29 i 30 marca dowódca V Korpusu US Army gen. dyw. John Kolasheski złożył wizyty w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) w Warszawie i Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) w Zegrzu.

29 marca gen. dyw. John Kolasheski złożył wizyty w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie spotkał się z Mariuszem Błaszczakiem / Zdjęcie: MON

Podczas spotkania z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem poinformowano, że strona amerykańska złożyła propozycję, aby stanowisko zastępcy dowódcy w Fort Knox, a więc w dowództwie V Korpusu będzie sprawował polski generał, który zastąpi na tym stanowisku gen. dyw. Terrence’a J. McKenricka.

Będzie to gen. dyw. Adam Joks, dotychczasowy dowódca Centrum Szkolenia Sił NATO (Joint Force Training Centre, JFTC) w Bydgoszczy, pełniący to stanowisko od 11 lipca 2019 (awansowany na stopień generała dywizji 22 lutego 2018). Wcześniej pełnił on stanowiska m.in. dowódcy zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (2018-2019), szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu (2017-2018), szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2016-2017), dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie (2015-2016) czy dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie (od 2012). Jeśli chodzi o służbę poza granicami kraju, wówczas w stopniu majora, służył w III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisku zastępcy szefa Oddziału G-9 Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP).

Minister Błaszczak rozmawiał z gen. Kolasheskim o współpracy polsko-amerykańskiej w ramach implementacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) (Polsko-amerykańska umowa EDCA ratyfikowana).

30 marca amerykański oficer złożył kurtuazyjną wizytę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, gdzie spotkał się z gen. dyw. Wiesławem Kukułą / Zdjęcie: WOT

Dzień później amerykański generał złożył wizytę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, gdzie spotkał się z gen. dyw. Wiesławem Kukułą. Jak poinformował oficer prasowy DWOT, płk Marek Pietrzak, wizyta gen. dyw. Johna Kolasheskiego miała charakter kurtuazyjny, a jej celem było zapoznanie się amerykańskiego oficera z rolą Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i ich strukturą, a także omówienie pól do współpracy w przyszłości. Amerykański dowódca zadeklarował, że będzie starał się angażować żołnierzy WOT we wspólne szkolenia z żołnierzami V Korpusu US Army.

20 listopada 2020 w Poznaniu swoją działalność zainaugurowało Wysunięte Dowództwo V Korpusu US Army, którego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad jednostkami amerykańskich wojsk lądowych dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO (Dowództwo V Korpusu US Army już w Polsce).

Wcześniej, 16 października w Fort Knox w stanie Kentucky zostało reaktywowane po siedmiu latach dowództwo sztabu V Korpusu. Sztab liczy około 635 oficerów i żołnierzy, z czego około 200 zostało skierowanych do Polski (V Korpus US Army reaktywowany).