29 kwietnia Airbus Defence and Space otrzymało zlecenie od francuskiego Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych CNES (Center National d’Etudes Spatiales) na opracowanie i produkcję instrumentu obserwacyjnego wykorzystującego promieniowanie podczerwone. Urządzenie będzie przeznaczone dla francusko-indyjskiego satelity termowizyjnego TRISHNA (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment), przeznaczonego do monitorowania zmian klimatu na Ziemi. Start misji, mającej na celu wyniesienie satelity na orbitę okołoziemską zaplanowano wstępnie na 2024 lub 2025. Urządzenie znajdzie się na orbicie synchronicznej na wysokości 761 km (Testy satelitów Airbus Pléiade Neo, 2020-02-25).

Obserwacje prowadzone za pośrednictwem satelity termowizyjnego TRISHNA poprawią rozumienie cyklu obiegu wody na Ziemi i umożliwią lepsze zarządzanie cennymi zasobami wody naszej planety. Pozwolą przez to badać skutki zmian klimatu, szczególnie na poziomie lokalnym / Grafika: Airbus Defence and Space

Obserwacje prowadzone za pośrednictwem satelity termowizyjnego TRISHNA poprawią rozumienie cyklu obiegu wody na Ziemi i umożliwią lepsze zarządzanie cennymi zasobami wody naszej planety. Pozwolą przez to badać skutki zmian klimatu, szczególnie na poziomie lokalnym / Grafika: Airbus Defence and Space

TRISHNA, czyli satelita termowizyjny wyposażony w instrument obserwacyjny o wysokiej rozdzielczości, stanie się częścią francusko-indyjskiej konstelacji satelitarnej przeznaczonym do monitorowania klimatu, oceny zasobów naturalnych i innych zastosowań. Satelita powstaje w we współpracy CNES z Indyjską Organizacją Badań Kosmicznych ISRO (Indian Space Research Organisation), którą zapoczątkowano w marcu 2018 (Indyjska broń antysatelitarna, 2019-03-28). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu budowy systemu obserwacji Ziemi w podczerwieni. Badania będą prowadzone w wysokiej rozdzielczości termalnej i przy dużej liczbie rewizyt. 

W ramach programu ISRO zbuduje i dostarczy satelitę oraz urządzenia obserwacyjne działające w zakresie widzialnych i krótkich fal podczerwieni. CNES będzie odpowiadać za przebieg misji i zapewni instrument badawczy działający w podczerwieni termalnej, który zbuduje Airbus. Europejski producent wykorzysta do tego celu technologie i doświadczenia zebrane podczas realizacji innych programów kosmicznych, w tym IASI-NG (Infrared Atmospheric Sounder Interferometer – New Generation) czy CO3D (Constellation Optique 3D). 

Pomiar temperatur powierzchni planety ma dostarczyć informacji o stresie hydrologicznym, czyli braku wody i jego wpływie na wegetację roślin. Wyniki badań cyklu wodnego i energetycznego Ziemi mogą pomóc w rozwoju rolnictwa i hydrologii. Francusko-indyjska misja ma pomóc również w nadzorze wód kontynentalnych i przybrzeżnych, monitorowaniu akumulacji ciepła (tzw. pułapek cieplnych) w miastach, wykrywania pożarów, śledzenia aktywności wulkanicznej oraz badaniu kriosfery (obejmującej lodowce i zamarznięte jeziora, Airbus w programie SMILE, 2019-07-31). 

TRISHNA ma wyróżniać się poprawionymi możliwościami badawczymi, w tym lepszą rozdzielczością obrazowania oraz wyższą częstotliwością aktualizacji otrzymywanych zobrazowań. Podczas gdy satelity znajdujące się już na orbicie umożliwiają zobrazowanie ograniczone pod względem rozdzielczości (powyżej 1 km) i częstotliwość rewizyty (co kilka tygodni), TRISHNA będzie fotografować ten sam obszar Ziemi co trzy dni, w rozdzielczości 50 m, obserwując szeroki zakres temperatur (od ok. -20°C do +30°C) z wysoką precyzją rzędu 0,3°C. 

Instrument Airbusa zapewni obserwację w czterech kanałach termalnych o długości 8,6 µm, 9,1 µm, 10,4 µm i 11,6 µm oraz sześciu kanałach optycznych o długości 485 nm, 555 nm, 650 nm, 860 nm, 1 380 nm i 1 650 nm.