Przejdź do serwisu tematycznego

AKTUALIZACJA PILNE WOJNA W UKRAINIE

Atak Rosji na Ukrainę [Dzień dwieście siedemdziesiąty siódmy]

27 listopada 2022. Dwieście siedemdziesiąty siódmy dzień wojny Rosji z Ukrainą. Relacja na żywo na łamach Magazynu Militarnego MILMAG.

27 listopada 2022. Dwieście siedemdziesiąty siódmy dzień wojny Rosji z Ukrainą. Wspólne oświadczenie po inauguracyjnym Międzynarodowym Szczycie Bezpieczeństwa Żywnościowego:

Artykuł 25. Powszechnej deklaracji praw człowieka stanowi, że każdy ma prawo do poziomu życia odpowiedniego dla zdrowia i dobrego samopoczucia siebie i swojej rodziny, w tym do żywności.

Jesteśmy głęboko przekonani, że to prawo, a nie przywilej, jest niezbywalne dla wszystkich ludzi, dla wszystkich krajów wraz z prawem do życia i wolności. Każdy kraj musi być niezawodnie chroniony przed głodem.

Jednocześnie każde państwo, które wywołuje głód i próbuje uczynić dostęp do żywności przywilejem, musi stawić czoła najostrzejszej reakcji ze strony świata.

Od początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę rynek światowy otrzymał 10 milionów ton produktów rolnych mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to, że bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi na całym świecie jest poważnie zagrożone.

To tylko wcześniejsze konsekwencje rosyjskiej blokady ukraińskich portów i rosyjskich prób przeprowadzania ataków rakietowych, aby uniemożliwić Ukrainie budowę nowej logistyki eksportowej. Działania Moskwy zasługują na zdecydowane potępienie i muszą doprowadzić do postawienia przed trybunałem osób odpowiedzialnych.

Jednak nawet w takich warunkach Ukraina we współpracy z partnerami międzynarodowymi aktywnie angażuje się w poszukiwanie sposobów dostarczania produktów rolnych potrzebującym. W szczególności poprzez wspieranie Somalii, Etiopii, Republiki Sudanu, Jemenu, Kenii i Nigerii oraz dalszy eksport zbóż do Afryki, Azji, Europy i kontynentu amerykańskiego.

Ukraina zawsze była i pozostaje wiarygodnym uczestnikiem globalnych łańcuchów dostaw żywności i partnerem Światowego Programu Żywnościowego ONZ, wspierając, w duchu globalnej solidarności, wysiłki mające na celu osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawę sytuacji na całym świecie.

 • Biorąc pod uwagę, że około 70 milionów osób społecznie wykluczonych, szczególnie z Afryki i Azji, jest zagrożonych głodem według statystyk ONZ,
 • zważając na fakt pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, która wytworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego dla milionów ludzi na całym świecie, przy czym najbardziej dla Afryki,
 • wskazując na celową miesięczną blokadę portów Ukrainy przez Rosję, co postawiło setki milionów ludzi na całym świecie na skraju głodu, a także wielokrotne próby Rosji zablokowania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, aby nadal szantażować świat, przerywając łańcuchy dostaw żywności, aby osiągnąć jej agresywne i rewizjonistyczne cele,
 • podkreślając rolę Ukrainy jako niezbędnego gwaranta globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i skutecznego działania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, w ramach której wysłano ponad 10 milionów ton zboża do państw na całym świecie, w tym do tych najbardziej dotkniętych głodem:

Podkreślamy konieczność ciągłego i skoordynowanego działania, aby osiągnąć cele Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021, a także reagowania na bezpośrednie potrzeby humanitarne i budowania bardziej odpornych systemów rolnictwa i produkcji żywności.

Przypominamy rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ Stan globalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego przyjętą w dniu 23 maja 2022 r., w której wezwano społeczność międzynarodową do pilnego wsparcia krajów dotkniętych kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego poprzez skoordynowane działania.

Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Sekretarza Generalnego dotyczącą utworzenia Globalnej Grupy Reagowania Kryzysowego ds. Żywności, Energii i Finansów; oraz wzywamy państwa członkowskie i inne odpowiednie zainteresowane strony do wspierania funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, rolnictwa oraz do utrzymywania otwartych kanałów handlowych i rynków dostaw żywności.

Z zadowoleniem przyjmujemy Korytarze Solidarności między UE a Ukrainą, które od maja ułatwiły eksport ponad 17 milionów ton ukraińskich towarów rolnych transportem drogowym, kolejowym oraz przez porty Morza Czarnego i Dunaju. Razem Korytarze Solidarności i Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, zabrały ponad 28 milionów ton ukraińskiego zboża, nasion oleistych i powiązanych produktów na rynki światowe, w tym do najbardziej potrzebujących krajów. Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wzmocnienie Korytarzy Solidarności przez Komisję Europejską, współpracującą z partnerskimi instytucjami finansowymi (Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Światowym), które zmobilizowały 1 mld EUR dodatkowego finansowania.

Potępiamy agresję Rosji mającą na celu zniszczenie infrastruktury cywilnej Ukrainy i globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Usilnie wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania brutalnej agresywnej wojny przeciwko Ukrainie i do przywrócenia jej integralności terytorialnej poprzez pełne wycofanie wszystkich jednostek wojskowych z całego terytorium Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Wzywamy do poparcia prób Ukrainy, Turcji i ONZ w celu przedłużenia Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i dalszego zapewniania dostaw żywności dla krajów najbardziej dotkniętych głodem.

Z zadowoleniem przyjmujemy ciągłe wspólne wysiłki społeczności międzynarodowej mające na celu priorytetowe traktowanie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wspieranie wielostronnych wysiłków na rzecz znalezienia akceptowalnych rozwiązań kryzysu.

W tym celu dzisiaj popieramy inicjatywę Ukrainy i uruchamiamy program humanitarny Grain from Ukraine (Zboże z Ukrainy), który ustanowi ramy dostaw ukraińskiej żywności do krajów Afryki i Azji, które są najbardziej dotknięte głodem.

Wyznaczamy sobie ambitny i ważny cel oraz zapraszamy inne państwa i społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa do wspierania realizacji tego programu humanitarnego, w szczególności poprzez finansowanie wysyłki zboża na potrzeby Afryki i Azji.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie przezwyciężymy poważne konsekwencje humanitarne i gospodarcze globalnego kryzysu żywnościowego spowodowanego agresywną wojną Rosji z Ukrainą (Atak Rosji na Ukrainę [Dzień dwieście siedemdziesiąty szósty]).

27 listopada 2022. Dwieście siedemdziesiąty siódmy dzień wojny Rosji z Ukrainą. Relacja na żywo na łamach Magazynu Militarnego MILMAG / Zdjęcie: sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy

 • godz. 22.00: uśmiechnięty ukraiński M142 HIMARS:

 • godz. 21.41: D. Kułeba: Ukraińska matka przywiozła swoje dziecko do tymczasowego schroniska, jednego z Punktów Niezwyciężoności, aby użyć pilnie potrzebnego inhalatora. Rosyjscy terroryści mogą być z siebie dumni: to ludzie, z którymi walczą, przegrywając z armią ukraińską na polu bitwy.

 • godz. 21.31: nowo wybrani Republikanie, którzy mają objąć komisje w Izbie Reprezentantów w styczniu, obiecali, że Kongres będzie nadal wspierał militarnie Ukrainę:

 • godz. 21.25: wiceszef MSW Ukrainy J. Jenin: w wyniku ostrzałów rosyjskich około 32 000 obiektów cywilnych i ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej zostało już uszkodzonych:

 • godz. 21.06: A. Jermak: Przygotowani na wszystko. Nasza jedność zwycięży:

 • godz. 20.45: nagranie z początku ataku na Kijów z 23 listopada:

 • godz. 20.42: w Chersoniu częściowo przywrócono dostawy prądu:

 • godz. 20.02: płk J. Inhat: Rosja wystrzeliła już ponad 4000 pocisków rakietowych na Ukrainę:

 • godz. 19.42: Defense Express: rosyjskie samoloty transportowe masowo odwiedzają Chiny, podsycając spekulacje na temat dostaw wojskowych. Dziewięć rosyjskich samolotów transportowych An-124 opuściło Chiny w ciągu ostatniego tygodnia, wyłączając transpondery; chińscy komentatorzy twierdzili, że transportowano sprzęt wojskowy, kamizelki kuloodporne, hełmy i odzież wojskową:

 • godz. 19.32: ciała 78-letniej Lubow Nowosad i jej adoptowanego syna Serhija odnaleziono w wyzwolonej wsi Lwiwski Otruby w o. chersońskim:

 • godz. 19.04: M777 w SZ Ukrainy:

 • godz. 18.53: nowa rosyjska prywatna firma wojskowa rywalizuje z Grupą Wagnera rekrutując kryminalistów:

 • godz. 18.40: informacja operacyjna sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy na godz. 18.00:

 • godz. 18.37: sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy przestrzega przed fotografowaniem/filmowaniem startów ukraińskich pocisków przeciwlotniczych: Uwaga! Nie fotografuj i nie publikuj w Internecie operacji przeciwlotniczych. Nie publikuj zdjęć na Telegramie:

 • godz. 18.14: ambasador Rosji w W. Brytanii A. Kelin na pytanie, czy jego syn walczy na Ukrainie: Mój syn jest już dorosły. Ma rodzinę. Powiedział też, że „nie widzi możliwości” powołania jego syna, ponieważ „nie był wyszkolony w sferze wojskowej”.

 • godz. 18.07: prezydent Kazachstanu w Moskwie:

 • godz. 18.04: Rossijskij futbolnyj sojuz na kolejnym posiedzeniu komitetu wykonawczego rozważy kwestię przejścia do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Reprezentacja Rosji w piłce nożnej została zawieszona we wszystkich rozgrywkach pod auspicjami UEFA.

 • godz. 17.57: M. Podoljak: rosyjskie ataki na obiekty energetyczne – nie tylko chodzi o światło. Ale o przerwane operacje, odwołane dializy, wyłączone respiratory, karetkę, która nie przyjechała. Czy to wpływa na linię frontu? Nie. Po prostu faszyzm XXI wieku – cywilne miasta terroru przy aplauzie Z-propagandy.

 • godz. 17.50: Bułgaria: protesty przeciwko udzieleniu pomocy wojskowej Ukrainie:

 • godz. 17.37: w rosyjskim ostrzale w o. donieckim zostało rannych zostało 2 cywilów:

 • godz. 17.34: M. Lachowski: Tłum pożegnał wojownika. Bars spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu w Czerniowcach. Pozostawił w żałobie kochającą rodzinę i wielu przyjaciół. Niech spoczywa w pokoju.

 • godz. 17.09: astronauta S. Kelly w Kijowie:

 • godz. 16.51: Niemcy przekazały do Ukrainy 14 pojazdów dla Państwowej Służby Granicznej i 2 kolejne holowniki Oshkosh M1070:

 • godz. 16.14: Rosja: w szkole wojskowej w Nowosybirsku rekrut postrzelił się w nogę:

 • godz. 15.55: Rosjanie ostrzelali Kurachowe w o. donieckim:

 • godz. 15.39: deficyt energii elektrycznej w miksie energetycznym Ukrainy po ostatnich rosyjskich atakach wynosi 20%:

 • godz. 15.06: dyrektor generalny Enerhoatom P. Kotin twierdzi, że Rosjanie mogą przygotowywać się do ewakuacji garnizonu z Zaporoskiej EJ:

 • godz. 14.52: Radio Wolna Europa: Rosja twierdzi, że znacjonalizowała 130 dużych ukraińskich spółek na Krymie w listopadzie:

 • godz. 14.01: Dlaczego Ukraina nie powinna zaakceptować pokoju w stylu bośniackim? – opinia. Porozumienia z Dayton sprawiły, że Bośnia stała się państwem dysfunkcyjnym. Ukraina powinna oprzeć się presji na zawarcie podobnego wadliwego porozumienia pokojowego.

 • godz. 13.54: M. Podoljak: Karanie zbrodniarzy wojennych. Redukcja poparcia dla terrorystów na świecie. Przywrócenie prawa międzynarodowego. Niemożność przymusowego zajęcia terytoriów. Ekonomiczne zniszczenie agresora. Zakończenie jakiegokolwiek szantażu. Jest to możliwe, jeśli Rosja przegra. Ukraina to popiera. Kto nie?

 • godz. 13.54: w ciągu doby zginęło 7 cywilów, a 19 zostało rannych:

 • godz. 13.47: ministrowie sprawiedliwości państw Grupy G7 po raz pierwszy spotkają się 28-29 listopada w Berlinie; głównym tematem spotkania będzie śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności:

 • godz. 13.02: Dniepr: 1 osoba zabita:

 • godz. 13.00: ministerstwo obrony W. Brytanii potwierdziło dostawy najnowszych ppk Brimstone 2 do Ukrainy:

 • godz. 12.47: A. De Croo: Zaniemówiłem. Wstrząśnięty. Zły. Przerażenie Buczą przewraca mi się w żołądku. Jak ludzie mogą być tak okrutni? Belgia będzie nadal walczyć z bezkarnością za barbarzyńskie zbrodnie wojenne popełnione tutaj przez wojska rosyjskie.

 • godz. 12.28: SBU przeszukuje cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego w Iwano-Frankiwsku:

 •  godz. 12.00: FIFA nie ukarze kameruńskiego pomocnika G. Ondoua, który ma obywatelstwo rosyjskie, za noszenie butów z rosyjską flagą na Mistrzostwach Świata w Katarze.

 • godz. 11.58: eks-litewska 105-mm haubica M101 w SZ Ukrainy:

 • godz. 11.31: rosyjscy hakerzy zaatakowali systemy informatyczne niderlandzkich terminali LNG:

 • godz. 11.10: irański parlament zatwierdził akcesję Iranu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy (od 2014 jako obserwator):

 • godz. 11.02: MT-12 Rapira w SZ Ukrainy:

 • godz. 11.01: sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy: Bolszewicy trzykrotnie najeżdżali Ukrainę w latach 1917-1921. Za każdym razem Ukraińcy powstawali przeciwko agresji i bolszewickiej polityce przymusowej konfiskaty zboża. Hasłem wolnych Ukraińców było „Chwała Ukrainie” i „Za wolność Ukrainy”.

 • godz. 11.01: Rosjanie zgłosili ostrzał w pobliżu Donbas Areny i hoteli Victoria w Doniecku:

 • godz. 10.56: wg Forbesa, Rosja wydała 1/4 swojego budżetu na wojnę w Ukrainie: 82 mld USD zostały wydane na wynagrodzenia dla żołnierzy (15,6%), odszkodowania dla rodzin zabitych (9,4%), odszkodowania dla rannych (7,7%), zaopatrzenie dla sił zbrojnych (28,7%) i straty sprzętowe (20,8%):

 • godz. 10.55: Rosjanie ostrzelali w ciągu doby o. chersoński 54 razy, 1 osoba nie żyje:

 • godz. 10.33: The Daily Beast: władze rosyjskiego uniwersytetu w Rostowie są oskarżani o nieustanną kampanię nacisków na afrykańskich studentów, aby przyłączyli się do wojny, stosując m.in groźby odebrania stypendiów i podwyżek czesnego:

 • godz. 9.50: V. Orban na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Demokratów: Potrzebujemy suwerennej Ukrainy, aby Rosja nie stanowiła zagrożenia dla Europy:

 • godz. 9.38: C. Roberts (były pracownik Białego Domu i prokremlowski propagandysta): Rosja jest w stanie zniszczyć Ukrainę w ciągu jednego dnia, nawet bez użycia broni nuklearnej:

 • godz. 9.30: dostawy prądu, wody i ogrzewania został niemal całkowicie przywrócone w Kijowie:

 • godz. 9.17: Rosjanie ostrzelali infrastrukturę transportową w Krzywym Rogu:

 • godz. 9.24: ministerstwo obrony W. Brytanii: Rosja raczej nie dokona przełomu operacyjnego w o. donieckim pomimo ciężkich strat.

 • godz. 9.10: ministerstwo obrony Ukrainy: W 1918 roku jeden z najwybitniejszych konstruktorów nowoczesnych statków powietrznych, Igor Sikorski z Kijowa, został zmuszony przez bolszewicki zamach stanu do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Sto lat później skonstruowane dzięki jego geniuszowi śmigłowce Sikorsky S-61 Sea King będą bronić jego ojczyzny.

 • godz. 8.59: The New York Times: w Afganistanie siły NATO mogły wystrzelić nawet 300 pocisków artyleryjskich dziennie i nie martwiły się o obronę powietrzną, ale Ukraina może wystrzeliwać tysiące pocisków dziennie i desperacko potrzebuje obrony powietrznej przed rosyjskimi rakietami i irańskimi dronami:

 • godz. 8.31: M. Podoljak: „System Patriot” i „eskalacja” – słowa, które nie mogą znaleźć się w jednym zdaniu. W obronie powietrznej nie chodzi o ofensywę, ale o ochronę dzieci i ludności cywilnej przed rakietami. Mądra inicjatywa Polski. Właściwe słowa Sekretarza Generalnego NATO. Czekamy na decyzję Niemiec.

 • godz. 8.20: wyszywanka K. Lisowej z motywami wojskowymi:

 • godz. 8.05: informacja Straży Granicznej o liczbie uchodźców wojennych z Ukrainy:

 • godz. 7.51: straty rosyjskie wg danych sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy: około 87 310 żołnierzy, 2905 czołgów, 5856 bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych, 1897 zestawów artylerii lufowej, 395 zestawy artylerii rakietowej, 209 zestawów przeciwlotniczych, 278 samolotów, 261 śmigłowców, 1555 bezzałogowców, 531 pocisków manewrujących, 4412 ciężarówek i innych pojazdów nieopancerzonych, w tym cystern, 16 łodzi i okrętów oraz 163 sztuki sprzętu specjalnego:

Grafika: sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy

 • godz. 7.47: informacja operacyjna brytyjskiego wywiadu wojskowego o aktualnej sytuacji militarnej w Ukrainie:

 • godz. 7.30: rosyjski ostrzał Nikopola:

 • godz. 7.30: w ciągu doby w rosyjskich atakach w o. donieckim zginęło 5 cywilów, a 4 zostało rannych:

 • godz. 6.55: ukraiński okop:

 • godz. 6.45: 11-letnia Waleria Prokopenko i jej współmieszkańcy z Jahidnego w o. czernihowskim przeżyli w lutym-marcu prawdziwe piekło rosyjskiej okupacji. Ta sama wieś ucierpiała w czasie Hołodomoru w latach 1932-1933.

 • godz. 6.43: siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki w pobliżu 5 miejscowości:

 • godz. 6.31: informacja operacyjna sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy na godz. 6.00:

 • godz. 6.29: ukraińska 14. Samodzielna Brygada Zmechanizowana:

 • godz. 6.23: I. Fedorow: w każdej miejscowości okupowanego o. zaporoskiego znajdują się miejsca tortur i więzienia, w których Ukraińcy są nielegalnie przetrzymywani:

 • godz. 5.22: ISW: tempo operacji wzdłuż linii frontu wzrośnie w nadchodzących tygodniach.

 • godz. 3.26: Biuro Prokuratura Generalnego Ukrainy: siły rosyjskie popełniły 49 471 zbrodni wojennych i 19 129 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy:

 • godz. 3.09: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy zatrzymała sześciu obywateli Pakistanu i Bangladeszu, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę od strony Białorusi:

 • godz. 2.01: widok z kabiny ukraińskiego MiG-29:

 • godz. 1.47: Rosjanie ostrzelali o. sumski:

 • godz. 0.10: dziecko ranne w rosyjskim ostrzale o. chersońskiego:

 • godz. 0.00: z wczorajszych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) w Ukrainie:

 • godz. 0.00: Mariupol obecnie:

 • godz. 0.00: W. Zełenski: prócz agresji nie mniej ważne jest uznanie Hołodomoru za ludobójstwoZrobiły to już USA, Kanada, Australia, Polska — łącznie 17 państw. W 2022 roku zrobiły to Brazylia i Czechy. Rumunia, Irlandia, Mołdawia zatwierdziły decyzje:

 • godz. 0.00: ekshumowano ciała dwóch zabitych cywilów w o. chersońskim:

 • godz. 0.00: zdobyczny rosyjski T-80BW:

 • godz. 0.00: Litwa przekazała ponad 100 generatorów prądotwórczych do Ukrainy:

 • godz. 0.00: jeden z 4000 Punktów Niezwyciężoności:

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Norwegia zwiększy zdolności obrony przeciwlotniczej nowymi zestawami NASAMS

Ministerstwo Obrony Norwegii ogłosiło plan zakupu kolejnych zestawów obrony powietrznej NASAMS wraz z amunicją, co ma zrekompensować dostawy sprzętowe do Ukrainy.

Turcja negocjuje zakup 40 Typhoonów

Minister obrony Turcji Yaşar Güler poinformował parlament, że rząd negocjuje z Wielką Brytanią zakup 40 samolotów wielozadaniowych Eurofighter Typhoon, mimo sprzeciwu ze strony…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X