Ministerstwo Obrony Łotwy planuje w latach 2018-2021 rocznie inwestować 50 mln EUR (208 mln zł) w rozwój infrastruktury wojskowej. Głównym beneficjentem ma być rozbudowa baz dla sił sojuszniczych stacjonujących na terenie Łotwy, jak też ośrodków Gwardii Narodowej.

Ministerstwo Obrony Łotwy planuje w ciągu najbliższych czterech lat zainwestować w rozbudowę infrastruktury wojskowej 200 mln EUR / Zdjęcie: Gatis Diezinš/JIC

Ministerstwo Obrony Łotwy planuje w ciągu najbliższych czterech lat zainwestować w rozbudowę infrastruktury wojskowej 200 mln EUR / Zdjęcie: Gatis Diezinš/JIC

W 2018 Łotysze chcą wydać 60 procent z corocznie zaplanowanych środków na rozbudowę bazy lotnicze w Adazi. Obejmuje to postawienie budynków koszarowych (w tym zaplecza dla poborowych), magazynów i hal dla sprzętu wojskowego. Rok wcześniej powierzchnię bazy zwiększono o 5260 ha do 13 043 ha. W kolejnych latach planowane jest dodanie do obszaru Adazi dalszych 270 ha. Łotysze zatwierdzili też w 2018 środki na rozbudowę zaplecza w bazie lotniczej Lielvarde (Łotwa szuka min, 2018-01-31; Łotwa kupuje kolejne G36, 2018-01-17).

W ramach wydatków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury, w ciągu czterech lat (2018-2022) powstanie sześć nowych ośrodków dla batalionów Gwardii Narodowej w miastach Ryga, Jelgava, Bauska, Dobele, Krustpils i Gulbene. Planowane jest też stworzenie nowej bazy wojskowej w miejscowości Luznava. Łotysze stworzą też dwa nowe poligony wojskowe – Lacusils w gminie Aluksene i Meza Makevici w gminie Duneburg (Daugavpils).