Przejdź do serwisu tematycznego

Nowe zadania dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Już jutro w życie wchodzą zapisy ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa wnosi wiele zmian, jedną z najważniejszych jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.

Już jutro w życie wchodzą zapisy Ustawy o Obronie Ojczyzny. Ustawa wnosi wiele zmian, jedną z najważniejszych jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie ustawy Dowódca WOT zostanie Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpią w opisywanym zakresie dotychczasowych szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (WSzW) i staną się prawą ręką wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia jakiego może udzielić wojsko (Prezydent podpisał Ustawę o Obronie Ojczyzny).

Już jutro w życie wchodzą zapisy ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa wnosi wiele zmian, jedną z najważniejszych jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej / Zdjęcia: DWOT

Przyjęcie ustawy o obronie Ojczyzny jest bardzo ważnym wydarzeniem, ale w gruncie rzeczy jest dopiero początkiem procesu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Ustawa stanowi bardzo ważny fundament do dalszego rozwoju – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji konferencji poświęconej ustawie o obronie Ojczyzny.

Misją sił zbrojnych jest stanie na straży suwerenności i niepodległości państwa oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Do ich zadań należy udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny wprowadza zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej od jutra będzie odpowiadał za planowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań w zakresie ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Tym samym dowódca WOT będzie pełnił obowiązki Szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a dowódcy Brygad OT zastąpią w tym zakresie Szefów WSzW i zostaną koordynatorami tych przedsięwzięć na szczeblu wojewódzkim. W tym zakresie będą ściśle współpracować z poszczególnymi wojewodami właściwymi dla rejonu odpowiedzialności brygad.

Nowo postawione zadania są świadectwem dobrze wypełnionych zadań, które dotychczas były stawiane przed naszą formacją. Żołnierze WOT wzięli udział w setkach działań przeciwkryzysowych. Pandemia COVID-19, nawałnice, wichury, powodzie jak i kryzys na granicy polsko-białoruskiej oraz pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy pokazały, że żołnierze WOT charakteryzują się wysoką gotowością i szybką reakcją na zaistniałe sytuacje, jak również profesjonalizmem w ich realizacji.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X