28 maja rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) mjr Krzysztof Płatek poinformował Redakcję Magazynu Militarnego MILMAG, że w wyznaczonym terminie do 22 maja 2020 do dialogu technicznego dotyczącego pływającej stacji demagnetyzującej i pomiaru pól fizycznych okrętów pk. Magneto zgłosiło się sześć podmiotów.

Marynarka Wojenna wykorzystuje dwie pływające stacje demagnetyzacyjne SD-11 i SD-13 projektu B208 (w kodzie NATO: Mrowka), które pozostają w służbie od 1971 i 1972 w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Trzecią z nich, SD-12 wycofano i sprzedano w 2005 / Zdjęcie: Michał Szafran

Marynarka Wojenna wykorzystuje dwie pływające stacje demagnetyzacyjne SD-11 i SD-13 projektu B208 (w kodzie NATO: Mrowka), które pozostają w służbie od 1971 i 1972 w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Trzecią z nich, SD-12 wycofano i sprzedano w 2005 / Zdjęcie: Michał Szafran

Lista chętnych podmiotów, które zgłosiły się w terminie obejmuje: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) z Gdyni, Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej z Gdańska, hiszpańską spółkę SAES Electronica Submarina z Kartageny, spółkę  Remontowa Shipbuilding z Gdańska, spółkę Griffin Group Defence z Warszawy oraz Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ) z Radomia.

Informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego IU MON opublikował 12 maja. Dialog ma zostać przeprowadzony pomiędzy majem a końcem lipca 2020. Ma obejmować obszary w celu pozyskania zdolności do prowadzenia demagnetyzacji i pomiarów pól fizycznych okrętów sił własnych, NATO i Unii Europejskiej oraz wykonywania prac związanych z pomiarem i minimalizacją pół fizycznych okrętów (Magneto dla MW RP?, 2020-05-14).

Zakup okrętu został ujęty po raz pierwszy w Planie Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 w Programie Operacyjnym Zwalczanie zagrożeń na morzu. Pierwszy dialog techniczny rozpoczęto 15 maja 2014. Opracowano wówczas Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne i Studium Wykonalności, ale program wstrzymano z powodu braku środków finansowych.

Nowy dialog techniczny ma pozwolić na ocenę możliwości spełnienia wstępnych założeń i wymagań oraz oszacowanie kosztów zakupu, harmonogramu i bezpieczeństwa dostaw, zabezpieczenia logistycznego, szkoleniowego, zasad nadzoru i odbioru. Po jego zakończeniu do wybranych podmiotów zostaną wysłane szczegółowe zapytania o informację.

W marcu 2016 IU MON przeprowadził fazę analityczno-koncepcyjną, a w kwietniu 2017 dialog techniczny na brzegową dynamiczną stację demagnetyzacyjnej o kryptonimie Demag. Dialog został zakończony we wrześniu tego samego roku (MON ogłasza powrót Ratownika, 2020-05-23).