21 września Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający pasma UKF na podwoziu kołowego transportera opancerzonego (kto) Rosomak.

Przedmiotem dialogu technicznego jest moduł taktyczny, który zostanie zintegrowany na podwoziu Rosomaka, zdolny do przechwytywania, śledzenia, namierzania i przeciwdziałania w zakresie obrony i ataku radioelektronicznego przeciwko środkom łączności radiowej przeciwnika. / Zdjęcie: Rosomak

Przedmiotem dialogu technicznego jest moduł taktyczny, który zostanie zintegrowany na podwoziu Rosomaka, zdolny do przechwytywania, śledzenia, namierzania i przeciwdziałania w zakresie obrony i ataku radioelektronicznego przeciwko środkom łączności radiowej przeciwnika. / Zdjęcie: Rosomak

Zgodnie z informacją IU MON, przedmiotem dialogu technicznego jest określenie możliwości zakupu modułu taktycznego systemu rozpoznawczo-zakłócającego, pracującego w zakresie od 1 do 3000 MHz (dla zakłócania w zakresie od 1,5 do 3000 MHz). 

Głównym zadaniem modułu będzie przechwytywanie, śledzenie, namierzanie i możliwość przeciwdziałania w zakresie obrony i ataku radioelektronicznego przeciwko środkom łączności radiowej przeciwnika. IU MON przewiduje, że termin przeprowadzenia dialogu technicznego to luty – maj 2021, a wnioski do udziału w nim chętne podmioty muszą złożyć do 16 października 2020. 

Planowana procedura dialogu technicznego oraz program zamówień, który powinien po nim nastąpić, to kolejny projekt w procesie modernizacji zdolności walki elektronicznej Sił Zbrojnych RP. 21 sierpnia br. IU MON poinformował o planowanym zakupie dwunastu stacji zakłóceń radiolokacyjnych wraz z wszystkimi elementami składowymi umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym (Stacje zakłóceń radiolokacyjnych dla WP, 2020-08-21).