14 października prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), zawartej 15 sierpnia br. (Umowa EDCA podpisana, 2020-08-15).

Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej EDCA (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej EDCA (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP), prezydent podpisał Ustawę z dnia 17 września 2020 r. O ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r., a także Ustawę z dnia 17 września 2020 r. O zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy EDCA wpłynął do Sejmu 26 sierpnia (druk nr 573) i został skierowany do I czytania w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, co odbyło się 15 września. Kolejne dwa czytania odbyły się 16 i 17 września. Kolejnego dnia ustawę przekazano Senatowi, który nie wniósł poprawek i skierował ją 2 października do prezydenta do podpisania, co też uczynił dwanaście dni później.

Opublikowany na stronach rządowych 64-stronicowy tekst umowy EDCA składa się z preambuły, 37 artykułów, dwóch aneksów i załącznika do aneksu. Określa m.in. cel i zakres zawartego porozumienia, zakres korzystania przez siły zbrojne USA z uzgodnionych obiektów i terenów, własność mienia czy zakres wsparcia dla obecności amerykańskiej. Reguluje podstawowe sprawy dotyczące umundurowania, broni osobistej i poruszania się amerykańskich żołnierzy po terytorium Polski. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a obie strony mogą ją rozwiązać po poinformowaniu partnera – wówczas umowa wygasa po dwóch latach. Więcej o umowie tutaj: Szczegóły polsko-amerykańskiej umowy EDCA, 2020-08-18.