Przejdź do serwisu tematycznego

Czasowy zakaz noszenia broni w dniach 29 listopada – 3 grudnia 2022 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ujawniło w swoim serwisie internetowym projekt wprowadzający czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w dniach 29 listopada – 3 grudnia b.r.

Zakaz ma dotyczyć obszaru miasta Łodzi.
Wprowadzenie zakazu jest argumentowane odbywającym się dniach 30 listopada – 2 grudnia 2022 r. w Łodzi spotkaniem Ministrów Spraw Zagranicznych państw należących do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Spodziewany jest udział ok. 55-60 szefów resortu spraw zagranicznych poszczególnych państw członkowskich. Według Ministerstwa ze względu na charakter i rangę konferencji, a także mając na uwadze aktualną sytuację geopolityczną, istnieje konieczność zapewnienia wzmożonego rygoru bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z tego powodu należy wyeliminować wszelkie sytuacje mogące sprzyjać zakłóceniom porządku czy zagrożeniom bezpieczeństwa.

O ile zakaz nie wszedł jeszcze w życie (na dzień 24.11 jest nadal projektem), to należy się spodziewać jego wprowadzenia, podobnie jak zakazu obowiązującego w dn. 11 listopada (Czasowy zakaz noszenia broni 11 listopada). Należy przypomnieć, że tamto rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dopiero 10 listopada ok. godz. 22:00, czyli raptem na 2 h przed wejściem w życie. Taka sytuacja może być kłopotem np. dla strzelców już będących w podróży wiodącej przez obszar obowiązywania zakazu, więc należy dostosować plany do projektów rozporządzeń, a Ministerstwu życzyć, aby publikowało rozporządzenia z wyprzedzeniem umożliwiającym obywatelom dostosowanie do nich swoich planów. Szczególnie, że terminy i lokalizacje wydarzeń takich jak spotkania OBWE również są znane dużo wcześniej.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X