Przejdź do serwisu tematycznego

VIDEO WAŻNE!

Ustawa o Obronie Ojczyzny

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosław Kaczyński zaprezentowali szczegóły projektu nowej ustawy o Obronie Ojczyzny.

26 października w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia w MON odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i wicepremiera, przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosława Kaczyńskiego. Przedstawili oni szczegóły projektu nowej ustawy o Obronie Ojczyzny.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosław Kaczyński zaprezentowali szczegóły projektu nowej ustawy o Obronie Ojczyzny / Zdjęcie: Leszek Chemperek/CO MON

Mamy do czynienia z dwoma przesłankami, dla których ta ustawa jest potrzebna. Pierwsza ma charakter mniej istotny, choć też jest ważna i ma charakter formalny. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony, bo Ojczyzny w tytule tej ustawy nie było jest z 1967 roku, oczywiście z licznymi poprawkami i zmianami, ale jednak to był środek komunizmu. Najwyższy czas by ją zmienić. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą „jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny” – mówił podczas prezentacji założeń ustawy wicepremier Jarosław Kaczyński.

Nowe prawo ma uporządkować i znieść inne ustawy, w tym o obowiązku obrony z 1967, modernizacji sił zbrojnych z 2001 czy o służbie wojskowej oraz wprowadzić 720 regulacji. Zgodnie z nią liczebność ma zostać zwiększona do 250 tys. zawodowych żołnierzy wojsk operacyjnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych) i 50 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej. Mają też powstać, zapowiadane od 2019 roku, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) jako nowy rodzaj wojsk (a nie Sił Zbrojnych), w których będą mogły służyć osoby niepełnosprawne fizycznie. Ponadto, do zadań WOT zostaną przypisane te, związane z zarządzaniem kryzysowym (Koncepcja Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni).

Mają istnieć cztery rodzaje służby wojskowej:

  • zawodowa dla żołnierzy zawodowych i podchorążych (którzy otrzymają taki sam status jak zawodowi),
  • zasadnicza dobrowolna dla osób odbywających szkolenie podstawowe i specjalistyczne oraz obowiązkowa w przypadku odwieszenia poboru podczas mobilizacji,
  • terytorialna dla żołnierzy WOT,
  • rezerwowa dla osób po przeszkoleniu i przysiędze (aktywna) oraz po kwalifikacji wojskowej (pasywna).

Ochotnicy powołani do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej na szkolenie zakończone przysięgą otrzymają uposażenie w wysokości ok. 4400 zł brutto miesięcznie. MON zagwarantuje również stałe stałe zatrudnienia dla żołnierzy, którzy zakończą etap dobrowolnej służby wojskowej. Będzie ona trwała rok: 28-dniowe szkolenie podstawowe i 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.

Po pierwsze większa liczba żołnierzy. Żeby ta liczba była większa, wprowadzimy prostsze mechanizmy rekrutacji, zwiększymy także zasób kadry rezerwowej. A więc wprowadzamy również przejrzysty system rodzajów służby wojskowej. Stworzymy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej. Również doprowadzimy do tego, że zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne, zlikwidujemy „szklany sufit” dla szeregowych i podoficerów. Zlikwidujemy bariery dla tych, którzy nie mogą wyjść z korpusu szeregowych, czy też przejść do korpusu oficerów – wyjaśniał minister Mariusz Błaszczak.

Zostaną zlikwidowane Wojskowe Sztaby Wojewódzkie i Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU), a na ich miejsce powstaną centra rekrutacji nowych żołnierzy. Wprowadzony zostanie przepis, że liczba nieobsadzonych stanowisk etatowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w jednostce wojskowej nie może przekroczyć 5% etatów.

Aby zachęcić obywateli do wyboru jednego z rodzajów służby wojskowej, planowane jest rozszerzenie programu Legii Akademickiej, a stypendia otrzymają ci studenci, którzy wybiorą studia wojskowe, po których ukończeniu będą zobowiązani do co najmniej 5-letniej służby wojskowej.

Zostaną wprowadzone świadczenia motywacyjne dla żołnierzy – będzie to rozwiązanie znane z Policji. Po 25 latach służby wojskowej dodatek będzie wynosił 1500 zł, a po 28,5 roku służby 2500 zł. Będzie też możliwość wypłacenia odprawy mieszkaniowej z najbardziej korzystnego okresu służby, a rezerwiści będą mieć pierwszeństwo przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Rozszerzone zostaną też przepisy antykorupcyjne i będą obowiązywać żołnierzy związanych z nadzorem nad pozyskiwaniem sprzętu wojskowego przez 3 lata po zakończeniu służby wojskowej, w zakresie posiadania akcji i zasiadaniu w radach nadzorczych lub zarządach spółek.

Finansowaniem rozwoju Wojska Polskiego ma zająć się Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a źródłem dochodu mają być skarbowe papiery wartościowe, środki z obligacji wyemitowanych przez Bank, objętych gwarancją Skarbu Państwa, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz z budżetu państwa.

Prezentacja: Ustawa_o_Obronie_Ojczyzny_dla_mediow

Źródło: MON

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Konkurs na nazwę dla polskich F-35A Lightning II

Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił otwarty konkurs na nazwę własną dla przyszłych polskich samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Morska Jednostka Rakietowa na ćwiczeniu Sea Shield 24

Na pokładzie ukraińskiego ciężkiego samolotu transportowego An-124-100M Rusłan, Bateryjny Moduł Bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej wystartował do Rumunii na międzynarodowe ćwiczenie Sea Shield 24.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X