Przejdź do serwisu tematycznego

NATO zawiesza udział w Traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie

Rada Północnoatlantycka ogłosiła, że w związku z działaniami Rosji, państwa członkowskie NATO zawieszą swój udział w Traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE).

We wtorek, 7 listopada, Rada Północnoatlantycka ogłosiła, że w związku z działaniami Rosji, państwa członkowskie NATO zawieszą swój udział w Traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE). Jest to odpowiedź na dzisiejsze oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji o całkowitym wycofaniu z traktatu CFE o północy czasu moskiewskiego (wcześniej udział Rosji był oficjalnie zawieszony od 2007).

Zdjęcie poglądowe: NATO

Sojusznicy potępiają decyzję Rosji o wystąpieniu z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) oraz prowadzoną przez nią wojnę agresywną przeciwko Ukrainie, sprzeczną z celami Traktatu. Wycofanie się Rosji jest ostatnim z szeregu działań, które systematycznie podważają bezpieczeństwo euroatlantyckie. Rosja w dalszym ciągu okazuje lekceważenie kontroli zbrojeń, w tym kluczowych zasad wzajemności, przejrzystości, zgodności, weryfikacji i zgody państwa-gospodarza, a także podważa porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Uznając rolę CFE jako kamienia węgielnego euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa, sytuacja, w której państwa sprzymierzone będą przestrzegać Traktatu, a Rosja nie, byłaby nie do utrzymania.

Dlatego w konsekwencji Państwa-Strony Sojuszu zamierzają zawiesić działanie Traktatu CFE na tak długo, jak będzie to konieczne, zgodnie z ich prawami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Jest to decyzja w pełni popierana przez wszystkich członków NATO.

Sojusznicy potwierdzają swoje ciągłe zaangażowanie w ograniczanie ryzyka militarnego oraz zapobieganie błędnym wyobrażeniom i konfliktom. Sojusznicy starają się budować zaufanie w oparciu o kluczowe zasady przejrzystości, zgodności, weryfikacji, wzajemności i zgody państwa-gospodarza, przyczyniając się w ten sposób do pokoju i bezpieczeństwa. Sojusznicy zapraszają państwa, które podzielają to zaangażowanie i te zasady, aby przyłączyły się do naszych wysiłków, aby przyczynić się również do zwiększenia przewidywalności i stabilności w obszarze euroatlantyckim.

Sojusznicy pozostają zjednoczeni w swym zaangażowaniu na rzecz skutecznej kontroli zbrojeń konwencjonalnych jako kluczowego elementu bezpieczeństwa euroatlantyckiego, biorąc pod uwagę panujące warunki bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wszystkich sojuszników. Stanowi to uzupełnienie postawy odstraszania i obrony Sojuszu, którą Sojusznicy postanowili dalej wzmacniać. Sojusznicy będą w dalszym ciągu konsultować się i oceniać implikacje obecnego środowiska bezpieczeństwa i jego wpływu na bezpieczeństwo Sojuszu oraz na nasze podejście. Sojusznicy wykorzystają NATO jako platformę dogłębnych dyskusji i ścisłych konsultacji na temat wysiłków w zakresie kontroli zbrojeń – czytamy w oświadczeniu Rady Północnoatlantyckiej.

Oświadczenie wydało również biuro rzecznika polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

7 listopada 2023 r. państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wydały oświadczenie o zamiarze zawieszenia Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE, Treaty on Conventional Armed Forces in Europe).

Stanowisko zostało sformułowane w odpowiedzi na postępowanie Rosji, sprzeczne z prawem międzynarodowym, w szczególności z Traktatem CFE. Rosja od 2007 r. nie wykonywała swoich zobowiązań wynikających z Traktatu CFE. W 2022 r. Rosja, przy udziale Białorusi, dokonała kolejnego aktu rażącego naruszenia zakazu użycia siły wobec Ukrainy, innego państwa-strony Traktatu CFE. W dniu 7 listopada br. Rosja formalnie przestała być stroną tej umowy. W tych warunkach, stanowiących zasadniczą zmianę okoliczności w stosunku do tych, które istniały w czasie zawierania tej umowy międzynarodowej, Rzeczpospolita Polska nie może pozostawać zobowiązana do wypełniania Traktatu CFE.

Polska podejmie formalne działania w celu zawieszenia Traktatu CFE w sposób całościowy – w odniesieniu do wszystkich jego postanowień – i bezterminowy. Oznacza to, że Rzeczpospolita Polska nie będzie prawnie ani praktycznie obowiązana wypełniać postanowienia Traktatu CFE, w tym dotyczące ograniczeń związanych z Siłami Zbrojnymi RP. Polska realizowała zobowiązania wynikające z Traktatu CFE od 1992 r., kiedy to umowa ta weszła w życie, stanowiąc wówczas ważny element architektury bezpieczeństwa w Europie. Rosja pogwałciła literę i ducha Traktatu, przez wiele lat nie realizując jego postanowień, a następnie wszczynając bezprawną, niesprowokowaną wojnę.

W tej sytuacji interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dalszego wzmocnienia zdolności obrony i odstraszania, poprzez konsekwentne podejmowanie działań w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Jednocześnie Polska nie wyklucza podjęcia w przyszłości dalszych kroków na gruncie prawa międzynarodowego, włączając w to wypowiedzenie Traktatu CFE w związku z wypowiedzeniem Traktatu CFE przez Rosję, jeśli wymagać tego będzie interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE) został podpisany 19 listopada 1990 r. w Paryżu i wszedł w życie w 1992 r. Głównym elementem porozumienia była redukcja istniejącego ofensywnego uzbrojenia konwencjonalnego posiadanego przez NATO i państwa byłego Układu Warszawskiego (czołgi, bojowe wozy opancerzone, artyleria o kalibrze 100 mm i większym, samoloty bojowe i śmigłowce uderzeniowe). Liczono, że ograniczenia ilościowe dotyczące uzbrojenia oraz przekazywanie szczegółowej informacji o potencjałach sił zbrojnych i poddaniu tych informacji weryfikacji ograniczy możliwości dokonania niespodziewanej napaści zbrojnej i rozpoczęcia działań na dużą skalę.

Informacje prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Szczegóły czeskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej opublikowało szczegółowe informacje dotyczące materiałowej pomocy wojskowej udzielonej walczącej Ukrainie po 24 lutego 2022.

Akeron MP w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Władze francuskie po raz pierwszy potwierdziły oficjalnie dostawę do Ukrainy jako pomoc wojskową przeciwpancernych pocisków kierowanych 5. generacji MBDA Akeron MP.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X