Przejdź do serwisu tematycznego

Dowódca i jego zastępca 8. Dywizji Piechoty powołani

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z dniem 20 listopada br. wyznaczył gen. bryg. Krzysztofa Knuta na dowódcę 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz płk. Rafała Kowalskiego na jego zastępcę.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z dniem 20 listopada br. wyznaczył generała brygady Krzysztofa Knuta na dowódcę 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej imienia Romualda Traugutta (8. DPAK) oraz pułkownika Rafała Kowalskiego na zastępcę dowódcy 8. DPAK.

Gen. bryg. Krzysztof Knut

Gen. bryg. Krzysztof Knut od 9 stycznia br. był zastępcą szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej (IKW), a wcześniej od października 2021 zastępcą dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

We wrześniu 1995 podjął studia wojskowe jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, które ukończył w 1999 uzyskując dyplom inżyniera-dowódcy. Był promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i w tym samym roku został skierowany do Stargardu, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu zmechanizowanego, następnie dowódcy kompanii i oficera sekcji operacyjnej S-3 w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, pełniąc służbę wojskową do 2006. W 2006 został służbowo skierowany do Elbląga, gdzie pełnił służbę w 16 Dywizji Zmechanizowanej.

W latach 2006–2009 uczestniczył w misjach, najpierw pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku z dowódcą VII zmiany gen. dyw. Bronisławem Kwiatkowskim. W okresie tym ukończył kurs OMLT pre-deployment training – JMRC Hohenfels (Niemcy), następnie NATO Against Terrorism Course – NATO School Oberammergau (Niemcy). Od 30 października 2008 do 29 kwietnia 2009 pełnił służbę podczas IV zmiany jako dowódca OMLT w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie z dowódcą zmiany płk Rajmundem Andrzejczakiem.

Od 2009 po powrocie z misji pełnił służbę na stanowisku specjalisty Oddziału Operacji Lądowych w Dowództwem Operacyjnym RSZ w Warszawie. 10 listopada 2013, będąc w stopniu majora, w Filharmonii Narodowej w Warszawie został wyróżniony Szablą Honorową Wojska Polskiego przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka za dokonanie bohaterskiego czynu w walce zbrojnej podczas misji w Afganistanie.

W 2015 będąc na stanowisku szefa Oddziału Zaangażowania Międzynarodowego i Operacji Lądowych został pożegnany przez gen. broni Marka Tomaszyckiego. W lutym 2015 został skierowany do Elbląga, gdzie objął stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego G-3 w dowództwie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 18 listopada 2016 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej został nominowany przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na stanowisko Szefa Zarządu Działań Niekinetycznych J-9 w Dowództwie Generalnym RSZ w Warszawie. Potem rozpoczął służbę w Elblągu na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód. W okresie tym ukończył studia podyplomowe na kierunku polityka obronna w Akademii Sztuki Wojennej oraz uczestniczył w wielu kursach w ośrodkach szkolenia NATO. Następnie został wyznaczony na stanowisko Głównego Specjalisty Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Następnie pełnił służbę w Bartoszycach na stanowisku zastępcy dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, a od 2023 zastępcy szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej. 14 sierpnia 2023 prezydent RP Andrzej Duda mianował go na stopień generała brygady.

Płk Rafał Kowalski

Płk Rafał Kowalski był do tej pory zastępcą dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wcześniej był szefem Wydziału Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a od lutego 2017 dowódcą 18. Bielskiego Batalionem Powietrznodesantowym.

W latach 1990-1994 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na kierunku Rozpoznanie Ogólnowojskowe. Po promocji na stopień podporucznika został skierowany do służby w 16. batalionie rozpoznawczym w Szczecinie, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu – dowódcy grupy rozpoznawczej, następnie pełnił obowiązki dowódcy 3. kompani rozpoznawczej. W 1999 rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP został przeniesiony do 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, gdzie pełnił kolejno obowiązki dowódcy zespołu grup specjalnych, dowódcy kompanii, szefa sekcji batalionu specjalnego kończąc na oficerze sekcji sztabu pułku.

W 2007 objął stanowisko dowódcy kompanii rozpoznawczej w 6 batalionie dowodzenia gdzie w 2008 dowodzony przez niego pododdział wyróżniony został honorowym tytułem Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych. W 2009 roku rozpoczął służbę w 16. batalionie powietrznodesantowym na stanowisku szefa sztabu batalionu. W tymże roku wyznaczony został do pełnienia obowiązków szefa sztabu Zgrupowania Bojowego A w ramach V zmiany PKW Afganistan. Od października 2012 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 6. batalionu logistycznego, a w 2015 został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji szkoleniowej w Dowództwie 6. Brygady Powietrznodesantowej. Następnie wyznaczony na wymienione na początku stanowiska.

Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Narodowej

Przypomnijmy, że 3 listopada w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim, minister Błaszczak ogłosił utworzenie 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta. Jednostki podległe będą dyslokowane obszarze na południe od Warszawy – w województwie świętokrzyskim, łódzkim i północnej części podkarpackiego. W skład dywizji wchodzić będą: dwie brygady zmechanizowane, brygada zmotoryzowana, brygada artylerii, brygada pancerna, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion rozpoznania i batalion chemiczny. Dywizja otrzyma m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, 155-mm haubice samobieżne AHS Krab oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar-A (M142 HIMARS).

Na podstawie informacji prasowych

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X