26 listopada br. francuska spółka Arquus poinformowała, że dwa tygodnie wcześniej, 13 listopada, Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) zakończyła testy kwalifikacyjne pierwszych trzech prototypów dowódczych kołowych pojazdów opancerzonych Griffon EPC. Wozy zostały przekazane do Szefostwa Służb Technicznych Wojsk Lądowych (Section Technique de l’Armée de Terre, STAT) na dalsze testy, a potem trafią do jednostek liniowych.
 Griffon EPC to mobilne stanowisko dowodzenia polem walki szczebla pułku lub brygady, wyposażone w systemy dowodzenia i łączności oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia do samoobrony na stropie przedziału roboczego / Zdjęcie: Arquus

Griffon EPC to mobilne stanowisko dowodzenia polem walki szczebla pułku lub brygady, wyposażone w systemy dowodzenia i łączności oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia do samoobrony na stropie przedziału roboczego / Zdjęcie: Arquus

Do końca roku zostanie dostarczonych 20 pojazdów tej wersji w ramach produkcji małoseryjnej, a docelowo w ramach programu Scorpion (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON) planowane jest zamówienie 333 egzemplarzy, z których około połowa zostanie dostarczona przed rokiem 2025.

Griffon EPC to mobilne stanowisko dowodzenia polem walki szczebla pułku lub brygady i wizualnie jest podobny do bazowego transportera piechoty Griffon ATV Félin. Załoga składa się z siedmiu żołnierzy: kierowcy, operatora zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia (zsmu) T2 z 7,62-mm karabinem maszynowym na stropie przedziału roboczego oraz pięciu operatorów systemów dowodzenia SCORPION (SICS) i łączności CONTACT. Pojazdy wyposażono w system detekcji lokalizacji wystrzału SLA, a także w głowicę optoelektroniczną ANTARES na wysuwanym maszcie teleskopowym, zapewniający 360-stopniowy obraz wokół niego.

Griffon EPC, wraz z Griffon ATV zostaną skierowane do operacji poza granicami kraju z końcem 2021 w ramach połączonych grup bojowych GTIA (Groupement Tactique InterArmes).

Wcześniej, 22 września konsorcjum spółek Nexter Systems, Arquus, Thales, Safran, MBDA oraz CTA International otrzymało zamówienie na dostawę kolejnej partii 271 transporterów Griffon VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôles) oraz 42 kołowych wozów rozpoznawczych Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) (Francja zamawia kolejne Griffony i Jaguary, 2020-09-23).

Łączna pula zamówienia, w ramach umowy ramowej z 2014, obejmuje 1872 kto Griffon, w tym 1122 jako transportery piechoty, 333 jako wozy dowodzenia, 117 jako pojazdy obserwacji artylerii, 196 w konfiguracji opancerzonych ambulansów, 54 samobieżne moździerze MEPAC (Mortier Embarqué Pour l’Appui au Contact) i 50 pojazdów naprawczych (Francja zamawia samobieżne moździerze MEPAC, 2020-01-26).

Pierwsze zamówione Griffony zostały odebrane przez francuskie siły zbrojne 4 lipca 2019 – do końca roku dostarczono łącznie 92 pojazdy. Ostatni odbiór, partii 13 pojazdów, miał miejsce 12 lipca br. Do końca 2020 wojska lądowe odbiorą łącznie 220 pojazdów, w 2021 – 339, w 2022 – 458, w 2023 – 610 (wcześniej planowano 575), a w 2024 – 777 (zamiast 692) (jednak potrzeby wojsk lądowych są szacowane na 2080 pojazdów) (Francja odebrała pierwsze Griffon VBMR, 2019-07-05).