W trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Grupa WB zaprezentowała po raz pierwszy system Warmate TL (Tube Launch). To obok Warmate R i Warmate V nowe modele amunicji krążącej ujawnione podczas kieleckiej imprezy.

Na MSPO zadebiutowała nowa rodzina bezzałogowców Warmate, w tym model Warmate TL wystrzeliwany z wyrzutni rurowej / Film: Jarosław Lis, MILMAG

Warmate TL charakteryzuje się składanymi powierzchniami nośnymi, wyciszonym silnikiem i możliwością startu z wyrzutni rurowej. Dzięki temu amunicja krążąca może być łatwiej transportowana lub wykorzystywana jako uzbrojenie pojazdów. Skraca to do minimum czas rozkładania systemu i odpalenie bezzałogowca (Grupa WB na MSPO 2019, 2019-08-25; MSPO2019: MM UGV z Warmate-TL, 2019-09-04).

Każda z wersji bojowych Warmate może być wyposażona w dowolnie wymienianą głowicę bojową lub obserwacyjną: odłamkowo-burzącą (HE), kumulacyjną (HEAT), termobaryczną (FAE) lub rozpoznawczą (R). Wybór odbywa się przed misją i zależy od typu obiektu przeznaczonego do niszczenia lub rodzaju wykonywanej misji.

Obserwacyjny bezzałogowiec Warmate R został wyposażony w stabilizowaną głowicę optoelektroniczną, umożliwiającą również określanie współrzędnych celu na potrzeby artylerii bądź bojowych odmian amunicji krążącej.

Warmate V jest odmianą przeznaczoną do użytkowania na trudno dostępnym terenie, głównie zurbanizowanym, gdzie infrastruktura uniemożliwia identyfikację celu przez klasyczny płatowiec. Warmate V ma postać sześciowirnikowca, dzięki czemu startuje i ląduje pionowo, przemieszcza się wolniej, ale dzięki temu dotrzeć do lokalizacji niedostępnych dla innych typów amunicji krążącej. Pozwala to zarówno na bardzo precyzyjne uderzenie, jak i minimalizację błędu przy identyfikacji celu. Warmate R może być wyposażoną w jedną z głowic bojowych, jak i w głowicę rozpoznawczą (MON kupuje Warmate, 2017-11-21; Pierwsi operatorzy Warmate w WOT, 2018-04-28).