30 grudnia indonezyjska spółka PT Dirgantara Indonesia (PTDI) zaprezentowała w swoich zakładach w Bandung w Zachodniej Jawie pierwszy z dwóch prototypów bezzałogowego statku latającego (bsl) typu Elang Hitam (pol. Czarny Orzeł) opracowanego w ramach programu Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Jest to pierwszy rodzimy bezzałogowiec klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu), który ma mieć zdolności bojowe. Oblot zaplanowano w bieżącym roku.
 Elang Hitam przypomina nieco użytkowane przez indonezyjskie wojska lotnicze chińskie bezzałogowce CH-4B i Wing Loong, będące w istocie klonami amerykańskich General Atomics MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper / Zdjęcie: PTDI

Elang Hitam przypomina nieco użytkowane przez indonezyjskie wojska lotnicze chińskie bezzałogowce CH-4B i Wing Loong, będące w istocie klonami amerykańskich General Atomics MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper / Zdjęcie: PTDI

Zgodnie z informacją producenta, długość bsl wynosi 8,65 m, a rozpiętość skrzydeł 16 m. Maksymalna masa startowa to 1300 kg, z czego 300 kg ma wynosić udźwig (w tym 420 l paliwa do silnika tłokowego Rotax, który zapewni prędkość przelotową 235 km/h). Statek będzie zdolny do startu z lotniska o długości pasa 500 m i wylądowania na 700-metrowej drodze. Długotrwałość lotu wyniesie maksymalnie 30 godz, a pułap praktyczny – niecałe 6100 m (20 tys. stóp).

Pierwsze prace badawczo-rozwojowe PTDI rozpoczęła jeszcze w 2015, a dwa lata później zostało zawiązane konsorcjum z rządową Agencją ds. Oceny i Zastosowania Technologii (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT), Ministerstwem Obrony, dowództwem wojsk lotniczych (TNI-AU), Instytutem Technologicznym Bandung (Institut Teknologi Bandung, ITB) i spółką PT Len Industri, która zajmie się produkcją seryjną (Indonezja kupi F-16, 2019-10-30).

W 2021 ma zostać uzyskany certyfikat typu Ministerstwa Obrony, a dwa lata później certyfikacja do przenoszenia uzbrojenia. Do końca 2024 mają zostać uzyskane certyfikaty cywilne do wykonywania lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej. Planowane jest zamówienie na 33 statki powietrzne, które oprócz misji wojskowych i związanych z bezpieczeństwem narodowym (przemyt, piractwo, terroryzm i kradzież zasobów naturalnych) będą realizować zadania dotyczące badań lasów deszczowych i torfowisk oraz ich pożarów, a także obszarów morskich wokół Indonezji. Dlatego zostaną wyposażone w radary z syntetyczną aperturą i głowice optoelektroniczne (Bofors 57 Mk3 dla Indonezji, 2019-08-23).

Elang Hitam przypomina nieco chiński CH-4B, użytkowany przez indonezyjskie wojska lotnicze (TNI-AU). Dwa zamówione w China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) bsl zostały użyte po raz pierwszy podczas ćwiczeń pk. Dharma Yudha pomiędzy 9 a 12 września 2019. Publiczny debiut nastąpił z kolei 5 października w bazie lotniczej Halim Perdanakusuma podczas defilady z okazji 74. lecia powstania sił zbrojnych. Indonezja użytkuje również cztery uderzeniowe bsl Wing Loong (Pterodactyl I), dostarczone przez chińską Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) (Indonezja zamawia Czarne tygrysy, 2019-04-15).