Podczas londyńskich targów przemysłu obronnego i bezpieczeństwa DSEI 2019, koncern BAE Systems Hägglunds zaprezentował nową wersję przegubowego, gąsienicowego transportera piechoty BvS10, będącego na wyposażeniu brytyjskich Royal Marines pod nazwą Viking. Nowe wyposażenie pokładowe zapewni załodze lepszą świadomość sytuacyjną i umożliwią znacznie szybszą wymianę informacji.

Zaprezentowany podczas targów DSEI 2019 nowy wariant amfibijnego transportera piechoty BvS10 może działać w najtrudniejszych warunkach - terenie górskim i bagiennym, przy ekstremalnych temperaturach

Zaprezentowany podczas targów DSEI 2019 nowy wariant amfibijnego transportera piechoty BvS10 może działać w najtrudniejszych warunkach – terenie górskim i bagiennym, przy ekstremalnych temperaturach

Pojazd wyposażono w system architektury elektroniki GVA (Generic  Vehicle  Architecture), będącej standardem w NATO dla systemów operacyjnych. Standaryzacja wielu interfejsów użytkownika w celu stworzenia zintegrowanego systemu skróci czas szkolenia załóg. Projekt architektury GVA zapewni interoperacyjność wszystkich pojazdów i umożliwi szybką i efektywną ekonomicznie aktualizację technologii, jednocześnie znacznie obniżając koszty cyklu życia systemu.

 BvS10 został zaprojektowany do misji od transportu żołnierzy lub ładunków (TCV) podczas działań bojowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wóz jest gotowy do wdrożenia  rozwiązań służących do zarządzania polem walki oraz dowodzenia i kierowania (CV) / Zdjęcia: BAE Systems

BvS10 został zaprojektowany do misji od transportu żołnierzy lub ładunków (TCV) podczas działań bojowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wóz jest gotowy do wdrożenia rozwiązań służących do zarządzania polem walki oraz dowodzenia i kierowania (CV) / Zdjęcia: BAE Systems

Elastyczność  systemów  misji  GVA  pozwoli  na dostosowanie  jej  do  określonych  wymagań  odbiorców i  skuteczną  integrację  z  pojazdem-nosicielem. Wyposażony w kilka kamer, a także wyświetlacze w przedniej i tylnej części kabiny, nowy BvS10 charakteryzuje się zwiększoną świadomością sytuacyjną i lepszymi możliwościami łączności. Pozwoli także nad odciążenie załogi pojazdu w zakresie otrzymywanych informacji.

W lutym 2019 Austria stała się piątym użytkownikiem BvS10 (32 egzemplarze zamówione zostały w 2016), dołączając do Francji, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zainteresowanie zakupem wyraziło kilka państw europejskich. BvS10 jest częścią rodziny pojazdów terenowych BV, których BAE Systems Hägglunds sprzedało już ponad 12 000 egzemplarzy. W poprzednich latach BAE Systems prezentowało prototypy transporterów  BvS10 drugiej generacji (Mk II) – podczas DSEI 2009, czy pojazdu opartego na jego konstrukcji Beowulf – podczas DSEI 2015.