1 sierpnia oficjalnie rozpoczęto pilotażowy program wprowadzenia do niemieckich sił zbrojnych (Bundeswehry) egzoszkieletów, które mają trafić do jednostek logistycznych. Wstępne prace przygotowawcze były prowadzone od kilku miesięcy. Projekt o nazwie Wykorzystanie egzoszkieletów w logistyce będzie realizowany przez trzy najbliższe lata. W tym czasie analizie i ocenie zostanie poddana istniejąca technologia.
 Egzoszkielety są robotycznymi urządzeniami noszonymi przez żołnierzy, które wspierają, a nawet wzmacniają układ mięśniowo-szkieletowy użytkownika / Zdjęcie: Bundeswehra

Egzoszkielety są robotycznymi urządzeniami noszonymi przez żołnierzy, które wspierają, a nawet wzmacniają układ mięśniowo-szkieletowy użytkownika / Zdjęcie: Bundeswehra

Testowaniem i ewentualnym wdrożeniem zajmą się Dowództwo Wsparcia Operacji Połączonych (Kommando Streitkräftebasis), Dowództwo Logistyki (Logistikkommando) i należące do Towarzystwa Frauenhofera (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung) Instytuty Komunikacji, Obróbki Informacji i Ergonomii (Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE) oraz Technik Produkcyjnych i Automatyzacji (Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA).

FKIE zajmie się analizą i oceną projektu jako całości, natomiast IPA zajmie się realizacją od strony technicznej. Pułkownik Dirk-Michael Heinrichs z Kommando Streitkräftebasis, który stanął na czele projektu wyjaśnił, że ma on na celu opracowanie rozwiązań do swobodnego przenoszenia ładunków o masie do 40 kg i do prac naprawczych. Rezultat badań może być podstawą do podjęcia odpowiednich i przyszłościowych decyzji dotyczących zakupu takiego wyposażenia. Szczegółowa praca leży jednak w gestii dwóch instytutów Towarzystwa Fraunhofera, w ścisłej współpracy z dowództwem logistycznym Bundeswehry. 

Analiza
Jak podkreśla komunikat prasowy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej, ani w innych siłach zbrojnych egzoszkielety nie są wykorzystywane do celów wojskowych. Nie jest to do końca prawda, bo trwają testy, choć jeszcze nie operacyjne, takich rozwiązań na zlecenie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin. 18 marca 2019 Dowództwo Operacji Specjalnych (USSOCOM) podpisało umowę ze spółką Sarcos Robotics na dostawę przedprodukcyjnej wersji egzoszkieletu Guardian, który w wersji XO MAX pozwala na podnoszenie ładunków o masie 90 kg. Umowa ma na celu przetestowanie nowych rozwiązań logistycznych. Od 2015 w Chinach nad egzoszkieletami o nośności 50 kg pracuje Instytut 202, będący częścią China Ordnance Industry Group. Z kolei od 2016 w Rosji trwają prace nad egzoszkieletem na potrzeby systemu żołnierza przyszłości Ratnik (Pistolet Udaw dla Ratnika, 2019-01-07).

Jednak takie rozwiązania zaczynają też być stosowane w branży cywilnej, np. w niemieckich zakładach Audi, gdzie wspomagają pracowników fizycznych przy załadunku zapakowanych części samochodowych. W USA i Rosji trwają też prace nad zastosowaniem egzoszkieletów jako elementu kombinezonów bojowych czy odciążenia rąk żołnierzy podczas strzelania  (Testy trzeciego ramienia w US Army, 2018-06-07; Próby TALOSa w 2019, 2018-06-01).