30 grudnia br. spółka MindMade wchodząca w skład Grupy WB przekazała Straży Granicznej zestawy ochrony perymetrycznej AMSTA-SG. Dostawa została zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy z Biurem Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zastosowane w sensorach sejsmicznych rozwiązania techniczne bazują na własnych, unikalnych i opartych o sieci neuronowe algorytmach obróbki sygnałów. Ponadto do przesyłania danych i informacji o przekroczeniach stref chronionych wykorzystywane są nowoczesne niskomocowe nadajniki / Zdjęcie: Grupa WB

Zastosowane w sensorach sejsmicznych rozwiązania techniczne bazują na własnych, unikalnych i opartych o sieci neuronowe algorytmach obróbki sygnałów. Ponadto do przesyłania danych i informacji o przekroczeniach stref chronionych wykorzystywane są nowoczesne niskomocowe nadajniki / Zdjęcie: Grupa WB

 

Oddziały Straży Granicznej zostały wyposażone w zestawy urządzeń perymetrycznych służace do monitorowania i wykrywania przekroczeń granicy państwowej przez osoby i pojazdy. W skład systemu AMSTA-SG wchodzą czujniki sejsmiczne, kamery, przenośne odbiorniki alarmowe, dedykowane systemy łączności oraz stacjonarna stacja kontroli wraz z aplikacją zarządzającą. 

Realizacja umowy jest finalizacją wieloletnich prac nad opracowaniem całkowicie polskiego, kompleksowego systemu do ochrony rozległych obszarów, granic, a także obiektów infrastruktury krytycznej – AMSTA. Dostarczane w ramach zestawów urządzenia to  autorskie opracowania inżynierów MindMade.

Jesteśmy dumni z faktu, że polską granicę ale także Unii Europejskiej, będą ochraniały nowoczesne systemy zaprojektowane przez polskich inżynierów. Jest to kolejny przykład realizacji filozofii biznesowej założycieli Grupy WB, jaką jest oferowanie własnych unikalnych technologii  i tym samym rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki – podkreślił Roman Musiał prezes spółki MindMade, będącej centrum kompetencyjnym Grupy WB w obszarze systemów bezpieczeństwa publicznego. 

System ochrony perymetrycznej to kolejne rozwiązanie Grupy WB, po bezzałogowym systemie obserwacyjnym FLYEYE oraz Platformie Integracji Komunikacji PIK, które trafia do służby w Straży Granicznej.

/ Na podstawie informacji Grupy WB