Przejdź do serwisu tematycznego

Ćwiczenie “Amper 22” PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu

W Sokółce odbyły się ćwiczenie reagowania kryzysowego Amper 22. To pierwsze wspólne ćwiczenie służb reagowania kryzysowego w województwie podlaskim.

W dniach 12-13 października w Sokółce odbyły się ćwiczenie reagowania kryzysowego Amper 22. To pierwsze wspólne ćwiczenie służb reagowania kryzysowego w województwie podlaskim. Jego organizatorem jest PGE Dystrybucja. W tegorocznych manewrach uczestniczyli pracownicy spółki wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawicielami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz żołnierzami 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1. PBOT).

W Sokółce odbyły się ćwiczenie reagowania kryzysowego “Amper 22”. To pierwsze wspólne ćwiczenie służb reagowania kryzysowego w województwie podlaskim

Celem ćwiczenia było zarówno doskonalenie umiejętności wśród osób funkcyjnych w spółce, jak i współdziałanie z administracją oraz innymi podmiotami w czasie dużych awarii sieci. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. blackout wywołany zdarzeniami o charakterze terrorystycznym (WOT ćwiczyły odpowiedź na sytuację kryzysową w przypadku blackoutu).

Współpraca służb jest niezwykle istotna w czasie sytuacji kryzysowych. Ochrona infrastruktury elektroenergetycznej jest szczególnie ważna  – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja. Forma ćwiczeń, jaką przyjęto, pozwala na dokładne zbadanie zagrożeń zewnętrznych, jakie mogą spotkać nasze obiekty. Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich elementów infrastruktury elektroenergetycznej jest konieczne szczególnie w obecnych, niespokojnych czasach – dodał.

W ramach ćwiczenia Amper 22 aktywowany został Zespół Oceny Wsparcia, który jest oczami i uszami dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadaniem zespołu jest ocena zakresu potrzebnego wsparcia, które będzie udzielone w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia pierwszym z działań żołnierzy WOT było podstawienie na teren szpitala w Sokółce jednego z modułów Kontenerowej Elektrowni Polowej. W realnych działaniach, gdyby zaszła taka potrzeba, to urządzenie jest w stanie zasilić tę placówkę medyczną w energię elektryczną niezbędną do jej funkcjonowania.

W trakcie manewrów przetestowana została procedura procesu decyzyjnego w nadzwyczajnych sytuacjach. Zgrywano działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego z innymi służbami odpowiedzianymi za realizację poszczególnych zadań w sytuacjach kryzysowych, takich jak blackout. Zespoły szkolone były w podejmowaniu działań w przypadku niespodziewanych wydarzeń wywołanych awarią na infrastrukturze elektroenergetycznej. Omawiano także współpracę mającą na celu sprawną odbudowę sieci energetycznych i przywracanie energii elektrycznej do odbiorców.

Program szkoleń rozpisano na dwa dni. Pierwszego odbyły się warsztaty przybliżające problematykę awarii w sieciach energetycznych oraz procedury postępowania poszczególnych służb województwa podlaskiego w sytuacjach kryzysowych. Drugiego dnia przeprowadzono wspólne ćwiczenie sztabowe (grę decyzyjną), której celem było określenie norm współdziałania m.in. podczas ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego w obiektach spółki, pożarze infrastruktury elektroenergetycznej, czy bezpośredniego ataku na jeden z obiektów PGE Dystrybucja i – wywołanego w wyniku takich działań – blackoutu.

Dodatkowo w powietrzu działała Grupa Rozpoznania Obrazowego. Po raz pierwszy w Polsce obraz z kamery bezzałogowca FlyEye transmitowany był na żywo do spółki PGE Dystrybucja. Dzięki temu pracownicy mogli szybko ustalić miejsce uszkodzenia linii wysokiego napięcia oraz zająć się jej naprawą – podkreślił płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (Trzy lata FlyEye w WOT).

PGE Dystrybucja oraz 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej łączy porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu masowych awarii, które przekraczają możliwości spółki (Porozumienie o współpracy 1. Podlaskiej BOT z PGE Dystrybucja).

Zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP (Nowe zadania dla Wojsk Obrony Terytorialnej).

Zdjęcia: DWOT

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X