12 lutego Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NATO Communications and Information Agency, NCI Agency) poinformowała o uruchomieniu platformy wymiany szyfrowanych informacji pomiędzy zespołami reagowania kryzysowego na incydenty komputerowe (Computer Emergency Response Teams, CERT). Do tej pory specjalistyczna sieć łączyła zespoły jedynie z Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Agencja NCI współpracuje ze spółkami z branży cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych projektach inteligentnej obrony (Smart Defence). Umożliwia również wymianę ekspertyz, informacji i doświadczeń w przeciwdziałaniu cyberatakom. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, Agencja zapewnia niezbędne wsparcie dla państw członkowskich NATO / Film i zdjęcie: NCI Agency

Agencja NCI współpracuje ze spółkami z branży cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych projektach inteligentnej obrony (Smart Defence). Umożliwia również wymianę ekspertyz, informacji i doświadczeń w przeciwdziałaniu cyberatakom. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, Agencja zapewnia niezbędne wsparcie dla państw członkowskich NATO / Film i zdjęcie: NCI Agency

Zespoły będą współdziałać w zabezpieczonym środowisku, gdzie będzie następować szyfrowana wymiana danych, połączeń, wiadomości i transmisji wideo. Do końca 2019 ma mieć miejsce rozszerzenie platformy na pozostałe 24 państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej powołanie jest także pierwszym krokiem ku powstaniu wspólnego centrum informacyjnego NATO, które otrzymało nazwę Cyber Security Collaboration Hub.

Projekt centrum został zainicjowany 15 maja 2018 przez Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga podczas Cyber Defence Pledge Conference w Paryżu. Jego głównym zadaniem ma być działalność jako platformy wymiany informacji, wiedzy eksperckiej i szkoleń w obszarze C3 (Command, Control and Communication), tj. dowodzenia, kontroli i łączności. Cyberprzestrzeń została bowiem uznana czwartą domeną działań wojennych, obok lądu, morza i powietrza podczas Szczytu NATO w Walii w 2014 (Koncepcja Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, 2019-02-05).