28 września ministerstwo sił zbrojnych Francji przedstawiło Zgromadzeniu Narodowemu (izbie niższej parlamentu) projekt budżetu obronnego na rok fiskalny 2021, zakładający wzrost nakładów o 4,5% w porównaniu z obecnymi środkami finansowymi na ten cel. Resort obrony chce, aby parlament przegłosował ustawę budżetową uwzględniającą wydatkowanie 49,7 mld EUR (223,72 mld zł) w kolejnym roku fiskalnym.

Francuskie siły zbrojne mają zamówić w przyszłym roku kolejną partię 12 tys. kolejnych karabinków automatycznych H&K HK416F zasilanych nabojem 5,56 mm x 45 NATO z łącznie planowanych 102 tys. egzemplarzy w ramach 14-letniej umowy ramowej z 2016 / Zdjęcie: Francuska Legia Cudzoziemska

Francuskie siły zbrojne mają zamówić w przyszłym roku kolejną partię 12 tys. kolejnych karabinków automatycznych H&K HK416F zasilanych nabojem 5,56 mm x 45 NATO z łącznie planowanych 102 tys. egzemplarzy w ramach 14-letniej umowy ramowej z 2016 / Zdjęcie: Francuska Legia Cudzoziemska

Z tej sumy, 22,3 mld EUR (100,38 mld zł), czyli 44,9% całości, resort pod przewodnictwem Florence Parly chciałby przeznaczyć na zakupy sprzętu i wyposażenia wojskowego. Pozostała część budżetu miałaby zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla personelu wojskowego i cywilnego – 12,3 mld EUR (55,37 mld zł)/24,75%, na emerytury wojskowe – 8,5 mld EUR (38,26 mld zł)/17,1%, na bieżące koszty operacyjne – 4,6 mld EUR (20,71 mld zł)/9,25% oraz 2 mld EUR (9 mld zł) na pozostałe wydatki. Co ciekawe, przedstawiony projekt, o ile zostanie zaakceptowany, oznaczałby aż 22-procentowy wzrost budżetu obronnego w porównaniu z rokiem fiskalnym 2017.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w ministerstwie 30 września, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) oraz trzy jednostki sił zbrojnych zaprezentowały (Forces armées françaises) zaprezentowały główne wyposażenie wojskowe, które zostało dostarczone w 2020, a także omówiono stan realizacji trwających programów modernizacyjnych (Francja zamawia kolejne Griffony i Jaguary, 2020-09-23).

W 2021, w ramach programu HIL (Hélicoptère Interarmées Léger), DGA planuje zamówić 30 lekkich śmigłowców wielozadaniowych Airbus Helicopters H160M Guépard, w tym 21 dla lotnictwa wojsk lądowych (Armée de Terre), 8 dla marynarki wojennej (Marine Nationale) i 1 dla wojsk lotniczych (Armée de l’Air). Wcześniej jednak Marine Nationale otrzyma cztery cywilne śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze H160 (Francja zamawia H160 SAR , 2020-02-10).

Planowane jest zamówienie pierwszych 30 lekkich śmigłowców wielozadaniowych Airbus Helicopters H160M Guépard, które będą trafiać do wszystkich rodzajów sił zbrojnych od 2025 / Zdjęcie: Airbus Helicopters

Planowane jest zamówienie pierwszych 30 lekkich śmigłowców wielozadaniowych Airbus Helicopters H160M Guépard, które będą trafiać do wszystkich rodzajów sił zbrojnych od 2025 / Zdjęcie: Airbus Helicopters

Dla wojsk lądowych agencja DGA zamówi 120 zmodernizowanych lekkich pojazdów rozpoznawczych VBL (Véhicule Blindé Léger) oraz 12 tys. kolejnych karabinków automatycznych H&K HK416F zasilanych nabojem 5,56 mm x 45 NATO z łącznie planowanych 102 tys. egzemplarzy w ramach 14-letniej umowy ramowej z 2016 (jest to zmodyfikowana odmiana HK416, pozwalająca m.in. na wystrzeliwanie granatów nasadkowych) w dwóch odmianach: AIF-S (Standard) z lufą długości 368 mm oraz AIF-C (Courte) z lufą długości 280 mm (Pierwsze HK416F w służbie, 2017-05-05).

Dla marynarki wojennej zostanie zamówiona jedna fregata rakietowa typu Belharra w ramach programu FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) – z pięciu planowanych oraz 45 zestawów modernizacyjnych Mer-Mer 40 Block 3C do pocisków przeciwokrętowych Exocet. Budowa pierwszej fregaty, zamówionej 20 kwietnia 2017, przyszłej FS Amiral Ronarc’h, trwa od 24 października 2019 (Pierwsza Belharra, 2019-10-25).

W 2021 zostanie zamówiona kolejna z planowanych łącznie pięciu fregat rakietowych typu Belharra w ramach programu FDI / Grafika: Naval Group

W 2021 zostanie zamówiona kolejna z planowanych łącznie pięciu fregat rakietowych typu Belharra w ramach programu FDI / Grafika: Naval Group

Z kolei dla wojsk lotniczych planowane jest zamówienie 367 rakietowych pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu MICA NG (Nouvelle Génération), 150 pocisków szkolnych MICA NG oraz 13 naziemnych stacji łączności satelitarnej Syracuse IV. Oprócz tego, poinformowano, że faza demonstracyjna francusko-niemiecko-hiszpańskiego programu samolotu bojowego 6. generacji kr. FCAS (Future Combat Air System) powinna zostać rozpoczęta w 2021 (Postępy w programie FCAS, 2020-02-14; Nowa generacja pocisków MICA, 2018-07-27).

Część zamówień ma zostać złożona również do końca br. Negocjowane jest rozpoczęcie budowy europejskiego bezzałogowego statku latającego EuroMALE, czterech zestawów systemu przeciwminowego nowej generacji o kryptonimie SLAMF, trzech pokładowych samolotów wczesnego ostrzegania E-2D Advanced Hawkeye, siedmiu samolotów zwiadowczych Falcon 2000 LXS, trzeciego samolotu rozpoznawczego Beech 350 i drugiego prototypu bezzałogowego śmigłowca Airbus VSR700 (Nowy francuski system przeciwminowy, 2020-06-01; E-2D Advanced Hawkeye dla Francji, 2020-07-07).

Wcześniej planowane niektóre dostawy na rok 2020 zostały opóźnione z powodu pandemii COVID-19, ale DGA chce nadrobić zaległości w 2021. Do końca roku planowany jest odbiór prawie 100 kołowych transporterów opancerzonych Griffon VBMR, dwóch zmodyfikowanych Mirage 2000D i pierwszej partii torped F21.

W 2021 planowany jest odbiór 10 bezzałogowców Safran Patroller (po utracie jednego z nich w tym roku), 20 kołowych wozów rozpoznawczych Jaguar EBRC, 157 Griffon VBMR, 1000 pojazdów ACMAT VT4 4×4, 200 przeciwpancernych pocisków kierowanych MBDA MMP z 75 wyrzutniami, 80 zmodernizowanych pojazdów VBL, 12 tys. karabinków HK416F czy pięciu śmigłowców NH90. Marynarka wojenna ma odebrać trzy zmodernizowane samoloty patrolowe Atlantique 2 (ATL2), pierwszą partię torped F21 i koeljna pocisków przeciwrakietowych Aster 30, kolejną fregatę typu FREMM, 4 pociski przeciwokrętowe Exocet MM-40 Block 3C oraz ostatni, 27. śmigłowiec NH90.

Wojska lotnicze mają odebrać z kolei jeden samolot transportowy A400M, trzy transportowo-tankujące A330-200 MRTT, dwa zmodyfikowane C-130H Hercules, 14 zmodyfikowanych Mirage 200D, 14 zasobników celowniczych Talios, 90 zmodernizowanych pocisków manewrujących SCALP/StormShadow, a także satelitę obserwacyjne CSO i łącznościowego CERES.