Przejdź do serwisu tematycznego

Nowe przepisy IPSC

Zmiany od stycznia 2019

W czasie XLII Zgromadzenia Ogólnego International Practical Shooting Confederation (IPSC), które odbyło się w Tajlandii 16 września 2018 uchwalono nowe przepisy dla dyscypliny Pistolet IPSC. Zaczęły obowiązywać od stycznia 2019. Najważniejsze zmiany dotyczą klas sprzętowych.

Zmiany w Production

W klasie Production znowelizowano regulacje obejmujące minimalny ciężar spustu. Uprzednio było 2,27 kg dla pierwszego strzału. Obecnie siła nacisku na spust musi wynosić 2,27 kg dla pierwszego oddanego strzału bez limitów dla pozostałych strzałów lub 1,36 kg dla każdego oddanego strzału. Zmiana ta jest niewątpliwie ukłonem w stronę posiadaczy pistoletów bezkurkowych.
W poprzednich sezonach przewaga broni z kurkowymi mechanizmami uderzeniowymi była wyraźna. W broni kurkowej siła potrzebna do oddania pierwszego strzału ze zwolnionego kurka wynosiła co prawda minimum 2,27 kg, ale kolejne oddawane były ze znacznie mniejszym naciskiem na spust. W pistoletach z iglicznym mechanizmem uderzeniowym de facto do oddania każdego strzału trzeba było naciskać spust z identyczną siłą minimum 2,27 kg. Obecnie szanse zostaną wyrównane. Posiadacze bezkurkowców będą mogli zmniejszyć w swojej broni siłę nacisku na spust do 1,36 kg dla każdego strzału.
Pozostałe zmiany w klasie Production obejmują przyzwolenie na zmianę oryginalnego koloru broni, stanu wykończenia jej powierzchni i inne działania ozdobne. Dopuszczono także stosowanie niefabrycznych sprężyn i zespołów spustu. Pomoże to posiadaczom pistoletów, których wytwórcy nie kwapią się do wypuszczania na rynek elementów zamiennych o innych właściwościach.

Production Optics

W IPSC powołano dwie nowe klasy sprzętowe: Production OpticsProduction Optics Light. Pistolety zaliczane do tej kategorii muszą spełniać normy dla klasy Production, ale obowiązkowe jest zastosowanie w nich celowników optoelektronicznych lub optycznych. W klasie Production Optics Light mogą być wykorzystywane wyłącznie modele o masie nieprzekraczającej jeden kilogram z podpiętym pustym magazynkiem.
Obie klasy zostały wprowadzone w celach testowych do 31 grudnia 2020 z możliwością przedłużenia. Najbliższe dwa lata pokażą zatem, czy znajdą się chętni do współzawodnictwa w klasach nazywanych przez złośliwych Open dla ubogich.

Super Junior

Celem kolejnych zmian jest zainteresowanie młodzieży strzelectwem dynamicznym. Dotychczas kategoria Junior obejmowała zawodników, którzy w pierwszym dniu zawodów nie mieli ukończonych 18 lat. Obecnie ta granica została przesunięta do 21 lat, ale powołano nową kategorię Super Junior. Obejmuje ona zawodników, którzy w pierwszym dniu zawodów nie mają ukończonych 16 lat. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście przyczyni się do wzrostu zainteresowania dyscyplinami strzelectwa dynamicznego wśród młodzieży. A jednocześnie nie wzbudzi powszechnego oburzenia osób, którym strzelectwo młodych ludzi nie jest w smak.

Nagrania dowodem

W dobie smartfonów i coraz bardziej powszechnych kamer sportowych dziwiło, że zapisy dźwięku i obrazu jako dowód w postępowaniu przed Komisją arbitrażową IPSC były dotychczas niedopuszczalne. Od stycznia zawodnik, które chce wnieść skargę, po obowiązkowym poinformowaniu o tym sędziego głównego, będzie mógł także złożyć wniosek o zabezpieczenie nagranych filmów.
Subiektywnie uważam tę zmianę za wręcz rewolucyjną. Niejedno nagranie będzie pomocne w rozpatrywaniu sporów na torach. Skończą się przepychanki, czy złamano kąt bezpieczeństwa: czy to jeszcze 90 stopni, czy już ponad? Łatwo będzie sprawdzić, czy przekroczona została linia błędu. Innymi słowy, czy zawodnik położył nogę za linią przed czy po oddaniu strzału z trudnej pozycji. Takiej, która wymaga wychylenia się, co prowadzi do kontrolowanej utratą równowagi i w konsekwencji podparcia nogi za linią. Będzie też można rozstrzygnąć, czy czy zawodnik po komendzie Standby, ale przed sygnałem startowym zmienił położenie dłoni, zbliżając je do broni lub magazynków (creeping).

Sędzia pokaże pozycję

Zgodnie z przepisami IPSC przed rozpoczęciem zawodów przy każdym torze musi wisieć pisemny opis toru. Musi on zawierać co najmniej informacje o: celach ich rodzaju i liczbie, liczbie punktowanych trafień, stanie gotowości broni, pozycji startowej, sygnale rozpoczęcia pomiaru czasu dźwiękowym lub wizualnym oraz procedurze strzelania. Niezależnie, każdemu składowi zawodników sędzia toru ma obowiązek odczytać pisemny opis toru w dosłownym brzmieniu (briefing).
Zmianą wprowadzoną od stycznia 2019 jest, że sędzia toru musi także zademonstrować dozwoloną pozycję startową. Musi to zrobić osobiście lub z zastosowaniem grafiki i to niezależnie od poziomu zawodów. Choć spory o nieprawidłową pozycję startową nie były zbyt częste, to jednak się zdarzały. Wydaje się zatem, że obowiązkowa demonstracja rozwiąże problem.

Konfiguracje celów

W najnowszej wersji przepisów pistoletowych IPSC uregulowano dopuszczalne konfiguracje celów.
W jednym zestawie mogą znajdować się:
– tarcze i poppery
– małe tarcze i mini poppery
– tarcze i mini poppery
– małe tarcze i poppery.
Za niedopuszczalne konfiguracje w jednym zestawie celów uznano: tarcze oraz małe tarcze, a także poppery oraz mini poppery.
Definicja zestawu celów pozostała niezmieniona. To grupa zatwierdzonych celów, która jest widoczna tylko z jednego miejsca podczas przebiegu

Kabury

Od stycznia 2019 za niedozwolone uznane zostały kabury wymagające użycia palca spustowego do jej odblokowania lub wyciągnięcia broni. Trudno powiedzieć czy jeśli przycisk odblokowania da się nacisnąć palcem środkowym, to kabura taka jest dozwolona. Podejrzewam, że zapis ten będzie przedmiotem wielu analiz. Szczególnie w sytuacji, w której przepisy konkurencji 3GUN nie zawierają takich ograniczeń. Wielu zawodników startuje w różnych konwencjach strzelectwa dynamicznego.

Dystans od tułowia

Za niespełnianie przypisanych danej klasie wymogów maksymalnego dystansu broni i wyposażenia od tułowia lub wymaganej pozycji wyposażenia na pasie w stosunku do kości biodrowych groziło dotychczas przeniesienie do klasy Open. Obecnie taki zawodnik za pierwszym razem otrzyma ostrzeżenie. Dopiero przy kolejnym złamaniu zasad danej klasy – zostanie przeniesiony do Open. W przypadku zawodników klasy Open przy kolejnym złamaniu zasad zostaną usunięci z klasyfikacji.

Człowiek na torze

Jeżeli podczas przebiegu pomiędzy zawodnikiem a kulochwytem znajdzie się dowolna osoba, musi być on niezwłocznie zakończony. Zawodnik zobowiązany jest do powtórzenia przebiegu. Jeżeli zawodnik zauważy to zagrożenie wcześniej niż sędzia, musi natychmiast się zatrzymać, przerwać strzelanie, skierować lufę w kierunku bezpiecznym i czekać na dalsze instrukcje sędziego. Jeżeli strzelający nie wykona tej procedury zostanie zdyskwalifikowany.

Zakaz bezzałogowców

Na zakończenie pewna ciekawostka. Od stycznia 2019 zabronione jest używanie bezzałogowców i innych urządzeń zdalnie sterowanych, o ile na ich użycie nie wydał uprzednio zgody kierownik zawodów. Latające nad torami wielowirnikowce z kamerami musiały mocno dać się komuś we znaki, skoro zakaz ich używania uczyniono przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogólnego IPSC.

Imponujący kalendarz w Polsce

Poza siedmioma rundami pistoletowego Pucharu Polski (zawody Level 3), zaplanowano także sześć imprez Level 3 niewchodzących do rankingu. Z pewnością będzie także sporo zawodów niższych poziomów i – kto wie – może nawet nie będzie weekendu, w którym nie byłoby możliwości rywalizacji w strzelectwie dynamicznym.
Pierwsze zawody rankingowe odbędą się już 27-28 kwietnia 2019. Czy otworzy się klasa Production Optics, do której obecnie zapisało się raptem trzech zawodników? Czy bezkurkowcy będą osiągać lepsze wyniki ze spustami lżejszymi o 910 gramów? Zobaczymy.

 

Artykuł pierwotnie opublikowany w MILMAG nr 01/2019

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X