Podczas konferencji SOFIC (Special Operations Forces Industry Conference) w Tampa na Florydzie, przedstawiciele Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM), poinformowali że w 2019 rozpoczną się pierwsze praktyczne testy bojowego kombinezonu z egzoszkieletem TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit).

Docelowo TALOS ma składać się z trzech kluczowych komponentów: indywidualnych osłon balistycznych, zasilanego egzoszkieletu oraz hełmu zintegrowanego z zestawem czujników.  /Zdjęcie: USSOCOM

Docelowo TALOS ma składać się z trzech kluczowych komponentów: indywidualnych osłon balistycznych, zasilanego egzoszkieletu oraz hełmu zintegrowanego z zestawem czujników. /Zdjęcie: USSOCOM

W 2019 ma rozpocząć się faza testów polowych, które mają pozwolić Departamentowi Obrony na ocenę skuteczności tego typu wyposażenie na polu walki w przyszłości. Decydenci równocześnie przyjęli do wiadomości fakt, że prototyp TALOS nie stanie się wyposażeniem, które zostanie wprowadzone do linii. Jeśli USSOCOM zaakceptuje prototypowe rozwiązania, staną się one punktem wyjścia do dalszego rozwoju technologii.

Pomimo wcześniejszych, optymistycznych założeń zespół odpowiedzialny za fazę badawczo-rozwojową (B+R) napotkał problemy podczas prac. Największe trudności sprawił sam egzoszkielet. Wcześniejsze prototypy zostały wykonane z kompozytu zbrojonego włóknem węglowym i polimerową osłoną (Carbon fiber reinforced polymer, CFRP). Obecnie planuje się zastosowanie dodatkowych materiałów takich jak tytan. Nowy projekt ma być bardziej ergonomiczny.

Rozwinięcia wymagają również podzespoły. Część z nich jest rozwijanych poza programem TALOS przez cywilnych dostawców. Do tej pory opracowano system regulacji temperatury i sensory monitorujące funkcje życiowe żołnierzy. Kolejnym krokiem jest zintegrowanie czujników, rozmieszczonych na ciele żołnierza oraz na zewnątrz kombinezonu z wyświetlaczem nahełmowym. Kluczowym elementem systemu jest nowe ogniwo litowo-polimerowe, będące źródłem zasilania kombinezonu. Amerykanie pracują nad miniaturyzacją ogniw paliwowych zasilanych stałym tlenkiem (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Mają one charakteryzować się wysoką wydajnością.

Obecnie jednym z największych wyzwań przed którym stoją inżynierowie jest redukcja masy egzoszkieletu i osłon balistycznych przy równoczesnym zachowaniu założonych parametrów.

Analiza 
Koncepcja systemu TALOS została zaprezentowana w maju 2013 przez adm. Williama McRavena, ówczesnego dowódcę USSOCOM. Trzy prototypy pozbawione zasilania zostały skompletowane w czerwcu 2014. Docelowy kombinezon ma być wyposażony w indywidualne osłony balistyczne, zasilany egzoszkielet oraz hełm, wyposażony w systemy łączności i obrazowania. Ma mieć również zintegrowany system ochrony przed bronią chemiczną, zapas tlenu, układy pozycjonowania oraz osobisty układ medyczno-diagnostyczny.

Prace nad egzoszkieletami, wspomagającymi fizycznie zdolności żołnierzy, są prowadzone w USA od początku XXI wieku. Warto wymienić opracowane w 2002 egzoszkielety XOS1 i zmodyfikowany XOS2, następnie rozwinięty w 2004 na Uniwersytecie Kalifornijskim BLEEX (Berkeley Lower Extremity EXoskeleton). Cztery lata później specjaliści z Berkeley zaprezentowali egzoszkielet HULC (Human Universal Load Carrier). Z kolei 29 czerwca 2017 rosyjski Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Budowy Maszyn (TsNIIMasz) ujawnił w Moskiewskim Instytucie Nauki i Technologii (MSIS) prototyp odpowiednika kombinezonu TALOS.