23 czerwca miała miejsce 5. rocznica wystrzelenia na niską orbitę okołoziemską satelity obserwacyjnego Sentinel-2A (kod COSPAR: 2015-028A), zaprojektowanego i zbudowanego przez europejską spółkę Airbus Defence and Space dla Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA (European Space Agency). Zbudowany na potrzeby unijnego programu obserwacji Ziemi o nazwie Copernicus statek okrążył planetę ponad 26 tys. razy i przebył prawie 1,2 mld km (Testy satelitów Airbus Pléiade Neo, 2020-02-25).

Sentinel-2A ma wymiary 3,4 m x 1,8 m x 2,35 m oraz masę 1,14 t. Został wystrzelony za pomocą rakiety nośnej Avio Vega podczas misji VV05 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego CSG w Kourou w Gujanie Francuskiej. Pomiędzy 20 a 23 stycznia 2017 satelita miał awarię, w wyniku czego utracono zebrane wówczas dane

Sentinel-2A ma wymiary 3,4 m x 1,8 m x 2,35 m oraz masę 1,14 t. Został wystrzelony za pomocą rakiety nośnej Avio Vega podczas misji VV05 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego CSG w Kourou w Gujanie Francuskiej. Pomiędzy 20 a 23 stycznia 2017 satelita miał awarię, w wyniku czego utracono zebrane wówczas dane

Sentinel-2A, wraz z bliźniaczym Sentinel-2B (wystrzelonym na orbitę 7 marca 2017), zapewniają zobrazowanie optyczne wysokiej rozdzielczości dla wielu usług i aplikacji, m.in. w rolnictwie i leśnictwie. Sentinele są najczęściej wykorzystywanymi z całej rodziny satelitów programu Copernicus (ponad 60% wszystkich pobrań danych) (Czujniki Raytheona w satelitach Blackjack, 2020-06-17).

Obydwa satelity Sentinel-2 są wyposażone w wielospektralne, szerokokątne kamery (MultiSpectral Instrument, MSI) do obrazowania w wysokiej rozdzielczości, które rejestrują 13 pasm widmowych. Instrumenty służą do szczegółowego dokumentowania zmian mas ziemi i roślinności. System łączy wysoką rozdzielczość, nowatorskie możliwości spektralnych, pola widzenia 290 km i częste przelotów nad danym miejscem. Para identycznych satelitów na tej samej orbicie pokrywa wszystkie obszary lądowe Ziemi, duże wyspy, wody śródlądowe i przybrzeżne, przelatując co pięć dni nad równikiem i co trzy dni nad Europą Środkową.

Sentinel-2 może być wykorzystywany do mapowania zmian pokrycia terenu i monitorowania zalesienia na świecie. Dostarcza także informacje o zanieczyszczeniu jezior i wód przybrzeżnych / Zdjęcie i grafiki: Airbus Defence and Space

Sentinel-2 może być wykorzystywany do mapowania zmian pokrycia terenu i monitorowania zalesienia na świecie. Dostarcza także informacje o zanieczyszczeniu jezior i wód przybrzeżnych / Zdjęcie i grafiki: Airbus Defence and Space

Sentinele pomagają monitorować obszary rolne i leśne. Obrazy satelitarne można wykorzystać do określenia różnych wskaźników wzrostu roślin. Dzięki próbkowaniu spektralnemu można określić zmienne geofizyczne, takie jak zawartość chlorofilu w liściach lub zawartość wody w liściach. Jest to szczególnie ważne dla skutecznego prognozowania plonów i zastosowań związanych z wegetacją na Ziemi.

Sentinel-2 może być wykorzystywany do tworzenia map zmian poziomu zalesienia na świecie. Dostarcza także informacje o zanieczyszczeniu jezior i wód przybrzeżnych. Obrazy powodzi, erupcji wulkanów i osuwisk pomagają w tworzenia map katastrof przydatnych w akcjach humanitarnych. Ponadto satelity Sentinel-2, choć nie zostały do tego pierwotnie zaprojektowane, mogą pomóc w wykrywaniu unoszących się szczątków na morzu.

W 2019 misja dostarczała prawie 390 TB danych miesięcznie. Jest to możliwe ponieważ satelity korzystają z systemu SpaceDataHighway (tzw. kosmicznej infostrady, opracowanej w ramach programu European Data Relay System, EDRS). Na potrzeby EDRS opracowano laserowe terminale łączności dla satelitów. Zapewniają bezpieczny i szybki transfer danych.

Podczas gdy Sentinel-2A świętuje piąty rok na orbicie, następna para satelitów, Copernicus Sentinel-2C i -2D, jest budowana w zakładach montażu satelitów Airbusa we Friedrichshafen w Niemczech. Optyczne urządzenia łączności (OCP) zostały właśnie zintegrowane z modelem C i pomyślnie przeszły testy końcowe, a równolegle trwają prace integracyjne modelu D.