23 grudnia europejska spółka Airbus Defence and Space poinformowała, że weszła w skład konsorcjum, które opracuje studium wykonalności budowy europejskiego systemu łączności satelitarnej na zlecenie Komisji Europejskiej (KE). W skład konsorcjum wchodzą także producenci satelitów, operatorzy i dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz kosmicznych: Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio i Thales Alenia Space (Dodatkowe satelity COSMO-SkyMed 2nd Gen., 2020-12-17).

Europejska spółka Airbus Defence and Space weszła w skład konsorcjum, które opracuje studium wykonalności budowy europejskiego systemu łączności satelitarnej dla Komisji Europejskiej / Grafika: Airbus Defence and Space

Europejska spółka Airbus Defence and Space weszła w skład konsorcjum, które opracuje studium wykonalności budowy europejskiego systemu łączności satelitarnej dla Komisji Europejskiej / Grafika: Airbus Defence and Space

Studium pozwoli ocenić wykonalność nowej inicjatywy, mającej na celu umocnienie europejskiej suwerenności cyfrowej i zapewnienie bezpiecznej łączności obywatelom, przedsiębiorstwom i instytucjom, a także zapewnianie globalnego zasięgu na obszarach wiejskich, dotychczas nie mających dostępu do usług telekomunikacyjnych (Airbus zbuduje radar dla ROSE-L, 2020-12-07).

Nowy system, uzupełniając programy Copernicus i Galileo, miałby w pełni wykorzystać synergie potencjału technologicznego branży cyfrowej i kosmicznej. Wartość zamówienia na całoroczne studium wykonalności wynosi 7,1 mln EUR (31,99 mln zł). Europejski system łączności satelitarnej, za którym opowiada się Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Thierry Breton z Francji, ma zapewniać bezpieczne usługi komunikacyjne  dla państw członkowskich UE, a także łączność szerokopasmową dla obywateli i spółek, wzmacniając suwerenność cyfrową Wspólnoty (ZEA: Satelita Airbus FalconEye-2 wystrzelony, 2020-12-03).

System będzie opierać się na programie Unii Europejskiej GOVSATCOM w zakresie łączenia i udostępniania usług satelitarnych i zapewni wysoki poziom niezawodności, odporności i zabezpieczenia obecnie niedostępny na rynku. Wykorzysta również inicjatywę EuroQCI, która promuje innowacyjną technologię kryptografii kwantowej (Łączność satelitarna Airbusa dla UE, 2020-05-13).

Faza badań, którą uruchomiła Komisja Europejska, umożliwi konsolidację wymagań po stronie  użytkowników i operatorów segmentu technicznego, ustali wstępną architekturę systemu i koncepcję świadczenia usług, a także pozwoli wykonać związane z nimi szacunki budżetowe. Na tym etapie zostanie rozważony i oceniony pomysł budowy systemu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) (Airbus: Pierwszy w Europie 5-metrowy reflektor antenowy, 2020-12-11).

Wykonawcy studium przeanalizują, w jaki sposób system kosmiczny mógłby ulepszyć obecną i przyszłą infrastrukturę krytyczną, w tym sieci naziemne, i połączyć się z nią, wzmacniając zdolność  UE do dostępu do danych przechowywanych w chmurze i zapewniając usługi cyfrowe w sposób niezależny i bezpieczny, co jest niezbędne do budowania zaufania w gospodarce cyfrowej oraz europejskiej strategicznej autonomii i odporności. Wykorzysta i wzmocni rolę satelitów w środowisku  sieci 5G, uwzględniając jednocześnie ewolucję w kierunku przyszłych technologii 6G.

Nowa, suwerenna europejska infrastruktura teleinformatyczna ma przynieść korzyści wielu sektorom, w tym transportowi drogowemu i morskiemu, ruchowi lotniczemu i kontroli przestrzeni powietrznej, rozwojowi autonomicznych pojazdów, a także wielu zastosowaniom w  obszarze  tzw.  Internetu  Rzeczy  (IoT). Celem jest zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa transmisji i przechowywania danych, spełniających potrzeby różnych użytkowników, takich jak agencje rządowe, spółki finansowe i banki, sieci naukowe, podmioty infrastruktury krytycznej i centra danych.