11 sierpnia indyjski Komitet Gabinetowy ds. Bezpieczeństwa (Defence Acquisition Council, DAC) zatwierdził zakup 106 samolotów szkolenia podstawowego HAL HTT-40 (Hindustan Turbo Trainer – 40) wraz z systemem szkolenia, infrastrukturą i wsparcia za równowartość 1 168 800 000 USD (4,39 mld zł) w ramach szerszego pakietu uzbrojenia i wyposażenia wojskowego i szacowanej, maksymalnej wartości ok. 2 mld USD (7,51 mld zł).

Indyjski samolot szkolenia podstawowego HTT-40 jest napędzany pojedynczym silnikiem turbośmigłowym Honeywell Garrett TPE331-12B o mocy 1100 KM, który został wybrany 21 czerwca 2015. Samolot ma 11 m rozpiętości skrzydeł, 10,5 m długości i maksymalną masę startową 2800 kg. Zasięg wynosi 1000 km, a prędkość maksymalna 450 km/h. Opcjonalnie może przenosić uzbrojenie w postaci działka lub bomb/rakiet niekierowanych na demontowalnych węzłach podskrzydłowych / Zdjęcie: Ministerstwo obrony Indii

Indyjski samolot szkolenia podstawowego HTT-40 jest napędzany pojedynczym silnikiem turbośmigłowym Honeywell Garrett TPE331-12B o mocy 1100 KM, który został wybrany 21 czerwca 2015. Samolot ma 11 m rozpiętości skrzydeł, 10,5 m długości i maksymalną masę startową 2800 kg. Zasięg wynosi 1000 km, a prędkość maksymalna 450 km/h. Opcjonalnie może przenosić uzbrojenie w postaci działka lub bomb/rakiet niekierowanych na demontowalnych węzłach podskrzydłowych / Zdjęcie: Ministerstwo obrony Indii

Plan zakupowy przewiduje, że samoloty HTT-40 trafią w całości na wyposażenie jednostek szkolnych indyjskich wojsk lotniczych (Bhartiya Vāyu Senā) w dwóch transzach: najpierw 70 egzemplarzy, a pozostałe 36 po wdrożeniu nowego systemu szkoleniowego.

Co istotne, decyzja została ogłoszona w dwa dni po opublikowaniu przez indyjskie ministerstwo obrony listy 101 rodzajów uzbrojenia i amunicji, wyposażenia specjalistycznego i wsparcia, samolotów, śmigłowców i okrętów na import których zostanie wprowadzone kilkuetapowe embargo w ramach kroków mających pobudzić lokalny przemysł, borykający się ze skutkami pandemii COVID-19. Na tej liście, na pozycji 92. umieszczono samoloty szkolenia podstawowego, a zakaz ich importu ma obowiązywać począwszy od grudnia 2023 przez czas nieokreślony (Indyjskie embargo na import broni, 2020-08-11).

Analiza
Warto przypomnieć, że w czerwcu 2011 Indie wskazały szwajcarskie samoloty Pilatus PC-7 MkII jako nowe samoloty szkolenia podstawowego w miejsce krajowych HAL HPT-32 Deepak, produkowanych od 1977. Umowa o wartości 523 mln CHF z Pilatus Aircraft na dostawę 75 PC-7 MkII (z opcją na 106 kolejnych) została zawarta 24 maja 2012. Odbiór pierwszych samolotów nastąpił w lutym 2013 (Hiszpania wybrała PC-21, 2019-11-28).

W grudniu 2012 zrezygnowano z kolei z zakupu 106 opracowywanych przez HAL samolotów HTT-40 z powodu prawie dwukrotnego przekroczenia kosztów jednostkowych (12,4 mln USD zamiast ok. 7 mln USD). Samoloty krajowe miały uzupełnić PC-7 MkII, gdyż zapotrzebowanie wojsk lotniczych wynosiło łącznie 181 egzemplarzy. Jeszcze w listopadzie 2014 deklarowano wykorzystanie opcji szwajcarskiego zamówienia, jeśli program HTT-40 nadal będzie opóźniony (do tego czasu odebrano 53 PC-7 MkII z zamówienia podstawowego).

Sytuacja odmieniła się 28 lutego 2015, gdy zadeklarowano zakup 68 HTT-40 i 38 dodatkowych PC-7 MkII. Światełkiem w tunelu dla krajowego programu stał się też pomyślny oblot prototypu HTT-40 o nr bocznym TSR001, co nastąpiło 30 maja 2016 (zaprezentowany publicznie po raz pierwszy 2 lutego 2016). Z kolei 19 maja 2017 w powietrze wzbił się drugi prototyp o nr TSR002.

W sierpniu 2019 pojawiła się informacja o prowadzonym śledztwie przez indyjskie Centralne Biuro Śledcze CBI (Central Bureau of Investigation) wobec Pilatus Aircraft, której przedstawicielom w Indiach postawiono zarzuty korupcyjne, a spółce zakazano prowadzenia sprzedaży w kraju przez okres co najmniej jednego roku. Plany zakupu kolejnych 38 PC-8 MkII zamrożono.

Niemal jednocześnie przedstawiciele HAL poinformowali, że do grudnia 2019 zakończą się próby prototypów HTT-40, a koszty jednostkowe samolotów spadną – o ile resort obrony zamówi ponad 100 egzemplarzy. Pełna certyfikacja samolotu miała nastąpić do 2021. Najnowsza decyzja resortu obrony o wprowadzeniu embarga na samoloty szkolenia podstawowego niemal na pewno oznacza, że opcja na dodatkowe szwajcarskie PC-7 MkII nie zostanie wykorzystana.