W marcu Komeda Główna Policji (KGP) ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich na 31 grudnia 2020. W ubiegłym roku wydano w Polsce 15 330 nowych pozwoleń na posiadanie broni palnej.

Komeda Główna Policji ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich na 31 grudnia 2020. / Zdjęcie: Jarosław Lis

Komeda Główna Policji ujawniła statystyki dotyczące liczby pozwoleń na broń i liczby posiadanych konstrukcji strzeleckich na 31 grudnia 2020. / Zdjęcie: Jarosław Lis

Najwięcej, bo 6941 pozwoleń wydano do celów kolekcjonerskich. Następnie, 5031 pozwoleń do celów sportowych oraz 3104 pozwolenia do celów łowieckich. Ponadto, wydano 124 pozwolenia na broń do ochrony osobistej, 113 na potrzeby szkoleniowe, 6 na potrzeby pamiątkowe, 6 na inne potrzeby oraz 5 do rekonstrukcji historycznych.

Ogółem, według stanu na koniec roku 2020, w Polsce jest wystawionych 234 916 pozwoleń na łącznie 587 853 egzemplarze broni palnej. Do celów łowieckich łącznie jest wydanych 130 448 ważnych pozwoleń na 347 284 sztuki broni, a co celów sportowych 30 256 pozwoleń na 102 588 egzemplarze broni. Do ochrony osobistej zostały wydane 32 184 pozwolenia na 36 689 sztuk broni. Kolekcjonerów broni zarejestrowanych jest 30 256 i mogą pochwalić się łącznie 92 942 egzemplarzami.

W mniejszości znajdują się posiadacze broni do celów pamiątkowych (1742 pozwolenia na 2547 egzemplarzy), szkoleniowych (826 pozwolenia na 5337 sztuki), innych niż pozostałe (174 pozwolenia na 160 sztuk), rekonstrukcji historycznych (72 pozwolenia na 296 sztuk) oraz ochrony osób lub mienia (9 pozwoleń na 10 sztuk broni).

Dla porównania, na koniec 2019 roku w Polsce było 224 651 pozwoleń na broń i zarejestrowano 551 410 konstrukcji strzeleckich. Z roku na rok odnotowywany jest wzrost liczby pozwoleń, jak i egzemplarzy broni, jednak nie są to wartości skokowe. Warto dodać na koniec, że liczba pozwoleń na broń nie jest tożsama z liczbą osób, które są posiadaczami, gdyż jedna osoba może legitymować się więcej, niż jednym pozwoleniem (Broń w Polsce w 2019, 2020-03-03).