11 lutego europejska spółka Airbus Defence and Space poinformowała, że wraz z francuską Thales podpisały 10-letnią umowę Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) przy ministerstwie sił zbrojnych Francji na dostawę nowych systemów zwiadu radioelektronicznego  (SIGnals INTelligence, SIGINT) dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych tego państwa.
  Spółki Airbus Defence and Space i Thales podpisały 10-letnią umowę z francuską Generalną Dyrekcją ds. Uzbrojenia DGA na dostawę nowych systemów zwiadu radioelektronicznego / Zdjęcie: Jean-Luc Brunet, Armée de l’Air et de l'Espace

Spółki Airbus Defence and Space i Thales podpisały 10-letnią umowę z francuską Generalną Dyrekcją ds. Uzbrojenia DGA na dostawę nowych systemów zwiadu radioelektronicznego / Zdjęcie: Jean-Luc Brunet, Armée de l’Air et de l’Espace

Umowa o wartości 160 mln EUR (718,29 mln zł) została podpisana 31 grudnia 2020, ale informacja dopiero teraz została ujawniona (przez DGA 8 lutego br. – przyp. red.). Przewiduje dostawy wyposażenia, oprogramowania i czujników połączonego taktycznego systemu rozpoznania elektromagnetycznego do monitorowania, namierzania i analizy systemów łączności radiowej. Wstępna gotowość operacyjna (IOC, Initial Operational Capability) systemu ma została ogłoszona w 2023, a pełna (FOC, Full  Operational Capability) – w dwa lata później.

Program zakupu nowego systemu klasy SIGINT został uznany za jeden z kluczowych dla sił zbrojnych, obok programów systemów łączności CONTACT (COmmunications Numeriques TACtiques et de Theatre) i dowodzenia SCORPION (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON) (Francja: Pierwsze dowódcze Griffon EPC dostarczone, 2020-11-27).

Nowy, połączony system SIGINT zapewni dowództwom wszystkich rodzajów sił zbrojnych Francji zwiększone możliwości w zakresie taktycznych środków wsparcia elektronicznego (ESM). Ulepszy zdolności walki elektronicznej jednostek liniowych, gdyż otrzymają one zestaw środków przenośnych lub przewoźnych, kompatybilnych z najnowszymi technologiami łączności. Nowy system monitorowania i lokalizacji środków łączności przeciwnika wesprze działania pododdziałów, pomagając zapewnić im bezpieczeństwo. 

W stosowny sprzęt i oprogramowanie wyposażone zostaną wozy wsparcia elektronicznego 54.  pułku łączności wojsk lądowych (54 e Régiment de Transmissions; 54 e RT) z Haguenau, wybrane okręty marynarki wojennej oraz morskie samoloty patrolowe Atlantique 2 (ATL 2). System  może też pomóc w ochronie baz lotniczych podczas misji zagranicznych. Co istotne, wszystkie trzy rodzaje sił zbrojnych będą korzystać z tej samej infrastruktury  logistycznej, co pozwoli uprościć szkolenie operatorów i zoptymalizować serwis przez cały czas eksploatacji systemu (Studium wykonalności francusko-niemieckiego samolotu patrolowego, 2020-11-05).

Pierwsza faza programu zapewni trzem rodzajom sił zbrojnych wstępną zdolność operacyjną do  monitorowania łączności przeciwników. Kolejne opcjonalne etapy pozwolą znacząco zwiększyć  liczbę użytkowanych jednostek systemu. Nowe funkcjonalności, takie jak analizy danych dla systemu informacyjnego, rozszerzone możliwości wykrywania i analizy technicznej, będą stopniowo  dodawane w okresie obowiązywania umowy.

W programie zostanie wykorzystane doświadczenie inżynierów Thalesa i Airbusa z  wiedzy eksperckiej w obszarze SIGINT, uzyskanej w  kilku dotychczasowych  programach: COHORTE (obecny system taktyczny SIGINT francuskich wojsk lądowych), MINREM (system SIGINT marynarki wojennej), ARCHANGE (nowej generacji samolot rozpoznania SIGINT wojsk lotniczych i kosmicznych) i CLOVIS (projekt lokalizacji komunikacji międzyresortowej) (Francja zbuduje samoloty rozpoznawcze, 2019-11-24).

Thales będzie również wykorzystywać swoje możliwości w zakresie łączności szyfrowanej typu end-to-end, łączności radiowej i bezpieczeństwa łączności. Airbus wykorzysta wiedzę na temat strategicznych systemów walki elektronicznej (ELINT), bazując na doświadczeniach w programach, takich jak RAMSES (strategiczny system informacji o łączności radiowej i satelitarnej) oraz PARADOS (czujnik sygnałów radiowych), użytkowanych przez wojskową agencję wywiadowczą DRM (Direction du Renseignement Militaire).