15 stycznia niemiecki Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) podpisał umowę ramową o nieujawnionej wartości z włoską spółką Iveco Defence Vehicles na dostawy łącznie 1048 zmilitaryzowanych samochodów ciężarowych z rodziny Trakker w pięciu konfiguracjach w latach 2021-2028.

Niemieckie siły zbrojne otrzymają 1048 włoskich samochodów ciężarowych Iveco Trakker w latach 2021-2028. / Zdjęcie: Iveco Defence Vehicles

Niemieckie siły zbrojne otrzymają 1048 włoskich samochodów ciężarowych Iveco Trakker w latach 2021-2028. / Zdjęcie: Iveco Defence Vehicles

Wraz z umową ramową podpisano pierwszy aneks do niej, który obejmuje dostawę partii 224 samochodów ciężarowych Trakker w konfiguracji napędowej 8×8 z żurawiem hydrualicznym i wciągarką, przeznaczonych do transportu kontenerów typu flat rack (ISO 20″x8″). 

Wszystkie pojazdy spełniają najnowsze normy emisji spalin Euro 6 i wykorzystują silniki jednopaliwowe. Zostaną wyposażone w opancerzoną kabinę, która obecnie oferuje jeden z najlepszych w swojej klasie poziomów ochrony balistycznej, przeciwminowej oraz przed zagrożeniami ABC (atomowymi, biologicznymi i chemicznymi). Otzrymają też nowoczesny systemy łączności i dowodzenia.

Rodzina Trakker obejmuje pojazdy w układach napędowych 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4 i 8×8, przeznaczone do zadań logistycznych na rzecz sił zbrojnych. Wersje 4×4, 6×6 i 8×8 można doposażyć w opancerzone kabiny (Kolejne ciężarówki Iveco dla Rumunii, 2020-01-12). 

W ciągu ostatnich lat Iveco Defence Vehicles (wchodzące w skład amerykańsko-włoskiego holdingu CNH Industrial N.V. z siedzibą w Wielkiej Brytanii) dostarczyło niemieckim wojskom lądowych (Heer) około 2000 samochodów ciężarowych różnego typu, w tym dwie partie Trakker 8×8, żurawie TEP-90, cysterny paliwowe STW 8×8, wywrotki Tipper 8×8, a także zestawy samozaładowcze 8×8 i ciągniki siodłowe 6×6. 

Zakup włoskich ciężarówek wojskowych to kolejny etap modernizacji floty pojazdów tej klasy w niemieckich siłach zbrojnych, gdzie noszą kryptonim GTF (Geschützte Transportfahrzeuge). Wcześniej, 6 stycznia br. BAAINBw podpisał kolejną umowę z rodzimą grupą Rheinmetall AG na dostawę 1401 nieopancerzonych samochodów ciężarowych wysokiej mobilności RMMV HX2. Dołączą one do zamówionych w poprzednich trzech latach 3271 samochodów tego typu (Niemcy: Rheinmetall dostarczy dodatkowe ciężarówki, 2021-01-07).