23 sierpnia Estonian Centre for Defence Investments (ECDI, Kaitseministeerium), instytucja odpowiedzialna za zakupy dla estońskich sił zbrojnych, podpisała porozumienie z przedstawicielami Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Łotwy w sprawie rozwoju modułowych, bezzałogowych platform lądowych w ramach inicjatywy MUGS (Modular Unmanned Ground Systems). Finansowaniem projektu zajmie się Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund, EDF). Zaskakujący jest brak wśród sygnatariuszy Polski, Czech, Węgier i Holandii, które wcześniej zadeklarowały chęć udziału w projekcie MUGS.

Najbardziej perspektywiczną platformą bezzałogową dla projektu MUGS jest ważący 250 kg THeMIS, zaprezentowany po raz pierwszy na targach Eurosatory 2016 w Paryżu. Podczas targów IDEX 2019 w Abu Zabi zaprezentowano wariant bojowy  IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret), wyposażony w przeciwpancerne pociski kierowane MBDA MMP / Zdjęcie: Milrem Robotics

Najbardziej perspektywiczną platformą bezzałogową dla projektu MUGS jest ważący 250 kg THeMIS, zaprezentowany po raz pierwszy na targach Eurosatory 2016 w Paryżu. Podczas targów IDEX 2019 w Abu Zabi zaprezentowano wariant bojowy IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret), wyposażony w przeciwpancerne pociski kierowane MBDA MMP / Zdjęcie: Milrem Robotics

Państwa-sygnatariusze porozumienia planują wykorzystać łączną kwotę 30,6 mln EUR (133,31 mln zł) z funduszy EDF, do której włączono zostanie także finansowanie krajowe. Pierwszy prototyp systemu zostanie zademonstrowany w 2021. Jedną ze stron konsorcjum jest estońska spółka Milrem Robotics, twórca bezzałogowych pojazdów lądowych THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) (IDEX 2019: Premiera IMPACT, 2019-02-19).

W ramach projektu zostanie opracowany bezzałogowa platforma lądowa wraz z systemem dowodzenia i kontroli, rozwiązaniami do obrony cybernetycznej i zintegrowaną siecią czujników. Początkowe funkcje operacyjne systemu związane będą z poprawą świadomości sytuacyjnej na polu bitwy i podniesieniem poziomu wydajności zdolności manewrowych i transportowych jednostek piechoty (Eurosatory 2018: Przeciwpancerny IMPACT, 2018-06-20).

Projekt jest jedną z inicjatyw Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO (PErmanent Structured COoperation), uruchomionej w 2018. W celu przyspieszenia projektu wnioskowane są środki z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP), ustanowionego w 2017. Aby projekt mógł zostać sfinansowany, wniosek musi przejść przez ocenę niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej.

W ramach przygotowań do projektu, estońska Akademia Wojskowa (Kaitseväe Akadeemia) z Tartu przeprowadziła projekt badawczo-rozwojowy w celu zwiększenia zdolności bojowych jednostek bezzałogowych systemów na poziomie taktycznym. Projekt został zrealizowany we współpracy z dziewięcioosobowym konsorcjum estońskich spółek przemysłu obronnego. W tej chwili możliwości bezzałogowych systemów są testowane przez estońską jednostkę wojskową służącą w międzynarodowej operacji w Mali. Informacja o wysłaniu  bezzałogowych pojazdów lądowych THeMIS do wsparcia operacji antyterrorystycznej pk. Barkhane pojawiła się w maju 2019. Bezzałogowce trafiły do batalionu zwiadowczego (Scoutspataljon) z 1. Brygady Piechoty estońskich wojsk lądowych (Maavägi).