27 listopada br. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył trzech oficerów Wojska Polskiego na stanowiska w Inspektoracie Uzbrojenia (IU MON) i Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ). Nowe stanowiska obejmą od 1 grudnia.

Gen. bryg. Bogdan Dziewulski został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Z kolei zastępcą szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefem Logistyki został płk Artur Kępczyński, a płk Piotr Wagner został wyznaczony na zastępcę szefa Logistyki

Gen. bryg. Bogdan Dziewulski został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Z kolei zastępcą szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szefem Logistyki został płk Artur Kępczyński, a płk Piotr Wagner został wyznaczony na zastępcę szefa Logistyki

 

Zgodnie z decyzją, gen. bryg. Bogdan Dziewulski został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Z kolei zastępcą szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szefem Logistyki został płk Artur Kępczyński, a płk Piotr Wagner został wyznaczony na zastępcę szefa Logistyki.

Gen. bryg. Bogdan Dziewulski pełnił do tej pory stanowisko zastępcy szefa IWsp SZ – szefa Logistyki. Zastąpi na nowym stanowisku p.o. szefa IU MON płk. dr Romualda Maksymiuka, który piastował je od 31 lipca br., zastępując gen. bryg. dr Dariusza Plutę (wyznaczonego na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) (Wiadomo kto pokieruje Inspektoratem Uzbrojenia MON, 2020-08-05).

Gen. bryg. Bogdan Dziewulski pełnił do tej pory stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefa Logistyki / Zdjęcia: MON

Gen. bryg. Bogdan Dziewulski pełnił do tej pory stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szefa Logistyki / Zdjęcia: MON

Gen. Dziewulski jest absolwentem Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (1987). Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zaoczne w WAT na Wydziale Mechanicznym (2001) oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w AON (2009). W latach 1987-2005 wykonywał zadania na stanowiskach służbowych począwszy od inżyniera uzbrojenia i elektroniki pułku, poprzez szefa służby UiE, szefa sekcji eksploatacji, szefa sekcji technicznej brygady, następnie zastępcy dowódcy brygady-szefa logistyki oraz szefa wydziału planowania logistycznego dywizji w jednostkach 20. Dywizji Pancernej (49. pułk zmechanizowany Wałcz i 28. pułk czołgów Czarne), 2.  Dywizji Zmechanizowanej (27.pułk zmechanizowany Braniewo), 3. Bazy Materiałowo-Technicznej (45. Ośrodek Materiałowo Techniczny Siedlce) oraz 1. Dywizji Zmechanizowanej (9. Brygada Zmechanizowana Siedlce, 1. Brygada Pancerna Warszawa-Wesoła, Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej Legionowo).

W latach 2004-2005 był dowódcą NSE PKW SFOR/EUFOR w Bośni i Hercegowinie. W 2005 został wyznaczony na stanowisko starszego inspektora kontroli wojskowej w Oddziale Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli  MON. W okresie 2006-2008 uczestniczył w procesie formowania Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie jako szef Oddziału Planowania Logistycznego-J4, odpowiadał za planowanie zabezpieczenia logistycznego oraz planowanie rzeczowe w zakresie CPR dla Wojsk Specjalnych. Od 2009 pełnił służbę w Zarządzie Planowania Logistycznego-G4 Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Oddziału Planowania Transportu i HNS. W 2010 został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu, a w 2011 został jego szefem. 7 stycznia 2014 objął stanowisko szefa pionu-zastępcy szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ.