12 maja spółka Airbus Space and Defence poinformowała o podpisaniu umowy ramowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro z Europejską Agencją Obrony EDA (European Defence Agency) na zapewnienie usług łączności satelitarnej misjom wojskowym i cywilnym Unii Europejskiej, jej państwom członkowskim i innym podmiotom, uczestniczącym w projekcie EU SatCom Market (Airbus doposaży satelitę TRISHNA, 2020-04-27).

Airbus dysponuje doświadczeniem w zakresie świadczenia usług łączności satelitarnej na skalę globalną oraz we wszystkich komercyjnych i wojskowych pasmach częstotliwości (L, C, Ku, Ka, X i UHF) / Zdjęcie: Airbus Space and Defence

Airbus dysponuje doświadczeniem w zakresie świadczenia usług łączności satelitarnej na skalę globalną oraz we wszystkich komercyjnych i wojskowych pasmach częstotliwości (L, C, Ku, Ka, X i UHF) / Zdjęcie: Airbus Space and Defence

Umowa ramowa obejmuje dostarczanie łączności satelitarnej (w pasmach częstotliwości C, Ku, Ka i L), sprzedaż i wynajem terminali, a także dostawę tzw. rozwiązań pod klucz, szczególnie w misjach prowadzonych poza terytorium UE. W ramach tej umowy Airbus nawiązał współpracę ze spółką Marlink, należącą do francuskiej grupy Vizada, która dostarczy niektóre z terminali oraz usługi w pasmach L i Ku.

Porozumienie w ramach realizowanego od 2012 projektu EU SatCom Market pozwoli państwom UE i innym podmiotom ujednolicić wymagania dotyczące łączności satelitarnej i uzyskać skoordynowany i bardziej ekonomiczny dostęp do usług. Do projektu, jako płatnicy, należą państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Ponadto, uczestnikami projektu są sekretariat mechanizmu Atena oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), a także dowództwa misji wsparcia sił bezpieczeństwa EUCAP w Nigrze i Somalii, misji doradczej EUAM na Ukrainie, w Iraku i Republice Środkowoafrykańskiej, misji obserwacyjnej EUMM w Gruzji, misji wsparcia ochrony granic EUBAM w Libii oraz misji policyjnej i praworządnej w Palestynie. Dzięki temu dwadzieścia resortów obrony państw europejskich będzie mogło uzyskać, poprzez agencję EDA, dostęp do usług satelitarnych z dowolnej lokalizacji na świecie.

Łączność satelitarna odgrywa istotną rolę w cywilnych i wojskowych misjach pokojowych i bezpieczeństwa w Europie, a także w misjach wsparcia technicznego i gospodarczego oraz współpracy Usługi w ramach projektu EU SatCom Market są udostępniane siłom zbrojnym państw UE od kilku lat w ramach misji wojskowych i cywilnych.