11 marca europejska spółka Airbus Defence and Space poinformowała, że została wybrana przez Komisję Europejską do zbadania możliwości produkcji statków kosmicznych na orbicie w ramach programu Horyzont 2020. W ramach tego programu, inicjatywa PERIOD (PERASPERA In-Orbit  Demonstration) ma koncentrować się na bezprecedensowej produkcji i montażu satelitów w kosmosie (Airbus w programie francuskiej łączności satelitarnej dla wojska, 2021-03-05).

Europejska spółka Airbus Defence and Space została wybrana przez Komisję Europejską do zbadania możliwości produkcji statków kosmicznych na orbicie w ramach programu Horyzont 2020.

Europejska spółka Airbus Defence and Space została wybrana przez Komisję Europejską do zbadania możliwości produkcji statków kosmicznych na orbicie w ramach programu Horyzont 2020.

Dwuletnia umowa o wartości 3 mln EUR (13,75 mln zł) na studium projektowe fazy A/B1 ma na celu budowę w kolejnym etapie demonstratora technologii, który zostałby wyniesiony na orbitę okołoziemską w celu przeprowadzenia prób i badań. Orbitalne zakłady produkcyjno-montażowe zapoczątkują budowę bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej głównych elementów satelitów, takich jak reflektory antenowe oraz umożliwi montaż elementów pojazdów kosmicznych i wymianę ich ładunków użytecznych (Pierwszy satelita Airbus EurostarNeo, 2021-02-13).

Produkcja taka zrewolucjonizuje sposób projektowania, budowy i obsługi systemów kosmicznych. Oferuje bowiem znaczące korzyści w stosunku do tradycyjnego podejścia, gdzie wszystko jest  wytwarzane na Ziemi, a następnie transportowane w kosmos. Obiekty wykonane w kosmosie będą bowiem wolne od ograniczeń i wymagań związanych z wyniesieniem: ograniczenia masy i objętości wyrzutni czy wytrzymałość konstrukcyjna określająca limit przeciążenia występującego przy starcie rakiety nośnej (Airbus: Pierwszy w Europie 5-metrowy reflektor antenowy, 2020-12-11).

Orbitalne zakłady produkcyjno-montażowe zapoczątkują budowę bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej głównych elementów satelitów, takich jak reflektory antenowe oraz umożliwi montaż elementów pojazdów kosmicznych i wymianę ich ładunków użytecznych. / Grafiki: Airbus Defence and Space

Orbitalne zakłady produkcyjno-montażowe zapoczątkują budowę bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej głównych elementów satelitów, takich jak reflektory antenowe oraz umożliwi montaż elementów pojazdów kosmicznych i wymianę ich ładunków użytecznych. / Grafiki: Airbus Defence and Space

Aby osiągnąć ten cel, zakłady Airbus Defence and Space w Bremie przewodzą zespołowi siedmiu  europejskich przedsiębiorstw, wnoszących do projektu doświadczenie, w takich dziedzinach jak: obsługa robotów, rzeczywistość wirtualna i montaż w przestrzeni kosmicznej. Są to: niemiecka DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) z Kaiserslautern, belgijska EASN-TIS (EASN-Technology Innovation Services) z Budingen, międzynarodowa grupa kapitałowa GMV wraz z brytyjskim oddziałem GMV-SKY, niderlandzka grupa ISISPACE oraz międzynarodowa grupa SENER Aeroespacial and Space Applications Services (Airbus: Postępy w wojskowym programie Skynet 6A, 2021-01-16).

Oceniając przełomowe zdolności, PERIOD zweryfikuje wartość usług kosmicznych, produkcji i  montażu. Pomoże również państwom europejskim w rozwijaniu zdolności i infrastruktury przemysłowej, mającej zapewnić im wiodącą pozycję na rynku usług orbitalnych i produkcji. PERIOD będzie stymulować przyszłe badania i stworzy nowe możliwości rynkowe, prowadząc do tworzenia miejsc pracy i rozwoju przyszłościowych technologii (Airbus zbuduje satelity OneSat dla Intelsat, 2021-01-09).