Przejdź do serwisu tematycznego

Umowa na głowice do ZSSW-30

Grupa WB podpisała ze spółką PCO wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30.

Grupa WB podpisała ze spółką PCO (należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do Zdalnie Sterowanych Systemów Wieżowych kal. 30 mm (ZSSW-30). Bezzałogowa wieża będzie wyposażeniem kołowych bojowych wozów piechoty Rosomak 8×8 (Umowa na ZSSW-30 podpisana).

Grupa WB podpisała ze spółką PCO wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30

21 listopada miało miejsce uroczyste podpisanie umowy Grupy WB (reprezentowanej przez spółkę WB Electronics) z przedsiębiorstwem PCO (wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, PGZ) na dostawę głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1. Wartość czteroletniego kontraktu to ponad 206 mln zł.

Dzisiejsza umowa jest dla PCO S.A. jedną z kluczowych. Jako spółka z doświadczeniem, mamy nadzieję, że dzięki kontraktowi w przyszłości wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymamy znacznie większe zamówienia. Niebawem Bojowy Wóz Piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i chcemy być częścią tego programu – powiedział Witold Słowik, prezes PCO.

Obydwa zamówione zestawy optoelektroniczne PCO S.A. mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Zapewniają wysoką wyrazistość i jednorodność obrazu. Zastosowane w GOD i GOC technologie są wynikiem krajowych prac dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczności działań polskich żołnierzy – podkreślił Witold Słowik.

Podpisaliśmy dzisiaj ważną umowę, która jest owocem wieloletniej świetnej współpracy Grupy WB z przedsiębiorstwem PCO S.A. To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez Grupę WB, a następnie implementowane do ZSSW-30 – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Zamówione przez WB Electronics, Głowica Optoelektroniczna Dowódcy (GOD-1) i Głowica Optoelektroniczna Działonowego (GOC-1) są elementem rozwijanego przez Grupę WB i Hutę Stalowa Wola (spółka PGZ) zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30 (Niebieska Wstęga dla HSW od Grupy WB).

Bezzałogowy moduł wyposażony jest w zaawansowany system kierowania ogniem (dzieło GRUPY WB) z niezależnymi głowicami dowódcy i działonowego z PCO, z których każda ma kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy.

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mija ćwierć wieku od założenia WB Electronics, wiodącej spółki w Grupie WB. W ciągu tych 25 lat wypracowaliśmy ogromny poziom zaufania decydentów, ale od początków prowadziliśmy politykę silnej współpracy z podmiotami będącymi tradycyjnymi producentami uzbrojenia. Można do nich zaliczyć spółki HSW, Rosomak, WZM, PIT-Radwar i inne dzisiaj zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Przy czym warto pamiętać, że przedsiębiorstwa te nie zawsze były w PGZ. Proces przemian następował na przestrzeni wielu lat – dodał Wojciechowski.

Ćwierć wieku kooperacji spowodowało, że współpraca jest nie tylko trwała, ale i zbudowana na solidnych podstawach. Opiera się o zaufanie, korzyści i wzajemne sukcesy, jakie odnoszą podmioty wchodzące w skład PGZ i Grupy WB prowadząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynając produkcję seryjną. Dobrym przykładem jest Rak, Krab, ZSSW, czy w najbliższym czasie Tytan, który również rozwijany jest w bliskiej współpracy i pod egidą PCO – podkreślił prezes Grupy WB.

Dzisiejsza uroczystość, to potwierdzenie, że dobrze wykonujemy stawiane przed nami zadania. Największe sukcesy osiąga się razem. Takim przykładem jest właśnie system wieżowy ZSSW-30, który jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym, jest także dowodem, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości rozwiązania, które w skokowy sposób zwiększają zdolności naszej armii do skutecznej obrony naszych granic i granic NATO – powiedział Jakub Roszkowski, obecny podczas podpisania umowy członek zarządu PGZ.

Współpraca jest dla obu stron bardzo korzystna. Z jednej strony Grupa WB prowadzi własne projekty i realizuje własne dostawy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Z drugiej, dostarcza wielki wkład merytoryczny i techniczny w produkty oferowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Kolejnym przykładem takiego zwrotnego współdziałania jest Huta Stalowa Wola, która będzie produkowała i dostarczała dla systemu Gladius ogromną liczbę pojazdów – wyjaśniał Piotr Wojciechowski. prezes Grupy WB (Bezzałogowe zestawy Gladius dla Sił Zbrojnych RP).

Możemy dzisiaj zaobserwować, że obecnie nie jest to jednostronny kierunek współpracy, w którym GRUPA WB jest poddostawcą PGZ. W coraz większej przestrzeni biznesowej WB jest odbiorcą produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i to dostarczanych nie z jednego, ale z wielu zrzeszonych w niej spółek – zakończył prezes Grupy WB.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Dowódcy to zaawansowany technicznie system obserwacyjny. Charakteryzuje się rozwiązaniami umożliwiającymi na łatwą integrację GOD-1 z dowolnymi platformami bojowymi. Konstrukcja umożliwia zastosowanie głowicy na różnego typu pojazdach lądowych przeznaczonych do wykrycia, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Działonowego przeznaczona jest do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia i celowania do celów naziemnych i powietrznych w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy. GOC-1 składa się ze zintegrowanego modułu optoelektronicznego umieszczonego na stabilizowanej dwuosiowo platformie nośnej.

Decyzja o zastosowaniu w ZSSW-30 głowic optoelektronicznych produkcji PCO, uwzględniała nasze wcześniejsze doświadczenia. Musimy się wciąż rozwijać i będziemy uruchamiać kolejne prace badawczo-rozwojowe związane z udoskonalaniem naszych rozwiązań – dodał Witold Słowik, prezes PCO.

Zdjęcia: Grupa WB

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X