29 czerwca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zakończeniu negocjacji z  należącą do Grupy WB spółką Radmor na dostawę partii 197 radiostacji plecakowych UKF typu RRC 9211 wraz z wyposażeniem dodatkowym o wartości 24 246 488 mln zł netto (29 823 180,24 zł brutto).

Radiostacje RRC 9211 zostały wprowadzone na wyposażenie Wojska Polskiego poleceniem nr 161/Log./ZPSDiŁ-P6 szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 24 września 2008. Od tamtej pory dostarczono sprzęt w trzech transzach. Radiostacje przekazano wojsku w latach 2012-2013 (171 egzemplarzy), 2014-2017 (380 egzemplarzy) i 2018-2019 (240 egzemplarzy) / Zdjęcie: Grupa WB

Radiostacje RRC 9211 zostały wprowadzone na wyposażenie Wojska Polskiego poleceniem nr 161/Log./ZPSDiŁ-P6 szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 24 września 2008. Od tamtej pory dostarczono sprzęt w trzech transzach. Radiostacje przekazano wojsku w latach 2012-2013 (171 egzemplarzy), 2014-2017 (380 egzemplarzy) i 2018-2019 (240 egzemplarzy) / Zdjęcie: Grupa WB

Zgodnie z opublikowaną informacją, negocjacje zostały zakończone 23 czerwca. Wybrano ten rodzaj procedury zamówienia, gdyż spółka Radmor posiada prawa własności do dokumentacji technicznej. Oznacza, to że w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2020-2022. Zamówienie opcjonalne obejmuje 5 kolejnych radiostacji RRC 9211 w 2021 oraz 8 zestawów modułów OTAR programowania i personalizacji radiostacji w 2020. Zamówienie trafi do 1. Regionalnej Bazy Logistycznej (1. RBLog.) w Pile.

Poprzednia została podpisana 29 czerwca 2018 i obejmowała partię 240 urządzeń. Zamówienie kosztowało Skarb Państwa kwotę 32 740 506,54 zł brutto (Radmor dostarczy radiostacje wojsku, 2018-07-03).

Opis
Radiostacje plecakowe RRC 9211 zapewniają jawną i utajnioną łączność radiową w zakresie transmisji dźwięku, danych do 42,66 kbit/s (w tym w trybie Multipleks) i transmisji pakietów IP do 19 kbit/s. Współpracują z innymi radiostacjami pokładowymi, plecakowymi i stacjonarnymi rodziny PR4G (TRC/RRC 9200, TRC/RRC 9500 i RRC 9311 AP), a także taktycznymi w zakresie VHF w trybie analogowym w zgodności ze standardem STANAG 4204.

W sprzęt łączności wbudowany jest zintegrowany odbiornik GPS i interface Ethernet TCP-IP z protokołem PPP, zapewniający możliwość rozbudowy sieci internetowej. Wbudowany protokół sieciowy SNMP zapewnia możliwość konfiguracji i zdalnego zarządzania radiostacjami, a wokoder MELP umożliwia kodowanie w trzech prędkościach i cyfrowe szyfrowanie transmisji mowy i danych za pomocą kluczy kryptograficznych COMSEC. Transmisja danych odbywa się za pomocą kanału simpleksowego lub wielodostępowego TDMA. Czas pracy akumulatorów litowo-jonowych to 24 godziny.

Standardowe, wyposażenie dodatkowe to antena krótka 1,6 m, mikrotelefon COT 207, głośnik HPE 108-14 i plecak. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie anteny długiej, składanej 2,9 m, zestawu nagłownego, ładowarki uniwersalnej NiCd/Li-Ion, mikrotelefonu z manipulacją TRC 9750A i zestawu do montażu w pojeździe.