29 grudnia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa z Warszawy zawarła porozumienie z Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego w sprawie dofinansowania unijnego w wysokości 25 632 652,95 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020 na utworzenie nowoczesnego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych. Wartość całego projektu to 39 654 148,50 zł, więc wsparcie europejskie wyniesie prawie 65% kosztów budowy (Kolejne RPP dostarczone przez PIAP, 2020-12-19).

Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor naczelny Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki / Zdjęcie: Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego

Umowę w sprawie dofinansowania budowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor naczelny Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki / Zdjęcie: Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego

Umowę w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor naczelny Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki. Przedmiotem dofinansowanego projektu jest rozbudowa budynku laboratoryjnego wykorzystywanego w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Lotnictwa przez Zakład Technologii Kosmicznych i wyposażenie go w aparaturę naukowo-badawczą (Łukasiewicz-PIAP prezentuje bezzałogowego Huntera, 2020-10-05).

Dr inż. Paweł Stężycki powiedział: Utworzenie Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej instytutu i całej Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ w obszarze nowoczesnych technologii napędów kosmicznych. Dzięki tej inwestycji mamy szansę stać się liderem jeśli chodzi o ekologiczne napędy małych rakiet i satelitów.

Wizualizacja Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych / Grafika: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa

Wizualizacja Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych / Grafika: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa

Planowany w ramach projektu budynek będzie miał trzy kondygnacje i powierzchnię ok. 1200 m kw. Powstanie w nim szereg laboratoriów, w tym m.in. hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych, laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych oraz laboratorium materiałów pędnych. Centrum będzie wyposażone m.in. w stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparaturę do analizy instrumentalnej oraz aparaturę do badań termicznych (Współpraca MON z Siecią Badawczą Łukasiewicz, 2020-08-01).

Infrastruktura ta będzie przeznaczona do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) obejmujących m.in.:
– rozwój silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności (głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem),
– rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych,
– preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych,
– preparatykę oraz testy złóż katalitycznych do rozkładu stężonego nadtlenku wodoru oraz nowych, jednoskładnikowych materiałów pędnych z grupy tzw. HPGP,
– rozwój technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym,
– rozwój napędów do deorbitacji satelitów,
– rozwój komponentów pirotechnicznych.

Rozbudowa istniejącego laboratorium jest elementem konsekwentnej realizacji strategii przyjętej przez Instytut Lotnictwa, aby stać się wiodącą jednostką badawczą w Europie na rynku badań nad napędami rakietowymi i satelitarnymi. Konsekwencja ta przynosi już szereg pozytywnych efektów, takich jak znaczący wzrost kompetencji, co z kolei przekłada się na wzrost zaufania europejskich partnerów przemysłowych oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA (European Space Agency) (PIAP Space zaprojektuje kosmiczne ramię robotyczne, 2020-07-20).

Z nowej infrastruktury korzystać będą badacze Instytutu, jednostek z nim współpracujących oraz konsorcjanci realizowanych projektów badawczych. Będzie ona też wykorzystywana przez Instytut do realizacji komercyjnych usług badawczych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych.

Realizowany projekt pozwoli także na rozwój współpracy programowej z uczelniami technicznymi. Z nowoczesnej bazy laboratoryjnej będą bowiem mogli korzystać studenci odbywający w Instytucie staże naukowe. Nowe centrum to również ważny punkt na technologicznej mapie województwa mazowieckiego w obszarze kosmicznym oraz szansa na wzrost innowacyjności i konkurencyjności tego regionu.