 000 zł brutto (41,4 tys. zł brutto).

Jednym kryterium wyboru była najniższa cena. W postępowaniu złożono dwie oferty. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI) z Wrocławia zaproponował za dostawy 5 608 800 zł brutto (1 918 800 zł za FPW-50 i 3 690 000 zł za FPW-350)

Filtr przenośny wody FPW-50 o nominalnej wydajności 50 dm3/h służy do polowego uzdatniania wody do celów spożywczych. Urządzenie FPW-350 o nominalnej wydajności 350 dm3/h wykorzystywane jest do oczyszczania wody z zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i radioaktywnych ()Oferty na FPW-50 i FPW-350, 2020-05-04.