30 grudnia w Porcie Wojennym Gdynia odbyła się uroczystość wycofania ze służby niszczyciela min ORP Mewa (623) projektu 206FM Krogulec. Jednostka, pierwsza z trzech swojego typu przeznaczona do wycofania, pełniła służbę przez ponad 52 lata.

ORP Mewa ma 58,2 m długości, 7,97 m szerokości, 2,14 m zanurzenia, 426 t wyporności standardowej i 470 t wyporności pełnej. Jednostki projektu 206FM Krogulec zostaną zastąpione przez niszczyciele min projektu 258 Kormoran II, z których pierwszy, ORP Kormoran (601), wszedł do służby 28 listopada 2017 / Zdjęcie: 8. FOW

ORP Mewa ma 58,2 m długości, 7,97 m szerokości, 2,14 m zanurzenia, 426 t wyporności standardowej i 470 t wyporności pełnej. Jednostki projektu 206FM Krogulec zostaną zastąpione przez niszczyciele min projektu 258 Kormoran II, z których pierwszy, ORP Kormoran (601), wszedł do służby 28 listopada 2017 / Zdjęcie: 8. FOW

W uroczystości ostatniego opuszczenia bandery udział wzięli m.in. Inspektor Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotr Nieć, kadra 13. Dywizjonu Trałowców, załoga okrętu oraz zaproszeni goście, w tym oficerowie, podoficerowie i marynarze, którzy przez lata służyli na pokładzie OPR Mewa (Toczki w Marynarce Wojennej, 2019-12-02).

Pożegnalny rejs pod polską banderą okręt odbył się 8 lipca 2019. Na jego pokładzie znalazło się 9 z 20 dowódców służących w ciągu jego ponad półwiecznej służby. Wkrótce potem rozpoczęto procedury związane z wycofaniem Mewy ze służby. Zgodnie z ceremoniałem morskim bandery wojenne z wycofywanych okrętów i pomocniczych jednostek pływających trafiają do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Po wycofaniu z eksploatacji jednostka zostanie przekazana Agencji Mienia Wojskowego (AMW) (ORP Ślązak w służbie, 2019-11-28).

Zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej (PMT), miejsce ORP Mewa zajmie w niedalekiej przyszłości niszczyciel min nowej generacji o tej samej nazwie projektu 258 Kormoran II. Palenie blach odbyło się 19 czerwca 2019 w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Wcześniej jednak, w styczniu 2020 odbędzie się przekazanie Marynarce Wojennej bliźniaczego ORP Albatros (Wodowanie Albatrosa, 2019-10-10).

Historia
Stępkę pod ORP Mewa położono 18 lipca 1966 w nieistniejącej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Wodowanie odbyło się 22 grudnia, a 9 maja 1967 przyjęto go do służby. Był przedostatnim z serii 12 trałowców projektu B206F. Okręt służył w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, a po jej rozwiązaniu w 2006 został formalnie przyporządkowany 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, ale stacjonował w Porcie Wojennym Gdynia. W 1987 na pokładzie okrętu znalazł się papież Jan Paweł II, który przyleciał do kraju z trzecią pielgrzymką. Jednostka odbyła rejs z Gdyni do Sopotu, a następnie do Westerplatte i pod Bramę Zieloną w Gdańsku. Dzięki temu wydarzeniu jednostkę nazywano odtąd okrętem papieskim.

Od lipca 1998 do kwietnia 1999 okręt, podobnie jak bliźniacze OORP Czajka (623) i Flaming (621), został gruntownie zmodernizowany i zmieniono mu klasyfikację na niszczyciel min. W 2002 jednostka, jako pierwszy polski okręt, wszedł w skład Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO MCM FORNORTH (Mine Countermeasures Forces North) – na przemian z Flamingiem. Brał udział w międzynarodowych ćwiczeniach Baltops, Strong Resolve, Blue Game, Passex, Sandy Coast, Sqnex, DanexBrillant Mariner oraz operacjach przeciwminowych Open Spirit. Po raz ostatni pełnił zadania sojusznicze w pierwszej połowie 2015. Nieoficjalnie miał zniszczyć około 140 min morskich z okresu obu wojen światowych i przepłynąć ponad 800 tys. mil morskich.