18 lutego zespół prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) poinformował, że od 1 lutego br. procedury naboru kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) zostały uproszczone. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej).

Od 1 lutego br. procedury naboru kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej zostały uproszczone / Zdjęcie: WOT

Od 1 lutego br. procedury naboru kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej zostały uproszczone / Zdjęcie: WOT

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (z 21 listopada 1967 z późniejszymi zmianami), kandydat do czynnej służby wojskowej, pełnionej jako Terytorialna Służba Wojskowa, poddawany jest badaniom komisji lekarskiej w celu orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej (WOT korpusem osobowym Sił Zbrojnych, 2021-01-20).

Do tej pory każdy kandydat do TSW musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską, na podstawie Rozporządzenia MON z 24 stycznia 2018 (z późniejszymi zmianami) w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Kolejne powołania ochotników do służby w WOT, 2020-11-20).

Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do TSW, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej. Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy, łącznie z tymi, który mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Do skrócenia naboru do czynnej służby wojskowej przyczynić się ma ponadto działalność Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR), w których w maksymalnie jeden dzień kandydat do TSW odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Dopiero w przypadku nie skorzystania z tej możliwości kandydat kierowany będzie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komisji lekarskiej, na podstawie Rozporządzenia MON z 16 grudnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Zatem kandydatem do TSW może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, zdrowy fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową, niekarany i niepełniący innego rodzaju służby wojskowej lub nie posiadający przydziału kryzysowego. Rekrutacja do WOT zakłada cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się.

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do TSW. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WOT (wniosek można również pobrać i wypełnić w WKU). W WKU ochotnik otrzyma również wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, powołania i samej służby.

Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W czasie gdy WKU będzie zajmowało się procedowaniem wniosku, ochotnik może zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie WOT, dzięki którym będzie mógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czwartym sposobem rekrutacji jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Specjalnie przeszkoleni żołnierze WOT wyszukają kandydatów do TSW i pomogą im w załatwieniu wszelkich formalności. To nowy projekt rekrutacyjny formacji, który ma ułatwić i skrócić proces naboru w szeregi WOT.