4 marca europejska spółka Airbus Defence and Space poinformowała o podpisaniu 10-letniej umowy ramowej w ramach programu Syracuse 4 z francuską Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) na wsparcie komponentu naziemnego łączności satelitarnej Copernicus obecnych i przyszłych satelitów łączności wojskowej sił zbrojnych (Forces armées françaises) (Francja: Airbus i Thales dostarczą nowe systemy zwiadu radioelektronicznego, 2021-02-12).

Europejska spółka Airbus Defence and Space podpisała 10-letnia umowę na wsparcie komponentu naziemnego przyszłych satelitów łączności wojskowej Syracuse IV francuskich sił zbrojnych / Grafika: Airbus Defence and Space

Europejska spółka Airbus Defence and Space podpisała 10-letnia umowę na wsparcie komponentu naziemnego przyszłych satelitów łączności wojskowej Syracuse IV francuskich sił zbrojnych / Grafika: Airbus Defence and Space

W ramach umowy ramowej zawarto pierwsze zlecenie o wartości ponad 100 mln EUR (455,61 mln zł). Dotyczy ono opracowania przyszłego systemu zarządzania łącznością satelitarną Pegasus dla ministerstwa sił zbrojnych Francji. Pozwoli on wszystkim jednostkom sił zbrojnych na zoptymalizowanie dostępu do danych pochodzących z satelitów wojskowych, jak i cywilnych (Airbus: Postępy w wojskowym programie Skynet 6A, 2021-01-16).

Umożliwi koordynację poleceń i rozkazów kierowanych przez sztab generalny lub dowolną jednostkę rozmieszczoną na lądzie, morzu lub w powietrzu. Przepustowość satelitów będzie dostosowana do wymogów operacyjnych jednostek, rodzajów wykorzystywanych terminali satelitarnych, a także pokrycia terenu, poziomu zabezpieczeń cybernetycznych, odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz potrzeb dostępności usług (Airbus w studium budowy europejskiego systemu łączności satelitarnej, 2020-12-24).

Dominique Maude, dyrektor ds. sprzedaży obronnej w Airbus Defence and Space powiedział: Budujemy przyszły wielosatelitarny segment naziemnych usług szerokopasmowych dla francuskich sił zbrojnych. Będzie w pełni zintegrowany, inteligentny i dynamiczny, dając operatorom dostęp do narzędzia decyzyjnego do zarządzania łącznością satelitarną.

Projekt Copernicus ma również na celu zwiększenie operatywności  wielosatelitarnej sieci komunikacyjnej Comcept, zaprojektowanej przez Airbusa i zamówionej przez francuskie siły zbrojne w 2017. Comcept wykorzystuje szerokopasmowe zdolności transmisyjne w paśmie Ka francusko-włoskiego wojskowego satelity Athena-Findus, oprócz pasm Ku i C komercyjnych satelitów (Dodatkowe satelity COSMO-SkyMed 2nd Gen., 2020-12-17).

Dzięki tym osiągnięciom Comcept będzie również mógł korzystać z szybkiego pasma Ka przyszłych satelitów Syracuse 4A i 4B, wyposażonych w kamery bardzo wysokiej rozdzielczości. Różne elementy przyszłego segmentu naziemnego programu Syracuse 4 i systemu zarządzania Pegasus umożliwią francuskim siłom zbrojnym efektywne i dynamiczne wykorzystać całe spektrum przepustowości pasm łączności satelitarnych, od najbardziej bezpiecznych i odpornych na zakłócenia, po szybkie i szerokie możliwości pokrycia obszarów działalności (Łączność satelitarna Airbusa dla UE, 2020-05-13).

Jeśli chodzi o rozwój satelitów wojskowych we Francji, na bieżący rok planowane wystrzelenie w kosmos trzech nowych satelitów rozpoznania radioelektronicznego CERES (Capacité de REnseignement Electromagnétique Spatial) wartych 450 mln EUR (2,05 mld zł) oraz wspomnianych Syracuse 4A i 4B (w listopadzie 2018 zakupiono trzeci) (Francuski satelita zwiadowczy CSO-2 na orbicie, 2020-12-30).

Zapowiedziano też opracowanie następcy satelitarnego systemu rozpoznania radarowego GRAVES (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale), który od 2005 operuje na niskiej orbicie okołoziemskiej. Jego następca ma mieć zdolności wykrycia obiektu wielkości pudełka z odległości 1500 km. Jedna najbardziej interesujący jest plan wyniesienia konstelacji miniaturowych satelitów, wyposażonych w broń laserową (Francja uzbroi satelity, 2019-07-28).