Redakcja Portalu MILMAG zapytała Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU) o postępy w programie dostaw lekkich pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija.

Pierwsza partia lekkich pojazdów uderzeniowych oczekuje na odbiory

Pytaliśmy na jakim etapie obecnie jest realizacja programu oraz jak przebiegają prowadzone przez wojsko próby (strzelania z broni pokładowej oraz testy dzielności terenowej). Zadaliśmy też pytanie dotyczące wstępnego harmonogramu przekazywania pojazdów do jednostek wojskowych Żmija opóźniona.

W odpowiedzi Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia, mjr Krzysztof Płatek poinformował redakcję Magazynu MILMAG, że:

Dostawy pierwszych pojazdów dalekiego rozpoznania ŻMIJA powinny zostać zrealizowane na początku II półrocza br., natomiast decyzje w zakresie wskazania użytkownika oraz dyslokacji pozyskiwanego sprzętu wojskowego podejmować będzie właściwy gestor.

Nie uzyskaliśmy niestety informacji na temat przebiegu prób, które obecnie przeprowadza wojsko. Tu IU ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że:

Ocena testów sprzętu wojskowego będzie możliwa po ich zakończeniu, na podstawie osiągniętych wyników.

Jednak z powyższej deklaracji oraz stanu zaawansowania prac w siedzibie Concept sp. z o.o., producenta lekkich pojazdów uderzeniowych (LPU) Wirus, wynika, że dostaw można spodziewać się faktycznie wkrótce. W hali montażowej producenta na ostateczny przegląd i odbiory zamawiającego oczekuje pierwsza partia pojazdów. W pierwszym kwartale 2021 miała miejsce seria prób realizowanych przez producenta przy udziale przedstawicieli wojska.

Pomimo opóźnień wynikających z pandemii Covid-19 producent zrealizował szereg prób pojazdów LPU / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

LPU Wirus to konstrukcja bazująca na zmodyfikowanych pojazdach o napędzie 4×4. Konstrukcja nadwozia bazuje na stalowej kratownicy zabudowanej panelami z tworzywa aramidowego. Prędkość maksymalna na drogach asfaltowych to 140 km/h, natomiast w terenie pojazd ma osiągać do 100 km/h.